Çankaya Üniversitesi İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması 2022

Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümleri tarafından gençlerin öğrenmekte oldukları bir yabancı dilde (İngilizce) düşünebilmelerine ve kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerine olanak sağlamak, yabancı dilde yazmayı, okumayı sevdirmek, yabancı dilin önemi hakkında farkındalık oluşturmak ve yabancı dili yaratıcı biçimde kullanmayı becerebilen yetenekli öğrencileri ödüllendirmek amaçlarıyla Çankaya Üniversitesi İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması 2022 düzenleniyor.  Bu yıl 11.’si düzenlenen ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Çankaya Üniversitesi İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması 2022

Düzenleyen:Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümleri
Kategori:Yazı Yarışması, Lise Yarışmaları, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Tüm lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:21 MART 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:29 NİSAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Apple Ipad
Üçüncülük Ödülü: Bisiklet
Dördüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Beşincilik Ödülü: e-Reader
Altıncılık Ödülü: Mini Fotoğraf Makinası
Yedincilik Ödülü: Waveboard
Sekizincilik Ödülü: Bluetooth Kulaklık
Dokuzunculuk Ödülü: Powerbank
Onunculuk Ödülü: Bluetooth Hoparlör
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümleri tarafından 30. 05. 2022 tarihinde, uzaktan katılım, değerlendirme ve ödül töreni düzenlenmesi usulüyle, XI. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması gerçekleştirilecektir.

Türkiye genelindeki liseleri kapsayacak olan yarışmamıza, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı liselerdeki öğrenciler istedikleri takdirde, gönüllülük esasına göre, herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilecektir. Yarışmada öğrencilerden, konusu “Geleceğe Mektuplar” olarak belirlenen bir mektup yazmaları istenecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda, ilk 50’ye girip finale kalan öğrencilerden, mektuplarını okudukları bir video çekip belirtilen takvime uygun olarak sisteme yüklemeleri istenecektir. Mektupların %70, videoların %30 ağırlığıyla elde edilecek notların sonucunda, ilk 10’a giren öğrenciler ödül almaya hak kazanacaktır. Tüm ödüller Çankaya Üniversitesi tarafından karşılanacak ve ödemesi Çankaya Üniversitesi tarafından yapılarak kazananlara kargo yoluyla gönderilecektir.

Yarışmanın Amacı

 • Gençlerin öğrenmekte oldukları bir yabancı dilde (İngilizce) düşünebilmelerine ve kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerine olanak sağlamak,                                           
 • Yabancı dilde yazmayı, okumayı sevdirmek ve yabancı dilin önemi hakkında farkındalık oluşturmak,
 • Yabancı dili yaratıcı biçimde kullanmayı becerebilen yetenekli öğrencileri ödüllendirmek.

Yarışma Konusu

“Geleceğe Mektuplar”

Bugünden 50-100 yıl ileride yaşayan hayali bir kişiye bir mektup yazın (bu kişi torununuz, tanıdığınız birinin soyundan gelen veya mektubu tesadüfen bulan herhangi biri de olabilir). Kendi zamanınızdan bazı eşyalarla birlikte bu mektubun gömülmek üzere bir zaman kapsülüne konacağını hayal edin.

Mektubunuzda COVID-19 salgını ile ilgili deneyim, düşünce, duygularınız ile yaşamınıza neler getirdiği ve yaşamınızdan neler götürdüğü vb. dahil olmak üzere ilgili küresel gelişmeler hakkında bilgi verin. Bu süreçte öğrenilen dersler geleceğin insanlarına aktarılmaya değer mi?

Mektup çift aralık ve Calibri 11 yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Geleneksel mektup formatına uygun olarak hazırlanan metin 300-400 kelime arasında olmalıdır.

 Yarışma Başvuru Koşulları

 1. Yarışma, Türkiye’deki tüm lise öğrencilerinin gönüllü ve ücretsiz katılımına açık olacaktır.
 2. Salgın koşulları nedeniyle bu yılki yarışmanın tüm aşamaları uzaktan erişim yöntemiyle yapılacağı için engelli öğrenciler de yarışmaya rahatlıkla katılabilecektir.
 3. Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilirler.
 4. İngilizce metin katılımcının kendisi tarafından yazılmış olmalıdır. (Yazılan metin intihal programları aracılığıyla kontrol edilecektir.)
 5. İngilizce metin yarışmacının eğitim gördüğü okulun İngilizce öğretmenlerinin en az biri tarafından okunup, onaylanmış olmalıdır.
 6. İngilizce metin 300-400 kelime arasında, bilgisayar ortamında yazılmış olmalı ve eserin sonunda toplam kaç kelime ile yazıldığı belirtilmelidir.
 7. Metin “Calibri” formatında 11 punto ve iki satır aralığı verilerek oluşturulmalıdır.
 8. Metinde İngilizce dilbilgisi kurallarıyla noktalama işaretlerinin doğru kullanılması gerekmektedir.
 9. Katılımcılar kompozisyonlarını http://yaraticiyazin.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurduktan sonra aynı sayfadan yükleyeceklerdir.
 10. Aynı adreste yer alan “Başvuru Formu”nun içindeki “KVKK Aydınlatma Metni”, KVKK Açık Rıza Onayı” ve “Veli İzin Formu”nun da doldurulması zorunludur.
 11. Mektupların okunduğu video kayıtları (yalnızca ilk 50’ye girip finale kalacaklar için) süre olarak 5 dakikayı geçmemeli, çözünürlüğü 240p-1080p arasında olmalı, dosya boyutu 30 Mb’yi aşmamalı ve yalnızca avi, mp4, mpeg4 ve mkv dosya uzantılı olmalıdır. Katılımcılar videolarını http://yaraticiyazin.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili sekmede bulunan Video Yükleme bağlantısından yükleyeceklerdir.
 12. Öğrenciler İngilizce olarak yazmış oldukları kompozisyonla daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır (Böyle bir durum saptandığında, öğrencinin yazmış olduğu eser ödül almış olsa bile, ödülü geri alınacaktır).
 13. Sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür. Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren ilgili birim veya etkinliği düzenleyen kişi/kurum/kuruluş bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.
 14. Yarışmanın Seçici Kurulu tarafından titizlikle yürütülecek değerlendirme süreci sonunda ilan edilecek sonuçlar kesindir, itiraz kabul edilmeyecektir.

Mektup Değerlendirme Kriterleri

1. Konuyu anlama ve yorumlama (10 Puan)

2. Yaratıcılık ve özgünlük (20 Puan)

3. Metin düzeni, bütünlük ve tutarlılık (20 Puan)

4. Salgınla ilgili deneyimlerden belirli örneklerin kullanımı (20 Puan)

5. Mektup formatına uygunluk (aşağıya bakınız) (10 Puan)

6. Çeşitli dilbilgisi yapılarını zengin kelime dağarcığıyla kullanabilme becerisi (10 Puan)

7. Noktalama işaretlerinin doğru kullanımı (10 Puan)

Yarışma Seçici Kurul Üyeleri

Bülent Akat (Öğr. Gör. Dr., İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü)

Nalan Büyükkantarcıoğlu (Prof. Dr., İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü)

Özkan Çakırlar (Öğr. Gör. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Şerife Dalbudak (Dr. Öğr. Üyesi., İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü)

Yağmur Sönmez Demir (Öğr. Gör., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Neslihan Ekmekçioğlu (Dr. Öğr. Üyesi., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Özge Üstündağ Güvenç (Öğr. Gör., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Bülent İnal (Öğr. Gör. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Mustafa Kırca (Dr. Öğr. Üyesi., İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü)

Ertuğrul Koç (Prof. Dr., İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü)

Adelheid Rundholz (Doç. Dr., İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü)

Berkem Sağlam (Dr. Öğr. Üyesi., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Özlem Uzundemir (Prof. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Ozan Çağlayan Yıldırım (Lisansüstü Bursiyer, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Yarışma İletişim

Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Yukarıyurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No:4 Etimesgut-ANKARA

Telefon:   0 312233 14 13  (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Sekreterliği)

                  0 312 233 14 40  (İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Sekreterliği)

e-posta: gunes@cankaya.edu.tr   yaraticiyazin@cankaya.edu.tr

Çankaya Üniversitesi İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması 2022 Ödülleri

Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Apple Ipad
Üçüncülük Ödülü: Bisiklet
Dördüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Beşincilik Ödülü: e-Reader
Altıncılık Ödülü: Mini Fotoğraf Makinası
Yedincilik Ödülü: Waveboard
Sekizincilik Ödülü: Bluetooth Kulaklık
Dokuzunculuk Ödülü: Powerbank
Onunculuk Ödülü: Bluetooth Hoparlör

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 21 MART 2022

Finale Kalanların Açıklanması: 29 NİSAN 2022

Finale Kalanların Videolarını Yükleme Son Tarihi: 16 MAYIS 2022
Dereceye Girenlerin Açıklanması ve Ödül Töreni (Uzaktan): 30 MAYIS 2022

Çankaya Üniversitesi İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yaraticiyazin.cankaya.edu.tr/sartname/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap