Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resim Yarışması

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik farkındalığın oluşturulması amacıyla ilkokul öğrencilerinin katılım sağlayabileceği resim yarışması düzenlenmektedir.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resim Yarışması

  Düzenleyen:

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  Kategori: Resim, İlkokul-Lise, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlkokul (1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 16 KASIM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: OCAK 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

Üçüncülük Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

   

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

İlkokul (1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü resim yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Katılma Koşulları

 • Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
 • Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir.
 • Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
 • Resimler paspartulu (mukavva karton arasında) gönderilir.
 • Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer alamaz.
 • Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir resimle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılamaz. Ayrıca resimlerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında kullanılamaz.
 • Yarışmaya gönderilecek resimler, 35X50 ebatlarındaki (boyut) resim kağıtlarına yapılır.
 • Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışma Bilgi Formu” yapıştırılır.
 • Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderilecektir.
 • Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.

Telif Hakkı

 • Yarışmaya katılan eserler (resimler) sahibine geri gönderilmez.
 • Eserlerin (resimlerin) telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm eserler (resimler) eser sahibinden izin almak kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.

Değerlendirme Kriterleri

Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usül ve esaslar
uygulanır.

 • Resimler, önce okullarda Resim öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç)
 • öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Bu inceleme ve değerlendirmelerde şartnameye uymayan eserler elenir. Resim öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
 • Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) resim İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir.
 • İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.
 • İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler, İl ve İlçe Milli Eğitim
 • Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir.
 • İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adresine gönderilir.
 • Okullar ve şahıslar tarafından Enerji ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na gönderilen eserler değerlendirilmeye alınmayacak olup iadesi yapılmayacaktır.
 • Ödüle layık görülecek eserler 2021 Ocak ayı içerisinde Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

Değerlendirme ve Komisyon

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu’nda, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nı temsilen Nermin Seda Büyükmıhcı, yedek üye ise Safure Kalaycı; Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 (iki) Resim öğretmeni olmak üzere toplam 3 (üç) kişi görev alır. Görevlendirilen öğretmenlerin ulaşımı ve öğle yemeği Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Ödülleri

Resim yarışmasında dereceye giren ilköğretim öğrencilerine verilecek ödüller Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olup, aşağıdaki şekildedir.

Birincilik ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik ödülü: Dizüstü Bilgisayar
Üçüncülük ödülü: Dizüstü Bilgisayar

Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller için tören yapılması halinde yeri ve tarihi ayrıca bildirilecektir. Ödül törenine davet edilen öğrenci, bir (1) veli ve bir (1) öğretmeninin otobüs veya tren biletlerini ibraz etmeleri halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır. Bu kişilerin konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca sağlanır.

Yarışma Takvimi

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslimi: 13 EKİM-16 KASIM 2020
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 16 KASIM 2020
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 25 KASIM 2020
Eserlerin Bakanlığa Gönderilmesi: 18 ARALIK 2020
Dereceye Giren Yarışmacıların Duyurulması: OCAK 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=88

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap