Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Öykü Yarışması

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik farkındalığın oluşturulması ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla ortaokul öğrencilerinin katılım sağlayabileceği öykü yarışması düzenlenmektedir.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Öykü Yarışması

  Düzenleyen:

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  Kategori: Öykü, Hikaye, Edebiyat, İlkokul-Lise, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Ortaokul (5-6-8 ve 8 inci sınıf) öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 16 KASIM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: OCAK 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

Üçüncülük Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

   

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Ortaokul (5-6-7 ve 8 inci sınıf) öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü öykü yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Katılma Koşulları

 • Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
 • Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.
 • Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
 • Orjinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.
 • Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.
 • Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.
 • Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dörtyüz) az, 1200’den (binikiyüz) çok olamaz.
 • Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında kullanılmaz.
 • Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışma Bilgi Formu” yapıştırılır.
 • Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderilecektir.
 • Yukarıda belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

Telif Hakkı

 • Yarışmaya katılan eserler (öyküler) sahibine geri gönderilmez.
 • Eserlerin (öykülerin) telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm eserler (öyküler) eser sahibinden izin almak kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.

Değerlendirme Kriterleri

Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usül ve esaslar
uygulanır.

 • Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usül ve esaslar uygulanır.
 • Öyküler, önce okullarda Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir.
 • Şartnameye uymayan eserler bu inceleme ve değerlendirmelerde elenir. Türkçe öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme, görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
 • Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.
 • İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.
 • İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.
 • İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gönderilir.
 • Okullar ve şahıslar tarafından Enerji ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na gönderilen eserler değerlendirilmeye alınmayacak olup iadesi yapılmayacaktır.
 • Ödüle layık görülecek eserler 2021 Ocak ayı içerisinde Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

Değerlendirme ve Komisyon

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi
Başkanlığı tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu’nda Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nı temsilen Serdar Bayram, yedek üye ise Safure Kalaycı; Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2(iki) Türkçe öğretmeni olmak üzere toplam 3 (üç) kişi görev alır. Görevlendirilen öğretmenlerin ulaşımı ve öğle yemeği Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır

Yarışma Ödülleri

Öykü yarışmasında dereceye giren ilköğretim öğrencilerine verilecek
ödüller Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olup, aşağıdaki şekildedir.

Birincilik ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik ödülü: Dizüstü Bilgisayar
Üçüncülük ödülü: Dizüstü Bilgisayar

Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller için tören yapılması halinde yeri ve tarihi ayrıca bildirilecektir. Ödül törenine davet edilen öğrenci, bir (1) veli ve bir (1) öğretmeninin otobüs veya tren biletlerini ibraz etmeleri halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır. Bu kişilerin konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca sağlanır.

Yarışma Takvimi

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslimi: 13 EKİM-16 KASIM 2020
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 16 KASIM 2020
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 25 KASIM 2020
Eserlerin Bakanlığa Gönderilmesi: 18 ARALIK 2020
Dereceye Giren Yarışmacıların Duyurulması: OCAK 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=88

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap