Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Üniversite Makale Yarışması

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamak amaçlarıyla Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Üniversite Makale Yarışması düzenleniyor. Ödüllü deneme yarışması başvuruları devam ediyor.

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Üniversite Makale Yarışması

Düzenleyen:Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV)
Kategori:Edebiyat Yarışması, Makale Yarışması, Üniversite Yarışmaları, Bilim Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan
Kimler Başvurabilir:Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve doktor/doçent öğretim üyesi kadrosunda bulunan akademisyenler.
Son Başvuru Tarihi:15 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:HAZİRAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Telefon
Mansiyon Ödülü: Kitap Seti
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Ahilik, Ahi Evran-ı Veli tarafından XIII. yüzyılda Anadolu’da kurulan; üretimde çalışkanlığı ve standardizasyonu, tüketimde komşuyu gözetmeyi ve israftan kaçınmayı, bölüşümde adaleti ve hoşgörüyü kendisine prensip edinen ve bütün bu ilkeleri İktisadî hayat ile bütünleştiren sosyo-ekonomik bir teşkilattır.

Ahilik hayat felsefesi, Anadolu tarih ve medeniyetinin tüm insanlığa miras bıraktığı en önemli değerlerden biridir. Ahilik felsefesinin özünde insan vardır, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket eden bu anlayış; bencil olmayan, sosyal sorumluluk sahibi, kendisiyle ve toplumla barışık, olgun ve iyi ahlaklı insan modelinden yola çıkarak, toplumun ve insanların mutluluğunu hedeflemiştir.

Ahilikte fert ve toplum anlayışı birbirini tamamlar niteliktedir. Toplumun bütün katmanları arasında birleştirici ve bütünleştirici rol oynayan bu teşkilat, toplumda huzur ve saadeti bireylerin mutluluğu ile sağlamaktadır. Aşırı kazanç ve dolayısıyla ekonomik sömürü, Ahilik anlayışına taban tabana zıttır. Ahilikteki rekabet anlayışı, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinin arttırılması olarak görülmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk çerçevesinde, ihtiyaçlar ölçüsünde üretim bilinci hâkimdir.

İnsan istismarı, emek sömürüsü ve işsizlik gibi modern hayatın sorunları Ahilikte, usta-çırak ve işçi-işveren sarmalında normatif kurallar ile çözülmüştür. Ahilik, genel ahlak kuralları dâhilinde her mesleğin kendi meslek kurallarına ve iş ahlakına uymalarını zorunlu kılmak suretiyle, toplumsal ve ekonomik birçok sorunun çözülmesinde etkili olmuştur.

Teknolojinin ilerlemesiyle maddi anlamda zenginleşen dünyamızda, tarih ötesi normlarıyla, insanlığın mutluluğunu temin edebilecek Ahilik prensiplerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bu ilkelerin lafız olarak değil, öz olarak yaşatılması hepimiz için tarihi, kültürel ve sosyal bir sorumluluktur.

Türk Dünyasının ortak geçmişinde bu denli önemli yer tutan Ahilik, ne yazık ki yeterince tanıtılamamış, oluşturduğu ve yaşattığı evrensel değerler günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Oysaki Ahilik, Türk Dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birlik ve beraberliğini sağlayacak en önemli yapı taşlarından biridir. Bu kapsamda özellikle çocuk ve gençlerin Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır.

Proje kapsamında açılan yarışmaların amacı Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan ülkelerinden her yaş grubundan kişiler yarışmalara katılabileceklerdir. Bu kişiler, yarışmalara katılmadan önce hazırlanan Ahilik veritabanından Ahilik ve Ahi Evran hakkında kapsamlı bilgi edinebilecekler ve sonrasında hazırlayacakları eserleri ile yarışmalara başvurabileceklerdir.

Yarışma Amacı

Yarışmaların amacı Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

Makale Yarışması Başvuru Koşulları

1. Yarışma Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.
2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır. 
3. Makalenin konusu Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır. 
4. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’da ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve doktor/doçent öğretim üyesi kadrosunda bulunan akademisyenlerin katılımına açıktır.
5. Makalenin dili Türkiye Türkçesi olmalıdır.  Makale bilimsel yazım kurallarına, akademik etik ve Türkçe dilbilgisi ile yazım kurallarına uygun olmalıdır.
6. Katılımcılar en fazla bir (1) makale ile yarışmaya başvurabilir. Makale birden fazla kişi tarafından hazırlanabilir.
7. Makalenin özgün olması ve daha önce hiçbir yarışmaya sunulmamış, yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, matbu veya dijital hiçbir yerde yayımlanmamış ve hiçbir kişi ve kuruma telif hakkının verilmemiş olması gerekir.
8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği metnin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Makalenin kopya veya intihal olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar makalenin başvuru sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 
9. Makale metni bilgisayarda 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metnin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki yana yaslı, normal sayfa genişliğinde sekiz (8) A4 sayfadan az, yirmi (20) A4 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir. Dipnotlar ise Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ile tek satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. 
10. Makalenin başında en fazla 300 kelime olan Türkçe ve İngilizce Özet ile Türkçe ve İngilizce 3-5 anahtar kelime yer almalıdır.
11. Makalenin sonunda kullanılan kaynakların bulunduğu kaynakça yer almalıdır. (Kaynakça sayfa sayısına dâhil değildir). Kaynakça bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
12. Dipnot ve kaynakça kullanımı Chicago yöntemine göre yapılmalıdır.
13. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. 
14. Makale metni DOC veya PDF formatında bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Dosya açıldığı zaman metnin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
15. Dosyanın adında ve makale metninin üstünde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır
16. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
17. Yarışmaya katılan eser sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
18. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir. 
19. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm makaleleri ön değerlendirmeye alacak ve teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve uygun görülmeyen makaleler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
20. Jüri üyeleri tarafından makalelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranır:
       • Makalenin başlığı ile içerik uyumlu mu? (5 puan)
       • Makalede kullanılan dil ve anlatım yeterli mi, yazım kurallarına uygun hazırlanmış mı? (10 puan)
       • Türkçe ve İngilizce özetler, makaleyi yeterince yansıtıyor mu, anahtar kelimeler/keywords) uygun ve yeterli mi? (5 puan)
       • Makalenin amacı ve sorunsalı yeterince açıklanmış mı? (5 puan)
       • Makalenin teorik çerçevesi, kuramsal tabanı ve araştırma alanı belirtilmiş mi ve yeterli mi? (5 puan)
       • Makalede kullanılan araştırma ve/veya tarama yöntemi açıklanmış mı, uygun mu ve açıklanan yöntem uygulanmış mı? (5 puan)
       • Çalışmada neden/sonuç ilişkileri bilimsel anlamda irdelenmiş mi? (5 puan)
       • Uygun nitelikte yeterli kaynak kullanılmış mı ve kaynakçada gösterilen eserlere makalenin içinde de yer verilmiş mi? (10 puan)
       • Yorumlar ve sonuçlar makalenin içeriği ve verileri ile uyumlu mu ve makalede konu bütünlüğü var mı? (10 puan)
       • Araştırma ve/veya tarama sonuçları uygulama alanına ve/veya bilime katkı verebilir nitelikte mi? (15 puan)
       • Çalışma özgün ve ilgi alanındaki literatüre orijinal katkı sağlamakta mı? (20 puan)
      • Makale bilim etiğine uygun hazırlanmış mı? (5 puan)
21. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez. 
22. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya kendilerine ulaştırılacaktır. Ödüller, makale sahibine veya onun yetkilendirdiği kişiye verilecektir. Makalenin birden fazla kişi tarafından yazılması durumunda ödül sistemde yarışmaya başvuru yapan kişiye verilecektir.
23. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.
24. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
25. Katılımcılar eserlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının eserini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
26. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.
27. Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
28. Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.
29. Yarışmaya gönderilen eserlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.
30. TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
31. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.
32. Her türlü soru ve düşüncelerin bilgi@tdpv.org e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.

Yarışma İletişim

Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. No: 35/4 Balgat – Çankaya / ANKARA

+90 312 229 04 00

+90 530 329 63 40

bilgi@tdpv.org

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Üniversite Makale Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Telefon
Mansiyon Ödülü: Kitap Seti

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: HAZİRAN 2022

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Üniversite Makale Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ahievran.org/tr/katilimsartlaridetay/makale-yarismasi-katilim-yarismasi/206139

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap