Üniversiteliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması

346

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından, ülkemizdeki üniversitelerin fotoğraf kulüpleri arasındaki etkileşimi artırmak ve ülkemizin güzelliklerinin fotoğraf sanatıyla kayda alınmasını sağlamak amaçlarıyla Üniversiteliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Üniversiteliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON)
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:15 EKİM 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:23 EKİM 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 750  (3 Adet)
Sergileme Ödülü: 300 ₺ (En fazla 10 Adet)

Yarışma Hakkında

Türkiye’de bulunan Üniversitelerin fotoğraf kulüpleri ve fotoğrafsever öğrencileri arasında dayanışmayı ve sosyalleşmeyi amaçlayan FOTON Fotoğraf Derneği, ülke çapında bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir. Bu yarışma ile üniversitelerimizdeki fotoğraf kulüpleri-platformları arasında bir bağ kurularak etkileşimin önü açılacaktır. Birbirileri ile temas kuran üniversitelerimiz bu sayede ortak çalışmalar yapacak, projeler yürütecek ve ilişkilerini geliştirecektir. Afyon’dan Trabzon’a Kırşehir’den Muğla’ya farklı bölgeler ve kültürel/görsel çeşitlilikleri hem öğrenciler hem de ürettikleri kareler aracılığı ile yan yana gelme fırsatı yakalamış olacaktır.

Yarışmanın Amacı

FOTON, düzenlediği “Senin kadrajından Türkiye” başlıklı fotoğraf yarışması ile ülkemizin doğal ve kültürel tanıtımını amaçlamaktadır. Ülkemizin tarihi, mimari, doğal güzellikleri ile birlikte somut olmayan kültürel mirası, insanlarını içeren fotoğraf konuları yarışmaya gönderilebilir.

Yarışma Kapsamı

Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği FOTON Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır.

Genel Katılım Şartları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılımda dijital fotoğraf makinası, cep telefonu, analog makine ile çekilip taranmış dijital görüntü formatları kabul edilir. Anılan bu yöntemler dışında yer alan Dron, 360derece kameralar ve benzeri kayıt cihazları ile üretilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmamıza, Türkiye’de mevcut Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde yarışma sürecinde öğrenciliği devam eden Önlisans-Lisans-Yüksek Lisans Öğrencileri başvuru yapabilir. Ödül ve Sergileme kazanan öğrenciler yarışma takvimindeki öğrencilik durumlarını belgelemekle mükelleftirler.
 • Katılımcılar, yarışmaya Türkiye sınırları içinde çekilmiş en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 • Kural ihlaline sebebiyet veren fotoğrafın izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir.
 • Fotoğrafçı, yarışmaya gönderilen fotoğraflarda çerçeve içine giren insanların fotoğrafının çekilmesi ve bir yarışmaya gönderilmesi, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanması için gerekli izinleri aldığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Kural ihlali yapan Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Keskinlik, kontrast, satürasyon,kırpma gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
 • Jüri üyeleri tarafından fotoğrafların seçiminde benzer fotoğrafların seçilmemesi, farklı fotoğraflara yer verilmesi esas alınacaktır.
 • Yarışma sonuçları FOTON fotoğraf derneği www.fotondernegi.com web sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Katılımcı, derece, mansiyon alan ve sergileme yapılacak fotoğrafının / fotoğraflarının FOTON sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, fotoğraf sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve fotoğrafın/fotoğrafların kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül, sergileme alan fotoğraflar, FOTON’un basılı, görsel yayın ve materyallerinde, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde, düzenlenecek sanal sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilecektir.
 • FOTON fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermez. Fotoğrafların telifleri sahiplerine aittir.
 • Sergi düzenlenmesi ve kitap basılması durumunda, sergide ve kitapta yer alacak fotoğraflar, FOTON tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra FOTON arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda, bu çalışmalar dolaşımda yer alabilecektir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada başarılı olan eserler, FOTON www.fotondernegi.com web sitesinde ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda FOTON ve JÜRİ kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; FOTON web sitesine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer.

Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Sisteme yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, imza, logo, tarih,işaret,çizim vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Web sitesine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden FOTON sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, uzun kenarı en az 2400 piksel olacak şekilde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 3 MB’yi de geçmemelidir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

İsimlendirme

 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri (!’^+%&/()=?>£#$½§{[]}\|) kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda, FOTON sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Coşkun ARAL –  Fotoğraf muhabiri FOTON Başkanı
 • Erol DOĞANER – Fotoğraf sanatçısı
 • Mustafa SEVEN – Fotoğraf sanatçısı
 • Tanın HELVACI – Fotoğrafçı, FOTON Y.K üyesi
 • Murat GÜR – Fotoğrafçı – Editör FOTON Y.K üyesi
 • Prof. Dr. Ozan BİLGİSEREN – Akademisyen Fotoğrafçı, FOTON Y.K üyesi
 • Dilek AŞKIN – Fotoğrafçı

Seçici Kurul, tüm üyelerin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Yarışma İletişim

ALPER KOÇ

halperkoc@gmail.com

0545 3962490

FOTON Fotoğraf Derneği

Fulya mah.Mevlüt Pehlivan sokak.Erdoğanlar iş mrk.no14

Kat.2 d:6/3 ŞİŞLİ /İstanbul Tel: 0212 275 4952

E-posta:info@fotondernegi.com

Üniversiteliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 750  (3 Adet)
Sergileme Ödülü: 300 ₺ (En fazla 10 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 EKİM 2022 Saat: 23.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 23 EKİM 2022

Üniversiteliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://fotondernegi.com/uni/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.596 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap