Turkish Jewelery Mücevher Tasarım Yarışması 2024

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından, altın takı ve mücevher tasarımında yaratıcılığı teşvik ederek çarpıcı, çağdaş tasarımların yaratılması için platform yaratmak, Türk mücevherinde katma değeri yüksek  ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek, genç, başarılı, yaratıcı ve dinamik tasarımcıların sektöre kazandırılmasına katkıda bulunmak amaçlarıyla Turkish Jewelery Mücevher Tasarım Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.   

Turkish Jewelery Mücevher Tasarım Yarışması 2024

Düzenleyen:Mücevher İhracatçıları Birliği
Kategori:Tasarım Yarışması, Proje Yarışması, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Mimarlık, Mimarlık ve Tasarım, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin lisans programları, tasarımla ilgili diğer lisans ve ön lisans programlarında okuyan öğrenciler başta olma üzere, tasarımla ilgilenen 18 yaşını doldurmuş profesyonel ya da amatör tüm katılımcılar.
Son Başvuru Tarihi:17 MART 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:16-19 NİSAN 2024
Ödüller:Birincilik ödülü: 200.000 ₺
İkincilik ödülü: 125.000 ₺
Üçüncülük ödülü: 75.000 ₺

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Teması

Konu: Altından ve / veya değerli taşlardan mamul mücevher tasarımı.

Tema: “REBORN” Daha önce kullanılmış taşların yeniden değerlendirildiği ya da üretim, satış ve kullanım süreçlerinde sürdürülebilirlik, geri dönüşüm gibi ilkelerin ele alındığı tasarımlar.  

Yarışmacılar REBORN teması ile “özgünlük”, “yenilikçilik”, “satılabilirlik”, “üretilebilirlik” ve “temaya uygunluk” niteliklerine uygun özgün tasarımları ile yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmanın Amacı

 • Altın takı ve mücevher tasarımında yaratıcılığı teşvik ederek çarpıcı, çağdaş tasarımların yaratılması için platform yaratmak,
 • Türk mücevherinde katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek,
 • Genç, başarılı, yaratıcı, dinamik tasarımcıların sektöre kazandırılmasına katkıda bulunmak.

Yarışma Organizatörü

Yarışma, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenmektedir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya üniversitelerin Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Mimarlık, Mimarlık ve Tasarım, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin lisans programları, tasarımla ilgili diğer lisans ve ön lisans programlarında okuyan öğrenciler başta olma üzere, tasarımla ilgilenen 18 yaşını doldurmuş profesyonel ya da amatör tüm katılımcılara açıktır.
 • Tüm tasarımlar tek kategoride, yarışmacı kimliği ve unvanı ayırt edilmeden değerlendirilecektir.
 • Bir yarışmacı en fazla 6 farklı tasarım ile yarışmaya katılabilir. Ancak sadece bir tasarımı ile finalist olabilir. 
 • Önceki yıllarda Mücevher Tasarım Yarışmalarına katılmış ve bu tasarımları ile yarışmadan diskalifiye edilen tasarımcılar yarışmaya katılamaz.
 • Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. 
 • Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyal kullanılabilecektir.
 • İMMİB çalışanları, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ve görevlileri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. 
 • Ticaret Bakanlığı tarafından 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesindeki yarışmalarda tasarım desteği alan mücevher sektöründeki iş birliği kuruluşlar tarafından düzenlenen tasarım yarışmaları dahil olmak üzere herhangi bir tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinden ödül alan bir yarışmacı, 14. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması’na katılım sağlayamaz.
 • 1 yıl içinde başka bir tasarım yarışmasına bireysel olarak katılmış yarışmacı, 14. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması’na katılım sağlayamaz. Bu madde bir yıl içinde başka bir tasarım yarışmasına takım olarak katılan yarışmacıları kapsamaz.
 • Finalist eserler için, üretim aşamasında teknik mekanik zorunluluklar hariç tasarıma sadık kalınacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar, şartnameyi okumuş ve kabul etmiş olurlar.

Yarışmaya Katılım Şekli ve Gerekli Belgeler

Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir. Birden fazla tasarım ile yarışmaya katılacak olan yarışmacılar, her bir tasarım için ayrı ayrı yükleme yapmalıdır.

 • Yarışma başvuruları yalnızca online olarak yapılmaktadır. Yarışma katılımcılarının öncelikle Mücevher İhracatçıları Birliği’nin yarışma için hazırladığı web sitede (designer.turkishjewellery.org) yer alan “Tasarımcı Girişi”nden Tasarımcı Portalı’na giriş yaparak, portalda profil oluşturması gerekmektedir. Yarışmacılar, portala kayıt olduktan sonra giriş yapınca görülen “14. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması” butonuna tıkladıktan sonra 3 adet tasarım paftasının görsellerini yükleyecek ve katılım şartlarını okuyup onayladığına dair onayını verdiği butonu tıklayacaktır. Böylelikle online başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. Katılımcılara, sistem tarafından her bir başvuru için özel olarak üretilen yarışmacı rumuzu verilecektir. Bu rumuzlar unutulmamalıdır. Online başvurunun onaylandığına dair Birliğimiz tarafından katılımcıya onay e-mail’i gönderilecektir. 
 • Pafta içerikleri ve pafta boyutları; En fazla 10 MB boyutunda ve jpeg, png veya jpg formatında olmalıdır.

Sisteme yüklenen projelerde, proje dosyası isimlerinde, proje ile ilgili metinlerde aday/adayların ismi, kimlik/iletişim bilgisi, okul adı, ders adı, rumuz ve kare kod vb. bulunmamalıdır. Bu hususlara uymayan adayların projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Sisteme yüklenen tasarımların tüm sorumluluğu tasarımcıya aittir. 

Değerlendirme Ölçütleri

Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımların konuya bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini taşıyıp taşımadıkları öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yapı ve estetik kriterleri aranacaktır. 

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir;

 • Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması,
 • İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması,
 • Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun ve kullanılabilir olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi,
 • İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması,
 • Genel ve Mekanik Aksam Estetiği: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması, mekanik açıdan görsel bütünlük, çekicilik, duygulara hitap.

Değerlendirme Süreci ve Sonuçların Açıklanması

Yarışma jürisi, yarışmaya katılan tasarımlar arasından bir ön değerlendirme yapacak ve 10 farklı tasarımcının projesini finalist olarak seçecektir. Finalistler üretici firmalar ile eşleştirilecek ve tasarımlarının üretilmesi sağlanacaktır. Nihai dereceler üretilen ürünler üzerinden yapılacaktır. Finale kalan tasarımlar, Mücevher İhracatçıları Birliği yayınları, sosyal medya ve aktivitelerinde tasarımcısının detaylarıyla birlikte yer alarak mücevher takı üreticilerine duyurulacaktır.

Telif Hakları, Endüstriyel Tasarım Tescili, Yarışmayı Açan Kuruluşun Hak ve Sorumlulukları

Ödül kazanan projelerin telif hakları proje müellifi tasarımcılara aittir. Tasarımcıya ödül olarak ödenen miktar telif haklarının yarışmayı açan kuruluşa devri anlamını taşımaz. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yarışma projelerini teslim etmeden önce Tasarım Tescili başvurusunda bulunmak katılımcıların sorumluluğundadır. 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği, finalist projeleri sergilemek, yayınlamak, arşivlemek, vb. biçimlerde kullanma hakkını elde eder.  Yarışma Organizatörü, finalist eserler içerisinden bir tasarımın koleksiyona alınmasını, ticarileştirilmesini ya da telif haklarının devrini talep edilebilir. Bu aşamada İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği üyeleri öncelikli olarak ön alım / anlaşma talebinde bulunabilir. Bu süreç tasarımcı ile birlik üyesi arasında ayrıca yürütülür. Finalist tasarımlara üretim sponsoru olan firma, tasarımın telif haklarını elde etmez ancak sponsor firma tasarımın telif haklarını alma talebinde bulunabilir. Tasarımcının kabul ve rızası ile ve tasarımcı tarafından talep edilen bedel üzerinden söz konusu tasarımın telif hakları sponsor firmaya devredilebilir. Bu süreç tasarımcı ile sponsor firma arasında ayrıca yürütülür ve Mücevher İhracatçıları Birliği yaşanabilecek ihtilaflardan sorumlu değildir.

Diğer Hususlar

 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır. 
 • Ödül kazanan projelerin telif hakları ve korunması konusu proje sahibi tasarımcılara aittir. 
 • Birlik, gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilir.
 • Birlik, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.
 • Tüm yarışmacılar yarışmaya katılmakla projelerinin yarışmayı açan kuruluş tarafından sergilenmesini ve yayınlanmasını kabul eder.
 • Yarışma şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
 • Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılır; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır. 

Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

Seçici Kurul 

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından seçilen Seçici Kurul Üyeleri seçilirken aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır. Jüri listesi daha sonra ilan edilecektir. 

 • Kurul toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının profesyonel tasarımcı olması,
 • Sektörün ileri gelenlerinin jüri üyesi olmasına özen gösterilmesi,
 • Üniversitelerden, kendi konusunda başarılı ve tanınmış akademisyenlerden de jüriye katılım sağlanması.

Yarışma İletişim

Yarışma ile ilgili tüm iletişim aşağıda bilgisi verilen firma ve verilen iletişim bilgilerinden yapılacaktır.

DDF TANITIM TASARIM DANIŞMANLIK VE ORG. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

PİRİPAŞA MAH. BODUROĞLU SK. NO:9/A  BEYOĞLU/İSTANBUL

Telefon: (212) 369 92 92

E-mail: mtyinfo@ddf.com.tr, tasarim@jtr.org

Turkish Jewelery Mücevher Tasarım Yarışması 2024 Ödülleri

Yarışmada ilk 3’e giren eserlerin tasarımcılarına para ödülü verilecektir. Finalistlere ise katılım plaketi ve sertifika verilecektir. Tasarımları ulusal ve uluslararası fuarlarda sergilenecektir. Yarışma seçici kurulu yarışma kriterlerine uygun yeterli sayıda tasarım olmaması durumunda, seçilecek eser adedi hususunda jüri toplantısında karar alma hakkını saklı tutar.

Birincilik Ödülü: 200.000 ₺

İkincilik Ödülü: 125.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 75.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 17 MART 2024

Jüri Toplantısı: 20 MART 2024

Üretilmiş Finalist Eserlerin Teslimi: 15 NİSAN 2024

Final Jüri Toplantısı: 16 NİSAN 2024

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 16-19 NİSAN 2024

Ödül Töreni: 19 NİSAN 2024

İstanbul Mücevher Fuarı ile eş zamanlı yapılması planlanan Ödül Töreni ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Üretilmek üzere seçilen finalist eserler sosyal medyada ve turkishjewellery.org ve www.mucevhertasarimyarismasi.com.tr web sitelerinde ilan edilecektir.

Turkish Jewelery Mücevher Tasarım Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://mucevhertasarimyarismasi.com.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap