Edirne Belediyesi “Genç Yazarları Arıyoruz” Hikâye Yarışması

Edirne Belediyesi tarafından, gençlerin kendi hayal dünyalarını yansıttıkları ya da aile büyüklerinden ve çevrelerinden derledikleri hikayeleri yazmalarını teşvik etmek ve gençlerde kitap sevgisini arttırmak amaçlarıyla Edirne Belediyesi “Genç Yazarları Arıyoruz” Hikâye Yarışması düzenleniyor. Ödüllü hikaye yarışması başvuruları devam ediyor.

Edirne Belediyesi “Genç Yazarları Arıyoruz” Hikâye Yarışması

Düzenleyen:Edirne Belediyesi
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye (Bu konuda net bilgi bulunmamaktadır, yarışmayı düzenleyen kuruluştan bilgi edinilebilir.)
Kimler Başvurabilir:13-17 yaş aralığındaki gençler.
Son Başvuru Tarihi:9 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:18 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Diz Üstü Bilgisayar ve Eseri 100 Adet Basılacaktır
İkincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü: Cep Telefonu
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Herhangi bir konu sınırlaması yapılmadan katılımcıların kendi hayal dünyalarından esinlenmiş ya da aile büyüklerinden ve çevreden derlenen hikaye yazma.

Yarışmanın Amacı

Gençlerde kitap sevgisini arttırmak.

Türü

Hikâye Yarışması (derleme/kurgu).

Hedef Kitle

13-17 yaş aralığındaki katılımcılar.

Hikaye Yarışması Başvuru Koşulları

  • Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.
  • Her yarışmacı yarışmaya tek bir hikâyeyle katılabilir.
  • Eserle ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserin telif hakkı eser sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin “Edirne belediye Başkanlığı” tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum telif hakları için Edirne Belediye Başkanlığına süresiz izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Edirne Belediye Başkanlığına vermekle mükelleftir. Edirne Belediye Başkanlığı bu eserlerle ilgili her türlü tasarruf yetkisine süresiz sahiptir. Edirne Belediye Başkanlığı yarışma kapsamında belirtilen bütün hususlarda değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir. Şartnamede yer almayan hususlara ilişkin takdir yetkisi Edirne Belediye Başkanlığına aittir.
  • Ödüle son başvuru tarihi 09.05.2022’dir. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.
  • Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.
  • Aday gencyazarlarariyoruz@edirne.bel.tr e-posta adresine pdf formatında dosyayı göndererek, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Edirne Kent Müzesi’ne hikâyelerini bırakarak yarışmaya katılım sağlayacaktır.
  • Ödüle aday gösterilecek eser pdf formatında, A4, Times New Roman 12 yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve en fazla 10 sayfa olmalıdır. Aday, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, okul, vb.) eklememelidir.
  • Aday, ayrı bir belgeye isim, okul, sınıf, cep telefonu ve adres gibi bilgilerini yazıp gönderecektir.
  • Seçici kurul tarafından seçilecek olan 3 adet hikâyeye ödül verilecek ve yayınlanmaya uygun bulunan hikâyeler Edirne Belediyesi’nin web sitesinde yayımlanacaktır.

Yarışma İletişim

Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü

Telefon: 0546 200 82 26

Edirne Belediyesi “Genç Yazarları Arıyoruz” Hikâye Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Diz Üstü Bilgisayar ve Eseri 100 Adet Basılacaktır
İkincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü: Cep Telefonu

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 9 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 MAYIS 2022

Edirne Belediyesi “Genç Yazarları Arıyoruz” Hikâye Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.edirne.bel.tr/icerik/edirne-belediyesi-genc-yazarlari-ariyor

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap