“Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik” III. Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından, geleceğin meslek insanlarının “kültürel miras ve sürdürülebilirlik” konusundaki farkındalığını ortaya koymak, konuya eleştirel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak, üniversite öğrencilerinin ilgisini sürdürülebilirlik konusuna çekmek, öğrencilerde doğa ve iklim sorunlarına karikatürler aracılığıyla sanatsal bakış sunabilmek amaçlarıyla “Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik” III. Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması düzenleniyor. Ödüllü karikatür yarışması başvuruları devam ediyor.

“Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik” III. Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması

Düzenleyen:Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı
Kategori:Karikatür Yarışması, Sanat Yarışması, Resim Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin ön-lisans ve lisans
programlarına kayıtlı öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:30 MART 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:MAYIS 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 4.500 ₺
İkincilik Ödülü: 2.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.500₺
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)
Jüri Teşvik Ödülü: Sertifika
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı ve Teması

Yarışma, geleceğin meslek insanlarının “kültürel miras ve sürdürülebilirlik” konusundaki farkındalığını ortaya koymak, konuya eleştirel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak niyetiyle düzenlenmiştir. Bu bağlamda yarışma;

 • Yıldız Teknik Üniversitesi sosyal etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerinin ilgisini sürdürülebilirlik konusuna çekebilmeyi,
 • Üniversite öğrencilerinde kültürel miras değerlerine duyarlılığı noktasında farkındalık oluşturabilmeyi,
 • Kültürel mirasın doğal afetler ya da insan eliyle tahrip edilmesi gibi sorunlara karikatürler aracılığıyla farklı bir bakış sunabilmeyi hedeflemektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş̧ öğrenci yarışmasıdır.  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışmaya, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin ön-lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya, danışman, seçici kurul asil ve yedekleri üyeleri ve raportörler ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derecede yakınları katılamaz.
 • Yarışmaya en çok 7 adet karikatürle katılım sağlanabilir.
 • Karikatürler, JPEG formatında (300 dpi çözünürlük) ve A4 ebatlarında yatay/dikey olarak hazırlanarak e-posta yoluyla ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Ayrıca fiziksel bir gönderim yapılmayacaktır.
 • Eserlerin, 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 23.59’a kadar, ilgili e-posta adresi yoluyla, yarışma raportörlüğüne ulaşmış olması beklenmektedir. Teslim saatinden sonra yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir.
 • Teslimler ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başka mail adresleri aracılığıyla gönderilen eserler jüri değerlendirilmesine alınmayacaktır. Bu adrese gönderilen maillerin hatalı veya hasarlı olmasından eser sahibi sorumludur. Uzantı adresleri aracılığıyla yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.
 • Altı rakamdan oluşan rumuz verilmesi ve eser adının bildirilmesi zorunludur. Eser adının belirlenmesinde herhangi bir kısıtlama yoktur, katılımcıya bırakılmıştır.      
 • Yarışmaya gönderilen karikatürlerin her türlü telif hakkı sahibinde kalmakla birlikte, gösterim ve sergileme hakları Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığına aittir.
 • Karikatür üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.
 • Yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışma veya organizasyonda ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış karikatürler katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış karikatürler ile ya da bu karikatürün ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen karikatürler üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde, kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışma şartnamesindeki kurallara aykırı davranan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya başkasının karikatürünü gönderen, gönderdiği karikatür üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait karikatürü bu amaçla başkasına kullandıran katılımcıların, ilk kural ihlalinde yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
 • Yarışmaya eser gönderen katılımcılar, yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Jüri

Danışma Kurulu Üyeleri

 • Tamer YILMAZ, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
 • Umut Rıfat TUZKAYA, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Kamuran Nur BEKİROĞLU, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Bestami ÖZKAYA, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Uğur DOĞAN, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Çiğdem POLATOĞLU, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı

Seçici Kurul Üyeleri

 • Bülent ARABACIOĞLU, Karikatürist
 • Hakan ÇİLOĞLU, Doç., Marmara Üniversitesi
 • Salih DENLİ, Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • Neslihan Dilşad DİNÇ, Dr. Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi
 • İsmail Erim GÜLAÇTI, Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Mehmet Emin KAHRAMAN, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Emre KALECİ, Karikatürist
 • Nazan KIRCI, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
 • Tuğba RENKÇİ TAŞTAN, Doç. Dr., İstanbul Topkapı Üniversitesi
 • Selçuk HÜNERLİ, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
 • Alparslan ÖZKARDEŞ, Öğr. Gör., İstinye Üniversitesi
 • Bahadır UÇAN, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi (Jüri Başkanı)
 • Serhat ULUBAY, Öğr. Gör. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Zeynep Gül ÜNAL, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Özlem VARGÜN, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Seçici Kurul Yedek Üyeleri

 • Cem EREN, Arş. Gör., İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
 • Fatih KILAVUZ, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi

Yarışma Raportörlüğü

 • Elif ÇALIŞKAN, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Elif ÇELİK, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Fatih KILAVUZ, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi

Telif Hakkı Devri ve Karikatürlerin İadesi

 • Katılımcı, dereceye giren ve ödül kazanmış olan karikatürlerin Yıldız Teknik Üniversitesi yayınlarında, isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Yıldız Teknik Üniversitesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül alan karikatürler, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir.
 • Ödül alan karikatürler Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek olup, bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Gönderilen karikatürlerin tamamı yarışmacı tarafından üretilmiş olmalıdır. Başkasına ait eserlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi ödül kazanan karikatürlerin asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Ödül ve sergilemeye değer görülen eserler haricinde kalan tüm sayısal kayıtlar imha edilecektir.

Kimlik Bilgisi ve Eserlerin Gönderimi

Katılımcılar, 6 rakamdan oluşan rumuzlarını ve karikatür numaralarını dosya adına yazmalıdır. Karikatürün üzerinde başka herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Rumuz verilmesi ve eser adının bildirilmesi zorunludur. Eser adının belirlenmesinde herhangi bir kısıtlama yoktur, katılımcıya bırakılmıştır. Katılım formunda katılımcının açık kimliği ve iletişim bilgilerinin yanı sıra, mutlaka her karikatürün numarası ve karikatürün adı yer almalıdır. E-posta gönderimindeki adlandırmalar katılım formu ile aynı olmalıdır. E-posta’nın konu kısmına rumuz yazılarak gönderim yapılmalıdır. Katılımcılardan, e-devlet aracılığıyla alınmış, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin ön-lisans ve lisans programlarına kayıtlı olduklarını belgeleyen, güncel tarihli öğrenci belgelerini eklemeleri beklenmektedir. Öğrenci belgesinin, yarışmanın açıldığı tarih itibariyle, öğrenci olduklarını belgeleyen bir evrak olmasına dikkat edilmelidir.    

Karikatürler, katılım formu ve güncel öğrenci belgesi ile birlikte e-posta yoluyla gönderilecektir. Her e-postanın raportörlüğe ulaştığına dair teyit bildirimi, e-posta yoluyla katılımcılara gönderilecektir. Katılımcının yolladığı e-postanın ulaştığına dair teyit alması ve e-posta yoluyla alacağı teyidi yarışma bitimine kadar saklaması gerekir. E-posta gönderimindeki olası gecikme ve kayıplardan yarışma raportörlüğü ve yarışmayı açan kurum sorumlu tutulamaz.

Karikatürler, JPEG formatında (300 dpi çözünürlük) ve A4 ebatlarında yatay/dikey olarak hazırlanarak e-posta yoluyla ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Ayrıca fiziksel bir gönderim yapılmayacaktır. Eserlerin, 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 23.59’a kadar, ilgili e-posta adresi yoluyla yarışma raportörlüğüne ulaşmış olması beklenmektedir. Teslim saatinden sonra yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir. Teslimler ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başka mail adresleri aracılığıyla gönderilen eserler jüri değerlendirilmesine alınmayacaktır. Bu adrese gönderilen maillerin hatalı veya hasarlı olmasından eser sahibi sorumludur. Uzantı adresleri aracılığıyla yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.    

Değerlendirme

Seçici Kurul yarışmaya gönderilen karikatürler arasından, temaya uygunluk ve özgünlük açısından değerlendirme yapacaktır.

Yarışma İletişim

Yarışmayı Açan: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı

Telefon: (0212) 383 70 70 / 2610

Web: https://kampus.yildiz.edu.tr/

Instagram (sosyal medya): ytu.karikatur

E-posta: ytukarikatur@gmail.com

“Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik” III. Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.500 ₺
İkincilik Ödülü: 2.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.500₺
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)
Jüri Teşvik Ödülü: Sertifika

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 MART 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: MAYIS 2023

Ödül Töreni: 5 HAZİRAN 2023

“Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik” III. Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://kampus.yildiz.edu.tr/kulturel-miras-ve-surdurulebilirlik-iii-ulusal-ogrenci-karikatur-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap