Yakın Doğu Üniversitesi Sinema Sempozyumu Kısa Film Yarışması

Yakın Doğu Üniversitesi iletişim fakültesi-İletişim Araştırma Merkezi tarafından, kısa filmin önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmak ve geleceğin sinemacıları olarak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak amaçlarıyla Yakın Doğu Üniversitesi Sinema Sempozyumu Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Sinema Sempozyumu Kısa Film Yarışması

Düzenleyen:Yakın Doğu Üniversitesi iletişim fakültesi-İletişim Araştırma Merkezi
Kategori:Kısa Film Yarışması, Video Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
Kimler Başvurabilir:Ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:20 EYLÜL 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 EKİM 2023
Ödüller:Katılan herkes için katılım sertifikası ve dereceye giren kısa filmlere belirlenen ödüller verilecektir.

Yarışmanın Amacı

Yakın Doğu Üniversitesi Sinema Sempozyumu Kısa Film Yarışması ile kısa filmin önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmak ve geleceğin sinemacıları olarak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışma Türkiye, KKTC ve Uluslararası üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.
 • Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri, en az 3 dakika uzunluğunda ve en fazla 15 dakika uzunluğunda olmalıdır.
 • Film, İngilizce ve/veya Türkçe açıklamalı olmalıdır.
 • Kısa filmler kurgusal veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.
 • Kurgusal Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) veya 4K çözünürlükte olmalı; filmin sinopsisiyle birlikte https://filmfreeway.com ile teslim edilmelidir.

Katılımcının Yükümlülükleri Ve Sorumlulukları

 • Katılımcı seçkiye katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.
 • Katılımcı başvuru formunu doldurup tarafımıza ilettiğinde imzalamış kabul edilir.
 • Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.
 • Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin daha önce herhangi başka bir Yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.
 • İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse taraflara bu konuda gerekli yükümlülüklerin tamamlanmasına yoksa Yarışmaya kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.
 • Yasaklı unsurların kısa filmlerde kullanılmasından Sempozyum Kurulu sorumlu tutulamaz.

Değerlendirme Koşulları

 • Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:
 • Filmin özgün olması
 • Verilen / verilecek olan mesajın içeriği
 • Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
 • Konunun anlatım dili ve kurgusu
 • Anlatımın görsel – işitsel niteliği
 • Yaratıcılık unsurları

Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Kanun Kapsamındaki Haklar

 • İşbu şartname ile Eser Sahibi aşağıda sayılan haklarını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi altında kullanılmak üzere a. 5846 Sayılı FSEK Madde 14’te tanımlanan manevi haklarından “Umuma Arz Hakkını” b. 5846 Sayılı FSEK’te tanımlanan maddi haklarından Madde 21 İşleme Hakkını, Madde 22 Çoğaltma Hakkını, Madde 23 Yayma Hakkını, Madde 24 Temsil Hakkı, Madde 25 Umuma İletim Hakkını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezine devreder.
 • Eser Sahibinin Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi devretmiş olduğu haklarından “İşleme Hakkı”, “Yayma Hakkı”, “Temsil Hakkı” ve “Umuma İletim Hakkı”nı Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi kendi ismi altında, farklı projeler içerisinde herhangi bir ticari amaç gütmeden kullanabilir.
 • Eser Sahibi, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkının tek sahibi olup, buna yönelik bir talebin olması durumunda ilgili platform ve ortaklar Eser Sahibi ile iletişime geçecektir.
  Eser Sahibi tarafından devredildiği sayılan haklar, eser sahibinin bu haklarını kullanmasını engellemez.

Yarışma Başvuru Süreci

Katılımcılar, imzaladıkları işbu şartnameyi, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurmalı ve katılım formunu, şartname ile birlikte, kısa film https://filmfreeway.com ile teslim edilmelidir.

Başvuru Formunda Bulunması Gerekenler

Aşağıda belirtilen maddelerin başvuru esnasında gönderilecek olan “Başvuru Formunun” içinde yer alması zorunludur.

 • Gönderilen kısa filmin başlığı ve özeti (synopsis)
 • Yapım yılı
 • Başvuranın adı ve soyadı
 • Başvuranın doğum tarihi
 • Başvuranın mensubu olduğu üniversite/fakülte/bölüm ve sınıf bilgileri
 • Başvuranın iletişim adresi (adres, telefon ve e-posta)
 • Ekip halinde katılmış olunması durumunda, diğer ekip üyelerinin adı ve soyadı

***(Başvuru formunda eksik bilgiler yer alması durumunda eser değerlendirmeye alınmayacaktır.)***

Bilgilendirme

Yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğumu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğumu taahhüt ederim. Söz konusu eserin; i) gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların aslen sahibi olduğumu ii) eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezine devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğumu, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğimi yaşayan ya da yaşamını yitirmiş herhangi bir kişinin özlük ve gizlilik haklarını ihlal etmediğimi ve lekelemediğini, kısa filmimin içeriğinin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini ve herhangi bir şekilde bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi haklarına veya mülkiyet hakkına yönelik ihlallerin söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit ederim. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, bu Yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü mevzuat ihlalinin tespiti halinde eserimin Yarışmadan diskalifiye edilebileceğini ve benim/ekibimin Yarışmadan men edilebileceğini, ilgili aykırılığın Yarışmadan sonra anlaşılması durumunda ise ödüllendirilmiş olsam bile ödülümün geri alınabileceğimi anladım. Bunun yanında kişisel veriler, yaş sınırı ve diğer sebeplerle kullanmış olduğum kişi, materyal ve ekibimin eylemlerinden sorumlu olduğumu ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ekibiyle paylaştığım verilere ilişkin gerekli izinlerin alınmış olduğunu taahhüt ve teyit ederim.

Jüri Üyeleri

Jüri Başkanı: Derviş ZAİM (Yazar-Yönetmen)

Jüri Üyeleri

 • Zühal ÇETİN ÖZKAN (Akademisyen)
 • Tamer LEVENT (Tiyatro-Sinema Oyuncusu)
 • Şenay GÜRLER ( Tiyatro-Sinema Oyuncusu)
 • Canol BALKAYA (Yazar-Yapımcı)
 • Hayri ÇÖLAŞAN (Görüntü Yönetmeni)
 • Fevzi KASAP (Akademisyen)

Ön Jüri Başkanı: Hayri ÇÖLAŞAN (Görüntü Yönetmeni)

Ön Jüri Üyeleri

 • Göral Erinç YILMAZ (Akademisyen)
 • Serkan FUNDALAR (Akademisyen)
 • Özgür İPEK (Akademisyen)
 • Vasvi ÇİFTÇİOĞLU (Yönetmen -Akademisyen)
 • Azime CANTAŞ (Akademisyen)
 • Mert Yusuf ÖZLÜK (Akademisyen)
 • Zeyde YALINER ÖREK (Akademisyen)
 • Halil DURANAY (Akademisyen)
 • Süleyman Bedri KALYONCUOĞLU (Yapımcı)
 • Fehmi ÖZTÜRK (Yönetmen)

Yarışma İletişim

Dr. Serkan FUNDALAR

E-mail: serkan.fundalar@neu.edu.tr

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi/Film Making & Broadcasting Bölümü

Yakın Doğu Üniversitesi Sinema Sempozyumu Kısa Film Yarışması Ödülleri

Katılan herkes için katılım sertifikası ve dereceye giren kısa filmlere belirlenen ödüller verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 EYLÜL 2023

Finale Kalan Eserlerin Açıklanma Tarihi: 1 EKİM 2023

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 10 EKİM 2023

Yakın Doğu Üniversitesi Sinema Sempozyumu Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://usc2023.neu.edu.tr/uluslararasi-kisa-film-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap