Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Yarışması

Akbank, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Yarışması düzenliyor. Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle bu yıl 38.’si düzenlenen kültür-sanat yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller veriliyor. Farklı sanatsal eserlerle katılım sağlanabilen ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Yarışması

  Düzenleyen: Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle.
  Kategori: Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: 40 yaş altında olan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 31 MAYIS 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 09 HAZİRAN – 31 TEMMUZ 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: https://www.akbanksanat.com/akbank_gso
  Ödüller:

Birincilik  :    15.000 ₺ ve Akbank Sanat Ödülü

İkincilik   :    10.000 ₺

Üçüncülük :  5.000 ₺

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği 40. Yıl Özel Ödülleri

Yarışma Katılım Koşulları

 • Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
 • Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
 • Yarışma; resim, fotoğraf, video, heykel, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
 • Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik bölümlerinin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir.
 • Yarışma teması “Gündelik Yaşama Dair”

Günlük yaşamda karşı karşıya kaldığımız olağan dalgalanmalar bağlamında bize sunulan ekonomi politikaları, kültürel yapılanmalar, ekolojik kararlara ve önerilerine yanıt olarak, birlikte düşünme ve üretme alanları günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ve artık günümüzde sanatsal üretim kavramı -makro kosmosda yaratıcı alanlardaki üretim- hayatı organize etmenin gerekli bir bileşenini oluşturmakta.

Öte yandan, 1968 Paris situasyonistlerinin, ilişkilerin imgelere aracılık ettiği bir dünyayı öngördüğü gibi, insanlar şimdi gerçekliği gösteri bağlamında sezgisel olarak anlayıp, kendileri için hazırlanan kurallar ve formlarla bir ilişkisellik içinde kararlarını veriyorlar.

Sanat, yeni ifade ve etki biçimleri bulmaya çalışırken, yaşama devam ediyor. Bugün yaşamın sanatsal biçimi nedir? Ve günlük deneyimler geleceğin sanatçılarını bu yeni gerçeklerdeki rollerine nasıl hazırlıyor? (Bu metinde Nato Thompson’un 2007 yılından beri gerçekleştirdiği “Creative Time” projesinden yararlanılmıştır.)

 • Sanatçılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdir.
 • Sanatçılar, yarışmaya daha önce sergilenmemiş birden fazla (max. 3) eserle katılabilirler. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

Telif ve Diğer Hususlar

 • Başvuru yapılması ile; başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca Akbank Sanat’ın eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda Akbank Sanat’a karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden Akbank Sanat’a yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahiliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde Akbank Sanat’a eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir.

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Yarışması Başvuru Şekli

 • Başvurular www.akbanksanat.com/akbank_gso adresinden yapılabilir.
 • Yapıtların nakliyesi ve sigortalanması Akbank Sanat tarafından karşılanacaktır.
 • Başvuru yapan sanatçılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Değerlendirme ve Sonuçların Duyurulması

 • Sergide yer alacak eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, Akbank Sanat’ta
 • 09 Haziran – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Sergilenecek eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
 • Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödül kazanan sanatçılar sergi açılış davetinde duyurulacaktır.
 • Akbank Sanat, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Yarışması Ödülleri

Birincilik  :    15.000 ₺ ve Akbank Sanat Ödülü

İkincilik   :    10.000 ₺

Üçüncülük :  5.000 ₺

Ayrıca;

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği 40. Yıl Özel Ödülleri

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 MAYIS 2020

Sonuç Açıklanma Tarihi (Sergi): 09 Haziran – 31 Temmuz 2020

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.akbanksanat.com/akbank_gso

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap