DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması düzenleniyor. TRB2 Bölgesi illeri olan Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’de sosyal girişimciliği yaygınlaştırmak ve gençleri sosyal fayda odaklı iş modellerine teşvik etmek amacıyla yürütülen programda gençler için geliştirici etkinlikler de düzenleniyor. Gençlerin, yenilikçi fikirleriyle kalkınma odaklı sosyal iş modelleri ortaya koyabilecekleri yarışmaya başvurular devam ediyor.

DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması

  Düzenleyen:

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

  Kategori: Proje, Fikir, Girişimcilik
  Kapsadığı Şehir: Van, Muş, Bitlis, Hakkari (TRB2 Bölgesi)
  Kimler Başvurabilir:

TRB2 Bölgesi illerinde (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ikamet eden veya bu illerde okumakta olan 18-29 yaş aralığındaki herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 10 HAZİRAN 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 HAZİRAN 2020
  Ödüller:

Birinci: Tablet

İkinci: Akıllı Saat

Üçüncü: Mangala Oyun Seti

İlk 10’da yer alan tüm yarışmacılara Kişisel Gelişim Kitap Seti ödülü.

Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışmasının Amacı

 • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı Eylül ayında başlatılan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında TRB2 Bölgesi illeri Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik Eğitimleri’nde sosyal girişimcilikle tanışan, kavramları öğrenen ve alana ilgi duymaya başlayan gençlerin bu ilgilerini beslemek.
 • Gençlerin, eğitimler süresince edindikleri bilgileri, örnek vakalar üzerinden kurgulamalarına fırsat vererek gençlerin alandaki gelişimlerini desteklemek ve pratik yapmalarına imkân tanımak.
 • Pandemi sürecinde evlerinde olan gençlerin, bu süreci verimli geçirmelerine katkı sunarak sosyal girişimcilik alanında kendilerini geliştirmeleri için teşvik etmek.
 • TRB2 Bölgesi’nde, DAKA SOGİP kapsamında oluşturulan sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak.
 • TRB2 Bölgesi’nde beşeri sermayeyi güçlendirerek; gelecekte kalkınma alanında aktif rol üstlenecek bireylerin daha donanımlı kılınmasına katkı sağlamak.

Yarışmaya Kimler Katılabilir

 • DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması , Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın faaliyet alanı olan TRB2 Bölgesi illeri Van, Muş, Bitlis, Hakkâri illerinde yaşayan (ikamet eden) 18-29 yaş aralığındaki tüm gençlerin katılımına açıktır. Yarışmacılar, Örnek Vaka’da yer alan Vaka Sorusu kısmına verecekleri yanıtta uygulanabilir, yenilikçi ve sürdürülebilir fikir önerileri sayesinde ödüllerin sahibi olabilecektir.
 • Farklı illerde ikamet edip Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’deki üniversitelerde okumakta olan 18-29 yaş aralığındaki gençler de DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması’na katılabilir.

*Ödül kazanmaları halinde bu gençlerden ikamet belgesi ya da öğrenci belgesi talep edilecek olup; bu belgenin çevrimiçi (online) olarak ulaştırılması ile birlikte kişilere ödülleri ulaştırılacaktır.

DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması Başvuru Şekli

Yarışmacılar, Vaka Sorusu için geliştirdikleri fikirleri (En az 1 en fazla 5 sayfa) dakasogip@gmail.com mail adresine ileterek başvurabileceklerdir. Gönderilecek mailde “Konu” kısmına “Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması Başvuru” yazmaları ve maile aşağıdaki bilgileri eklemeleri gerekmektedir.

Ad – Soyad:

İkamet Edilen İl (veya) Devam Edilen Üniversite:

Yaş:

Telefon Numarası:

E-posta:

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VAKASI

Sosyal Girişim Adı: Aktif Kadınlar Mutlu Yarınlar

Sosyal Girişimin Ele Aldığı Sosyal Sorun

Suzan Hanım, 3 çocuk annesi bir ev hanımıdır. Çocukları büyüyüp okula başladıktan sonra Suzan Hanım evde fazlaca boş vaktinin olduğunu fark etmiş ve bu boş vakitlerini faydalı şekilde değerlendirmek istemiştir. Kısa bir araştırma yapan ilkokul mezunu Suzan Hanım, ilçede çeşitli kurs ve aktivitelerin olduğunu görse de bunların hem gün ve saat olarak hem de bulunduğu konum itibariyle kendisi için uygun olmadığını anlamıştır. Ayrıca yalnızca oyalanacak bir aktivite bulmak değil; aynı zamanda bir sosyal çevre içerisinde kendisi gibi kadınlarla bir arada anlamlı çalışmalarda bulunmak istiyormuş. Bu yönde çevresinde gözlem ve araştırma yapan Suzan Hanım, Güzelşehir ilçesinde yaşayan ve kendisi gibi olan birçok kadının olduğunu fark etmiş. Ulaştığı ev hanımlarının önemli bir kısmının sosyal hayata aktif katılamama ve toplumsal fayda odaklı çalışmalara katkıda bulunamama sorunlarının olduğunu fark etmiş. Ayrıca bu kadınların önemli bir kısmı küçük gelirler elde etmek istediklerini belirtmişler. İlçedeki bir kadın derneğini ziyaretinde sosyal girişimcilik kavramıyla da tanışan Suzan Hanım, bu dernekten edindiği 2 arkadaşıyla birlikte harekete ederek kendi mahallesi ve yakın mahallelerden yaklaşık 50 kadının dâhil olduğu Aktif Kadınlar Mutlu Yarınlar adlı sosyal girişimi başlatmaya karar vermiştir.

Çözüm Önerisi

Suzan Hanım’ın arkadaşıNecla Hanım İlçedeatıl durumda olan eski bir düğün salonunun kendilerine 5 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesini sağlamıştır. Ayrıca kaymakamlık ve diğer kurumlarla iletişime geçerek kadınların kullanabileceği masa sandalye, çay makinası, bilgisayar, çeşitli hobi ve egzersiz gereçlerini de bu salondaki bir köşeye yerleştirerek ortak aktivite alanları oluşturmuşlardır. Aileleri ve eşleriyle de konuşan kadınlar, günün belli saatlerinde bu merkezi kullanmaya başlamışlardır. Ortak kararlarla bu alanın bakımını, temizliğini, açılıp-kapanmasını ve işleyişini nöbetleşe sistemle oturtmuşlardır. Ayrıca buraya gelmeye başlayan yaklaşık 50 kadın, birlikte her ay il merkezine giderek tiyatro, sinema, konser veya yöresel bir kültür-sanat etkinliğine katılma kararı almışlardır.

Değer Önerisi

Güzelşehir’de yaşayan tüm ev kadınlarına, sosyal hayata aktif katılım, gelir elde etme ve toplumsal fayda üretme ortamı sunmak.

Vaka Sorusu

Suzan Hanım öncülüğünde hayata geçen ve ilk aşamada 45-50 kadının dâhil olup keyifli zaman geçirdiği Aktif Kadınlar Mutlu Yarınlar sosyal girişiminin sürdürülebilir gelir modeli ne olabilir? (Kadınlar, bu düğün salonu büyüklüğündeki mekânı kullanarak nasıl gelir elde edebilir? Hangi ürün veya hizmeti üreterek bu merkezin devamlılığını sağlayabilirler?)

Mevcut Durum / Mevcut Veriler

 • Aktif Kadınlar Mutlu Yarınlar sosyal girişiminde yer alan kadınların yarısı okuma yazma bilmemekte; %20’si ilkokul, %15’i ortaokul, %10’i lise ve %5’i ön lisans/lisans mezunudur.
 • Güzelşehir ilçesi 40 bin nüfuslu olup temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. 500 bin nüfuslu il merkezine 50 kilometre uzaklıktadır.
 • Bu sosyal girişimde yer alan kadınların %80’i tam zamanlı çalışamayıp; ortalama haftada 20 saatlerini gelir getirici bir faaliyete ayırabilmektedir. Kalan %20’si ise tam zamanlı çalışabilecek koşullara sahiptir.
 • Güzelşehir ilçesi TRB2 Bölgesi olan Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerinin genel karakteristiğini gösteren ve bu illere bağlı ilçelerde yer alan yöresel ürün ve doğal zenginliklere benzer değerlere sahiptir.
 • Aktif Kadınlar Mutlu Yarınlar sosyal girişimi herhangi bir kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu veya özel sektör kuruluşu tarafından sürekli olarak finanse edilememektedir. Kendi gelir modelini oluşturması gerekmektedir.

Yarışmacılardan Beklenenler

 • Kendi yaşadıkları şehir, ilçe veya bölgenin özellikleri ile Güzelşehir ilçesi arasında benzeşim kurarak burada ekonomik bir ürüne veya hizmete dönüştürülebilecek bir gelir modeli oluşturmaları.
 • Gelir getirici bu faaliyeti (ürün ya da hizmet) kimlerin uygulayacağı, hangi araçları ve imkânları kullanarak bunu yapacakları, hangi saat/gün ve aylarda bunu gerçekleştireceklerini belirtmeleri.
 • Sosyal girişimde yer alanların, gelir getirici bu ürün ve hizmeti nasıl pazarlayacakları ve bunun için hangi kanalları (birebir satış, online satış vb.) kullanacaklarını belirtmeleri,
 • Önerecekleri gelir modelinde haftalık, aylık veya yıllık yaklaşık gelir miktarlarını ürün/hizmet ile ilişkilendirerek açıklamaları (tablo, diyagram vs. kullanılabilir)
 • Gelir modelini önerirken “Mevcut Durum / Mevcut Veriler” başlığındaki verilerle uyumlu gerçekçi rakamlar ve öngörüler sunmaları,
 • En az 1 sayfa (300 sözcük) en fazla 5 sayfalık bir “Sürdürülebilir Gelir Modeli” önermeleri.

Yarışma İçin Sosyal Girişimcilik Alanıyla İlgili Faydalanılabilecek Kaynaklar

 1. Toplumsal Dönüşüm İçin Sosyal Girişimcilik Rehberi

http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/t/o/toplumsal-donusum-icin-sosyal-girisimcilik-rehberi.pdf

 • Üni­vers­itel­i Sosyal G­iri­şi­mci­ler İçin Yol Hari­tası –  Hızlan Fark Yarat

https://drive.google.com/file/d/1qsBJufJiY1NpDGYqYVWg4JbNbHh06jbf/view

 • Etkinizi Zirveye Taşıyın, Sosyal Girişim Vakaları – Vaka Kitapçığı

https://kusif.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2018/02/SosyalGirisimVakaKitapcigi.pdf

 • Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu

https://www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/20190702_se_research_report_the_state_of_social_enterprise_in_turkey_tr_single_page.pdf

Yarışma iletişim

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sosyal Girişimcilik Programı e-posta adresi veya sosyal medya hesaplarından iletişime geçerek sorularınızı iletebilirsiniz.

E-posta: dakasogip@gmail.com

Instagram: @dakasogip

Twitter: @dakasogip

Facebook: @dakasogip

DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması Ödülleri

Birinci: Tablet

İkinci: Akıllı Saat

Üçüncü: Mangala Oyun Seti

Ayrıca ilk 10’da yer alan tüm yarışmacılara Kişisel Gelişim Kitap Seti ödülleri verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 HAZİRAN 2020

Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 HAZİRAN 2020

          

DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.daka.org.tr/haberler/726

Vaka Sorusu ve Yarışma Bilgi Notu

https://www.daka.org.tr/panel/files/files/haberler/daka-sogip-yarisma-2020.pdf

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap