Türk Japon Vakfı Afet Riski Azaltma Proje Yarışması 2023

Türk Japon Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla, gençlerde doğa kaynaklı tehlikelerden korunma, afet risklerini azaltma, afete hazırlıklı olma konularında öğrenme ve öğrendiklerini akranları ve toplumla paylaşma odaklı projeler geliştirilmesini teşvik etmek amaçlarıyla Türk Japon Vakfı Afet Riski Azaltma Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Türk Japon Vakfı Afet Riski Azaltma Proje Yarışması 2023

Düzenleyen:Türk Japon Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla.
Kategori:Öğrenci Yarışması, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlk-orta-lise ve özel eğitim okullarında eğitimlerine devam eden öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:30 EKİM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 KASIM 2023
Ödüller:İlkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim seviyelerine olmak üzere
4 ayrı kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü 12.000
İkincilik Ödülü: 9.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000
Teşvik Ödülü: 3.000
*Ayrıca, öğrencilerin okullarına da ayni olarak ödül verilmesi planlanmaktadır.

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Yaşadığımız son depremler de göstermiştir ki, afetlere dayanıklı bir ülke olabilmek için alt ve üst yapıların olası doğa olaylarına karşı fiziksel olarak dayanıklı hale getirilmesinin yanı sıra toplumun her kesiminin de afet tehlike ve riskleri karşısında alınması gereken tedbirlere yönelik farkındalıklarının artırılması vazgeçilmez bir zorunluluktur. Bu açıdan bireysel olarak afetlere yönelik hazırlıkların yapılması ve küçük yaştan başlayarak afetler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olunması suretiyle doğru davranış ve uygulamaların bilinmesi ve benimsenmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Dünyada afetlere dayanıklı ülkeler incelendiğinde afet eğitimlerinin okul öncesi dönemden başlayarak örgün eğitim sistemi içerisinde uzun yıllar boyunca düzenli olarak verildiği gözlemlenmektedir.

Ülkemizde afet eğitimine yönelik olarak pek çok proje ve faaliyetin içerisinde yer alarak katkı veren, özellikle T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), T.C. İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği içerisinde Japonya’daki deneyimlerin Türkiye’ye aktarılması için çok önemli projeler yürütmüş olan Türk Japon Vakfı (M) “Afet Eğitimi Yarışmaları” da düzenlenmektedir. Bu kapsamda geliştirilen ilk etkinlik 2021 yılında öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen “Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Proje Yarışması’dır. Bunu 2022 yılında öğrencilere yönelik olarak yürütülen “Afet Risk Azaltma Proje Yarışması” ile yine öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen “Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Proje Yarışması” izlemiştir. Yarışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı onayı sonrasında ilgili kamu, sivil, akademik paydaşlarla birlikte yürütülmüştür (bu projelere ilişkin detaylı bilgi www.tiv.orğ.tr adresinden temin edilebilir).

2022-2023 öğretim yılında ilgili kurumların Afet Eğitimi çabalarına destek olmak üzere öğrencilere yönelik olarak “Afet Risk Azaltma Proje Yarışması” planlanmıştır. Bu yarışma duyurusunun MEB’e iletilmesinin hemen öncesinde ülkemizde 6 Şubat 2023 günü Doğu Anadolu Fay Zonu’nda (DAFZ) yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yarışmanın takvim ve içeriğinde değişiklik yapılmıştır. Yarışma, ilk-orta-lise ve özel eğitim okullarında eğitimlerine devam eden öğrencilerin katılımını öngörmektedir.

Öğrenci “Afet Risk Azaltma Proje Yarışması”nın hareket noktası, çocuk ve gençlerin afetlerde zarar görebilirliğinin nispeten daha yüksek olması, buna karşılık özellikle doğa kaynaklı tehlikelerden korunma, afet risklerini azaltma, afete hazırlıklı olma konularında öğrenme ve öğrendiklerini akranları ve toplumla paylaşmada mutlaka dikkate alınması gereken önemli özelliklere sahip olmasıdır. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) Afet Risk Azaltma 3.Dünya Konferansı’nda kabul edilen Afet Risk Azaltma için Sendai Çerçevesinin (2015-2030) yaklaşımı yol göstericidir: “Çocuklar ve gençler değişimin temsilcileridir, onlara mevzuat, ulusal uygulama ve eğitim müfredatlarıyla uyumlu olarak afet risklerinin azaltılmasına katkıda bulunmalarını sağlayacak alan ve yöntemler sunulmandır”.

Bu çerçevede, öğrencilerimizi Afet Risk Azaltma Proje Yarışmasına katılmaya davet ederek afetlere dayanıklı bir ülke olma yolundaki çabalara katkı vermelerini bekliyoruz.

Proje Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma ilk-orta-lise ve özel eğitim okullarında eğitimlerine devam eden öğrencilere yöneliktir.
 • Öğrenciler bireysel veya bir ekip olarak yarışmaya katılabilir, ancak bir aday birden fazla proje ile yarışmaya katılamaz.
 • Daha önce başka bir yarışmaya sunulmuş proje bu yarışma için tekrar sunulamaz (projenin bu yarışma için hazırlanmış olması beklenmektedir).
 • Proje başvuru dosyası, ekli “Başvuru Dosyası Formatı”ndaki başlıkları içermelidir. Gerekirse ilave başlıklar da yarışmacı tarafından açıklayıcı olarak eklenebilir.
 • Beyan kısmında yazılı olduğu şekilde telif hakkı devrine ilişkin bölüm uygun şekilde düzenlenip imzalanmalıdır.
 • Geliştirilen proje veya uygulamayı açıklamaya yönelik görsel-işitsel destekleyici unsurların (video, çizim vs.) da gönderilmesi beklenmektedir.
 • Projenin yarı finale seçilmesi durumunda, çevrimiçi olarak yapılacak sunumda projenin daha detaylı anlatımları istenebilir.
 • Projenin finale seçilmesi durumunda ise, proje sahibinin proje sunum ve ödül törenine katılması beklenmektedir. Proje sunumunu yapacak olan bir öğrenci ile öğrenciye eşlik edecek olan bir öğretmen veya bir velinin ulaşım ve gereği halinde konaklama giderleri Türk Japon Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Projeye İlişkin Koşullar

 • Geliştirilecek proje yerel olarak üzgün içerikte ve afet farkındalığını artırmaya yönelik olmalıdır.
 • Proje geliştirilirken öğrencinin yaşadığı çevrenin doğa ve teknoloji kaynaklı yerel tehlikeleri özellikle dikkate alınmalıdır.
 • Geliştirilen projenin akran eğitimine/paylaşımına uyumlu olması önerilir.
 • Proje, afet risk azaltma konusunda okul ve okul dışında, ev ve diğer ortamlarda, öğrencilere ve toplumun diğer kesimlerine, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranışları kazandırmayı özendirecek özellikte olmalıdır.
 • Proje, uygulaması kolay ve bireyleri yaş grubuna bağlı olarak ilgi uyandıracak şekilde (eğlenceli, oyunla) eğitmeye yönelik olmalıdır.
 • Projede kullanılacak materyaller sağlık/hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olmalıdır.
 • Yarışma sonuçlarına itiraz etmek isteyen katılımcılar ön değerlendirme sonuçların açıklanmasını takiben 3 gün içinde yarışmanın başvuru eposta adresi de olan selentirvakiPtiv.org.tr adresine taleplerini iletebilirler. İtirazlara 1 hafta içerisinde dönüş yapılacaktır.

Jüri Üyeleri

Yarışmanın seçici jürisi, TJV tarafından oluşturulacak olup, bu süreç Milli Eğitim Bakanlığının bilgilendirilmesi ve onayı ile gerçekleştirilecektir.

Proje Başvuru Adresi

Türk Japon Vakfı

Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No: 2

Or-An, Çankaya-Ankara

Tel: 0312 491 17 48 — 491 17 54

E-posta: selentiryaki@tjv.org.tr

Türk Japon Vakfı Afet Riski Azaltma Proje Yarışması 2023 Ödülleri

İlkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim seviyelerine olmak üzere
4 ayrı kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü 12.000
İkincilik Ödülü: 9.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000
Teşvik Ödülü: 3.000

* Ayrıca, öğrencilerin okullarına da ayni olarak ödül verilmesi planlanmaktadır.

** Özel Eğitim kategorisi dışındaki kategorilerde, özel gereksinimli bireylerin afet eğitimine yönelik geliştirilecek projelerin ödüle layık bulunması durumunda, yukarıda belirtilen ödüller % 10 oranında artırılır. Ayrıca, 6 Şubat 2023 ve sonrası DAFZ bölgesi depremlerinden etkilenen 11 ildeki okullardan yarışmaya katılacak öğrencilerin projelerinin ödüle layık bulunması durumunda belirtilen ödüller % 20 oranında artırılır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 EKİM 2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 30 KASIM 2023

Finale Seçilen Projelerin Sunumu: 20 – 24 ARALIK 2023

Sonuç Açıklanma Tarihi: 6 ŞUBAT 2024

Türk Japon Vakfı Afet Riski Azaltma Proje Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tjv.org.tr/2-afet-risk-azaltma-proje-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap