AFAD Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle, görsel arşiv oluşturulması ve başarılı eser sahiplerinin ödüllendirilmesi amaçlarıyla AFAD Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

AFAD Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023

Düzenleyen:Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
Kimler Başvurabilir:Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar.
Son Başvuru Tarihi:8 EYLÜL 2023, saat 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 EYLÜL 2023
Ödüller:4 x FIAP Altın,
4 x Gümüş,
4 x Bronz Madalya

4 x 6 mansiyon

1 x TFSF Altın Madalya
4 x IAAP Altın,
4 x Gümüş,

4 x Bronz Madalya
4 x 6 mansiyon

4x AFAD Altın,
4 x Gümüş,

4 x Bronz Madalya
4 x 6 diploma


1x Mehmet BALTACI Özel Ödülü (S/B bölümünde)

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

AFAD Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023 ile görsel arşiv oluşturulması ve başarılı eser sahiplerinin ödüllendirilmesi amaçlanmıştır.

Yarışma Kategorileri

AFAD 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması; sayısal (dijital) kategoride olmak üzere 4 (dört) bölümden oluşmuştur:

 • Sayısal: Doğa (Renkli veya Siyah-Beyaz)
 • Sayısal: Serbest (Renkli)
 • Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)
 • Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)

Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır. Doğa fotoğrafları FIAP’ın Doğa Fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretlidir.
 • Yarışma; TFSF Yarışma Temsilcisi, Salon Başkanı, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, tüm dünyadan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 • Haklarında TFSF ve FIAP tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Jüri değerlendirilmesinden önce düzenleyici kurum; FIAP Kırmızı listesini ve TFSF Kırmızı Listesini kontrol edip kısıtlılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 • Yarışmanın her kategori/bölümüne katılımcılar en fazla 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategori/bölüme gönderilemez.
 • Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • Yarışmacı TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • Düzenleyici kurum, yarışma sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.
 • Düzenleyici kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. Bu durumda FIAP onay birimine bilgi vermek ve onay almak düzenleyen kurum tarafından yapılacaktır.

Tanımlar

 • FIAP Siyah-Beyaz “Monochrome” Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir.
 • FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı: Doğa fotoğrafçılığı, antropoloji ve arkeoloji dışında doğa tarihinin bütün branşlarını kaydeder. Canlı ya da cansız fiziksel dünyanın insanlar tarafından yapılmamış veya değiştirilmemiş tüm yönlerini içerir. Doğa görüntüleri, fotoğraflanan sahnenin gerçekliğini aktarmalıdır. Yeterli bilgiye sahip bir kişi görüntünün konusunu tanımlayabilmeli ve doğru bir şekilde sunulduğuna tatmin olmalı ve doğa unsurunu kontrol etmek veya görüntüyü yakalamak için etik olmayan hiçbir uygulamanın kullanılmadığından emin olmalıdır. Canlı bir organizmanın yaşamını veya refahını tehdit eden herhangi bir insan faaliyetini doğrudan veya dolaylı olarak gösteren görüntülere izin verilmez. Bir Doğa görüntüsünün en önemli parçası, anlattığı doğa hikayesidir. Yüksek teknik standartlarla birlikte fotoğraf doğal görünmelidir. Fotoğrafı işlerken vinyet eklemek ya da arka planı bulanıklaştırmak yasaktır. İnsanlar tarafından yaratılan nesnelere ve insan etkinliğinin kanıtlarına, yalnızca Doğa öyküsünün gerekli bir parçası olduklarında izin verilir. İnsan yapımı melez bitkiler, kültür bitkileri, vahşileşmiş hayvanlar(evcil veya kontrol altındayken kaçıp vahşileşen), evcil hayvanlar, insan yapımı melez hayvanlar ve monte edilmiş veya korunmuş zoolojik örneklerin fotoğraflarına izin verilmez. Hayvanat bahçeleri gibi kontrollü koşullar altında çekilen fotoğraflara izin verilir. Bir fotoğrafın amacına yönelik olarak, canlıların dondurulmasına, anestezi veya doğal hareketi kısıtlamaya yönelik başka herhangi bir yöntemle kontrol edilmesine izin verilmez. Bir Doğa görüntüsünün gerçekliğini değiştiren hiçbir değişikliğe izin verilmez. Kesme (crop) yapılması dışında, görüntü üstünde yer değiştirme, ekleme veya çıkarma gibi tekniklere izin verilmez. Toz lekeleri, dijital gürültü(noise) ve mercek parlaması gibi fotoğraf makinesinden kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik tekniklere izin verilir Renkli görüntülerin gri tonlamalı monokroma tamamen dönüştürülmesine izin verilir. Kısmi dönüştürme, tonlama ve kızılötesi çekim veya dönüştürmelere izin verilmez. Aynı doğa unsurunun fotoğraf makinesinde veya yazılımla üst üste odaklama (focus stacking) veya pozlama karıştırma(exposure blending) yoluyla birleştirilen görüntülerine izin verilir. Arka arkaya çekilen ve üst üste binen görüş alanlarına sahip fotoğrafların kamerada veya yazılımla birleştirilmesine(image stitching) izin verilir.

Telif (kullanım) hakkı:

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon, sergileme ve satın alma) alan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
 • Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar AFAD’ın http://contest.afad.org.tr/?lang=tur ve TFSF’ye ait https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurum AFAD ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2023 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş / billboard / raket olarak da kullanılabilecektir.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü en az 42 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
 • Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler.
 • Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Bu şartname, katılımcının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer.
 • Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin Gönderilmesi/Yüklenmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.
 • “I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for FIAP Patronage » and FIAP document 033/2021 « Sanctions for breaching FIAP regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the red list.”
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
 • katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8- 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.
 • Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Katılım Ücreti

 • Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve 4 bölüm için 25 € ödenmesi gerekmektedir.
 • Türkiye’den katılım için 4 bölüm ücreti 250 TL’dir.
 • Yarışma ücreti PayPal ve Banka havalesi ile aşağıdaki adreslere ödenebilir.
 • PAYPAL: afadyarisma@gmail.com
 • Türkiye dışından katılımlar için EURO Banka Hesabı;
 • AFAD-Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği
 • EURO IBAN No:TR19 0006 4000 0026 0060 2050 86
 • Türkiye’den katılımlar için Türk Lirası Banka Hesabı;
 • AFAD-Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği
 • İş Bankası Cemalpaşa Şubesi
 • Hesap Numarası: 6006-0601018
 • IBAN No:TR69 0006 4000 0016 0060 6010 18
 • Yarışmaya grup olarak katılına bilinir. 10 ve daha üzeri kişiden oluşan gruplara %10 indirim yapılacaktır.
 • AFAD üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.
 • Ücret ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Dr. Özcan YÜCELT,  (EFIAP)
 • Dr. Murat TAHİROĞLU, (EFIAP)
 • Raziye KÖKSAL KARTAL, (AFIAP)

Yedek Jüri Üyesi

 • Mahmut ALTUN, (Fotoğraf Sanatçısı)

Yarışma İletişim

Adı ve Soyadı : Y. Murat Doğan (AFIAP)
İrtibat Tel : +90 530 661 86 06 / +90 532 666 46 46
E-posta Adresi : afadyarisma@gmail.com / ymdogan@hotmail.com

AFAD Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023 Ödülleri

4 x FIAP Altın,
4 x Gümüş,
4 x Bronz Madalya

4 x 6 mansiyon

1 x TFSF Altın Madalya
4 x IAAP Altın,
4 x Gümüş,

4 x Bronz Madalya
4 x 6 mansiyon

4x AFAD Altın,
4 x Gümüş,

4 x Bronz Madalya
4 x 6 diploma


1x Mehmet BALTACI Özel Ödülü (S/B bölümünde)

 • Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde AFAD ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 08 EYLÜL 2023, saat 23.00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 16-17 EYLÜL 2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 20 EYLÜL 2023
Ödül Töreni ve Sunum Tarihi: ARALIK 2023, OCAK 2024 AFAD Fotoğraf Sanat Galerisi
Ödül Gönderim Tarihi: KASIM 2023

AFAD Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/afad-10-uluslararasi-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap