Anadolu Kadını Temalı Fotoğraf Yarışması

Niğde Belediyesi tarafından, Anadolu kadınının tarım, eğitim, sanat, siyaset ve iş hayatındaki yaşayışını sanat aracılığıyla yansıtmak ve sanatçıların eser vermelerini teşvik etmek amacıyla Anadolu Kadını Temalı Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Anadolu Kadını Temalı Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Niğde Belediyesi  
  Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür -Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üzeri herkes. 

  Son Başvuru Tarihi: 26 ŞUBAT 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 MART 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: Tam Altın
 
İkincilik Ödülü: Yarım Altın
 
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altın
 
Mansiyon Ödülü: Gram Altın
   

Yarışma Amacı

Kadının eğitim, siyaset, iş dünyası, sanat, tarım gibi farklı alanlardaki konumunu, hayat mücadelesini, amatör ve profesyonel fotoğrafçılarımızın fotoğraf karelerinden anlamak, Anadolu’da yaşayan kadınlarımıza yönelik toplumsal  farkındalık yaratmak, fotoğraf sanatına ve sanatçısına nefes olmak amaçlanmıştır.

Yarışma Konusu

Fotoğraf yarışması konusu “Anadolu Kadını” olup, estetik ve yaratıcılık sergileyen fotoğraflar beklenmektedir. Fotoğraflarda herhangi bir manipülasyon yapılmamalıdır. Portfolyolar kendi içinde bir bütünlük teşkil etmelidir. Bu bütünlük içerik açıdan olduğu gibi teknik açıdan da olabilir.

Yarışma Kategori ve Bölümleri

Yarışma, sayısal(dijital) kategoride renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümdür. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım bireyseldir.
 • 18 yaş üstü herkesin katılımına açıktır ancak jüri üyesi ve seçici kurul üyeleri ile birinci
 • dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya 3 (üç) adet sayısal renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılım sağlanacaktır. Fotoğraflar arasında teknik ve konu açısından bir bütünlük ve tutarlılık beklenir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF (Değişebilir görüntü dosyası biçimi) verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması zorunludur. Düzenleyen Kurum Niğde Belediyesi, gerek görmesi halinde asıl /ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece ve mansiyon) almamış olması gerekmektedir. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada sergileme veya satın alınan fotoğrafların katılımında bir kısıtlama yoktur.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, telif hakkının başka kurum, kuruluş veya kişiye verilmediğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf ve üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Telif (Kullanım)Hakları

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya katılarak derece alan ve tur atlayan fotoğraflar Niğde Belediyesi arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Niğde Belediyesinin tanıtımlarında ve yayınlarında yarışmanın amacına uygun olarak, münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. (Fotoğraflar kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Niğde Belediyesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına hiçbir koşul altında izin vermez.
 • Yapıtların elektronik ortamda kopyaları alınmakta, eğitim-tanıtım-fotoğraf sanatını destekleme amaçlı gösteri ve yayınlarda katılımcının ismi belirtilerek kullanılabilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Fotoğraflar belirtilen Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait e-mail (fotograf@nigde.bel.tr) adresine gönderilecek olup alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim vb. ) kabul edilmeyecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih;
 • katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Elektronik posta (fotograf@nigde.bel.tr) sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden Niğde Belediyesi sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ve metnin ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Fotoğrafın ve metnin isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _) kullanılabilir.

Seçici Kurul

Doç. Dr. Attila DÖL Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Arş. Gör. Buse KIZILIRMAK Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Fatih KIZILKAYA Fotoğraf Sanatçısı

Nadire Selda GÜLEÇ Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Serap ERELLİ Fotoğraf Sanatçısı

Yedek Üye Jüri: Mevlüt ARPAK Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli

Yarışma Sekretaryası ve İletişim

Adres: Niğde Belediyesi Gençlik Merkezi-Nikah Sarayı Binası

Efendibey Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:56

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Merkez / NİĞDE

 İletişim

Semanur ECEMİŞ

Tel: 0 388 232 35 74

Anadolu Kadını Temalı Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Tam Altın  

İkincilik Ödülü: Yarım Altın

Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altın

Mansiyon Ödülü: Gram Altın

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 26 ŞUBAT 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 MART 2021

Ödül Töreni: 8 MART 2021

Anadolu Kadını Temalı Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://nigde.bel.tr/icerik/29/1298/anadolu-kadini-fotograf-yarismasi.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap