Bursa Teknik Üniversitesi Kısa Film Yarışması

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Bağımlılık üst başlığı altında madde, alkol, tütün ve davranışsal (internet, sosyal medya ve  oyun bağımlılığı vb.) bağımlılık konularında gençlerin farkındalığını artırmak, bilinçlendirmek ayrıca sinema alanında başlangıç yapmak isteyen gençlere tematik konulara sinemasal bakış açısından bakmalarını sağlamak, belirlenen konulardaki sorunlara dikkat çekmelerinin önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak amaçlarıyla Bursa Teknik Üniversitesi Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü video yarışması başvuruları devam ediyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Kısa Film Yarışması

Düzenleyen:Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla
Kategori:Kısa Film Yarışması, Video Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen Herkes
Son Başvuru Tarihi:13 AĞUSTOS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 AĞUSTOS 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + Plaket
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺ + Plaket
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + Plaket
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Bağımlılık üst başlığı altında madde, alkol, tütün ve davranışsal (internet, sosyal medya ve  oyun bağımlılığı vb.) bağımlılık konularında gençlerin farkındalığını artırmak, bilinçlendirmek ayrıca sinema alanında başlangıç yapmak isteyen gençlere tematik konulara sinemasal bakış açısından bakmalarını sağlamak, belirlenen konulardaki sorunlara dikkat çekmelerinin önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı ve bu konuda bir bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılacak filmlerin konusu, Bağımlılık temasının alt temaları olan madde, alkol, tütün ve davranışsal (internet, sosyal medya ve oyun bağımlılığı vb.) konularından en az birini kapsayacak şekilde olmalıdır.
 • Yarışmaya herhangi bir üniversiteye kayıtlı olması ve yaş sınırlaması olmaksızın şartname yükümlülüklerini yerine getiren yurt içi ya da yurt dışından herkes katılabilir.
 • Gönderilecek filmler başka bir yerde yayınlanmamış (İnternet ortamı, TV, sinema gibi) ve ödül almamış olmalıdır.
 • Adaylar yarışmaya birden fazla eser ile başvurabilir ancak birden fazla ödül alamaz . Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Yarışmada en az 2, en fazla 10  dakika  sürelik   kurmaca filmler değerlendirmeye alınacaktır. ( Jenerik süresi dahil)
 • Yarışmada dereceye giren filmlerin yönetmenlerinin ya da temsilcilerinin ödül törenine katılması zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir.
 • Başvuru yapacak olan kişiler, başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 13 Ağustos 2023 tarihinde, en geç saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar.
 • Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular, eser sahibinin sorumluluğundadır. BTÜ bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, BTÜ uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince
 • açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir. Eser sahibi, BTÜ yarışma komitesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları BTÜ yarışma komitesi ile derhal paylaşacaktır.
 • Bursa Teknik Üniversitesi, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir.
 • Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmacının filmografisinde yarışmaya başvurduğu eserle aynı adlı başka bir eseri bulunamaz.
 • Yarışmaya katılacak eserler, devletin bölünmez bütünlüğü, inançlar, temel haklar ve kültürel değerlerine aykırı olamaz. Şiddet, argo, hakaret içeren ses, dini ve kültürel açıdan uygunsuz kabul edilen ve müstehcenlik gibi içeriklerin kullanıldığı, sahte ve saldırganlık içeren videolar değerlendirmeye alınmayacak ve haklarında yasal işlem başlatılacak ve bu tarz eserler diskalifiye edilecektir.
 • Yarışmaya katılanlar tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Teknik Şartlar

 • Süresi, en az 2 (beş) en fazla 10 (on) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.(Jenerik süresi dahil)
 • Yarışmaya temaya uygun olmak şartıyla sadece kurmaca türünde çekilmiş eserler başvurabilir.
 • Başvurular başvuru formu doldurularak yalnızca e-posta (yarisma@btu.edu.tr)  üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Filmler Vimeo’ ya veya Youtube’ a (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır.
 • Filmler Vimeo’ ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Youtube’a yüklenen filmlerinde gizli olarak yüklenip  URL bağlantısı https://btu.edu.tr adresinde belirtilen yarisma@btu.edu.tr e-posta hesabına gönderilecek  başvuru formunda paylaşılmalıdır. Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’dan az olmamalıdır.
 • Bursa Teknik Üniversitesi gerektiğinde katılımcılardan eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyasını USB ile isteyebilir. Eserin USB bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .mov veya .mp4 formatında olmalıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)
 • Filmler youtube veya vimeoya Türkçe olarak yüklenmelidir.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Ekibi

Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri  sinema ve  sanat alanlarında uzman en az 3 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler.

Finale Kalan Eserler

Finale kalan eserler 20 AĞUSTOS 2023 tarihinde https://btu.edu.tr web sitesinden duyurulacaktır.

Katılımcıların Yapmaları Gerekenler

 • Katılımcılar yarışmaya katıldıkları filmleri vimeo veya youtube yüklemeleri ve yükledikleri filmlerin linkinin çalıştığını mail ile teyit (yarisma@btu.edu.tr) ettirmelidir. Çalışmayan linklerden BTÜ yarışma komitesi sorumlu tutulamaz ve bu filmler yarışma dışı kalır.
 • Katılımcılar, yarışma başvuru formunun imzalanmış çıktısını PDF olarak yarisma@btu.edu.tr e-posta adresine göndermesi gerekmektedir. Ayrıca şartnamesini kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış BTÜ Kısa Film Yarışması şartnamesinin  her sayfası imzalanmış çıktısının PDF olarak ilgili maile (yarisma@btu.edu.tr) göndermesi gerekmektedir.
 • İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek BTÜ tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
 • Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla BTÜ tarafından kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.
 • Finale kalan eserler, yönetmeni/yönetmenleri tarafından yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından aynı veya farklı isimle kısa film formatında (70 dakikanın altında) başka bir formata dönüştürülemez ve bu formatta gösterilemez.
 • Finale kalan eserlerin sahipleri, finale kaldıkları bilgisi BTÜ Kısa Film Platformu tarafından sosyal medya ve diğer mecralarda açıklanana kadar bu bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.

Bursa Teknik Üniversitesi Kısa Film Yarışması Ödülleri

 • BTÜ Kısa Film Yarışmasına katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
 • Ödüller BTÜ tarafından gerçekleştirilecek BTÜ  Kısa Film Yarışması Ödül Töreninde açıklanır.
 • Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
 • Yarışmada dereceye giren eserlerin ödüllerinin  maddi desteği   Bursa Büyükşehir Belediyesinin sponsorluk katkısıyla sağlanacaktır.

Seçilen eserlerin alacağı ödüller;

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + Plaket
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺ + Plaket
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + Plaket

Ödül yarışmaya başvurup başvurunu dolduran kişiye veya onun yazılı olarak ibraz edeceği kişiye verilir. Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir. Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış̧ ve kapanış̧ jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında BTÜ Kısa Film Platformu logosuyla birlikte Birincilik/İkincilik/Üçüncülük/Jüri Özel/Mansiyon Ödülünü aldığını belirten, ya da finalist olduğunu bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.

Yarışma Takvimi

Başvuru tarihi: 16 HAZİRAN 2023

Bitiş tarihi: 13 AĞUSTOS 2023

Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih: 20 AĞUSTOS 2023

Bursa Teknik Üniversitesi Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://erasmus.btu.edu.tr/tr/duyuru/detay/45578/ba%C4%9F%C4%B1ml%C4%B1l%C4%B1k-temal%C4%B1-bt%C3%BC-k%C4%B1sa-film-ve-reels-yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1-duyurusu

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap