‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle, Türk Kültürü Teşkilatı’na (TÜRKSOY) üye ülkelerinin fotoğraf aracılığı ile Türk kültür ve sanatlarının ortak yönlerini belgelemek, Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amaçlarıyla ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve yurtdışı.
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:15 KASIM 2022 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:28 KASIM 2022
Ödüller:Dijital Renkli/Siyah Beyaz Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 8.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
TFSF Mansiyon Ödülü: 5.000  (3 adet)
Kültür Başkenti Bursa Özel Ödülü: 5.000 ₺
TÜRKSOY Özel Ödülü: 3.000 ₺
Kurum Özel Ödülü: 3.000 ₺
Süleyman Çelebi Özel Ödülü: 3.000 ₺
Kırgızistan Sanat Adamı Toktobolot Abdumomunov Özel Ödülü: 3.000 ₺
Azerbaycanlı Besteci Fikret Amirov Özel Ödülü: 3.000 ₺
Sergileme: 500 ₺ (En fazla 100 adet)

Drone Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
TFSF Mansiyon Ödülü: 4.000  (3 adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Türk Kültürü Teşkilatı’na (TÜRKSOY) üye ülkelerinin fotoğraf aracılığı ile Türk kültür ve sanatlarının ortak yönlerini belgelemek, Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu; 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’da (merkez ve ilçelerinde) 2022 yılı boyunca gerçekleştirilecek Türk kültür izlerini taşıyan tüm etkinliklerin fotoğraflanmasını kapsayan fotoğraf yarışması.

Yarışma Kategori-Bölümleri

Yarışma, dijital (sayısal) kategoride renkli ve siyah beyaz fotoğraf ve drone fotoğrafı olmak üzere iki bölümlüdür.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Uluslararası katılıma açıktır.
 • “Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Fotoğraf Yarışması”, dünyadaki tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Salon başkanı, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Katılımcılar her kategori için en fazla 6 adet sayısal renkli ve siyah beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.
 • Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından fotoğraflarda renk, kontrast, kırpma gibi temel düzenlemeler dışında düzenleme yapılmasına müsaade edilmeyecektir.
 • Deneysel çalışmalar kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 • Fotoğrafçı yarışmaya katılımı ile gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi bir durumun tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
 • Kural   ihlali   yapan   kişilere   “Türkiye   Fotoğraf   Sanatı   Federasyonu   (TFSF) Ulusal/UluslararasıYarışmaDüzenlemeYönergesi”

(TR:http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf,

ENG:http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)’nin 13. Maddesindeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

 • Yarışmacı, TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla, TFSF üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TFSF; ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Yarışma sonucu Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin www.bursa.bel.tr ile TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org , BUFSAD www.bufsad.org.tr resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.
 • Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır.
 • Yarışma Türk Dünyası ülkelerinden katılmak isteyen fotoğrafçılara açıktır. Türk Dünyası ülkelerinde gerçekleşecek Türk Dünyası etkinlikleri içeriğini yansıtmalıdır.
 • Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-046” numara ile onaylanmıştır.
 •  Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların birer kopyası, BUFSAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek, kendi yayınlarında tanıtım amaçlı (takvim, ajanda, post kart vs) kullanılabilecektir. Ayrıca telif ödenmeyecek, kullanım hakkı eser sahibiyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin olacaktır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.bursa.bel.tr ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org, BUFSAD www.bufsad.org.tr sayfasında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2022’de kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir sayısal katalog hazırlanarak
 • Şubat 2023 tarihinden itibaren http://www.bursa.bel.tr sayfasından indirilebilecektir.
 • http://tfsfonayliyarismalar.org web adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-
 1. sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya

kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Jüri Üyeleri

 • Ahmet Bayhan – Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı
 • Birol Güven – Yapımcı, Senarist
 • Dr. Erhan Mutlugün – Uludağ  Üniversitesi  Teknik  Bilimler  MYO  Grafik  Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi
 • Kamil Özer – Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü
 • Merih Akoğul – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 • Prof. Oktay Çolak – Marmara  Üniversitesi  Güzel  Sanatlar  Fakültesi  Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi
 • Serpil Savaş – BUFSAD Başkanı
 • Küratör – Fahrettin Beceren

Seçici Kurul (jüri) en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 5 (beş) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği seçici kurul üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM meeting yöntemiyle online yapılacaktır.

 • TFSF Temsilcisi: Duygu Nazire Kaşıkcı

Yarışma İletişim

BUFSAD (Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği) Nizamettin ÇÖL

E-posta: bufsadsekreterya@gmail.com

Telefon:  05412255149 – 0224 2255150

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bursabuyuksehirhalklailiskiler@gmail.com halklailiskiler@bursa.bel.tr

0224 7161480

2022 yılı boyunca Bursa’da gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası temalı etkinlik ve çalışmaların takvimi ve detaylı bilgi için takip edilebilecek resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları:

Web Sitesi: www.bursa2022.org

Instagram: @2022turkdunyasi

Twitter: @2022turkdunyasi

Facebook: @2022turkdunyasi

‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Dijital Renkli/Siyah Beyaz Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 8.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
TFSF Mansiyon Ödülü: 5.000  (3 adet)
Kültür Başkenti Bursa Özel Ödülü: 5.000 ₺
TÜRKSOY Özel Ödülü: 3.000 ₺
Kurum Özel Ödülü: 3.000 ₺
Süleyman Çelebi Özel Ödülü: 3.000 ₺
Kırgızistan Sanat Adamı Toktobolot Abdumomunov Özel Ödülü: 3.000 ₺
Azerbaycanlı Besteci Fikret Amirov Özel Ödülü: 3.000 ₺
Sergileme: 500 ₺ (En fazla 100 adet)

Drone Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
TFSF Mansiyon Ödülü: 4.000  (3 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 KASIM 2022 Saat: 23.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 KASIM 2022

‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ Uluslararası Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/2022-tuerk-duenyasi-kueltuer-baskenti-bursa-uluslararasi-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap