Engelsiz Fotoğraflar Fotoğraf Yarışması

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından engelli bireylerin hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında da hem aktif hem de başarılı olabildiklerini göstermeleri; diğer bireyleri de spora teşvik etmeleri amaçlarıyla Engelsiz Fotoğraflar Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Engelsiz Fotoğraflar Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Necmettin Erbakan Üniversitesi  
  Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür -Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Yarışmaya, bedensel engelliler, zihinsel engelliler, görme engelliler ve işitme engelliler katılabilirler.  

  Son Başvuru Tarihi: 5 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MART 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 2.500 ₺
 
İkincilik Ödülü: 1.500 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
   

Yarışma Konusu

Spor Engel Tanımaz

Yarışma İçeriği

Yarışma engelli üniversite öğrenci ve personellerinin kendilerinin fotoğraf makinesinin kadrajında olması kaydı ile kendi yaptıkları bir veya birkaç sportif hareketi başkasına çektirerek veya var olan fotoğrafı göndererek yarışmaya katılımını içermektedir.

Yarışma Amacı

Toplumda engellilerle ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmak, imkân verildiğinde birçok başarı kazanabileceği algısını geliştirmek, yaşama pozitif bakmalarına katkı sunacak anları resmetmelerini sağlamak, spor yapabildiklerini göstermek ve yapma isteklerinin artırılmasını sağlamak.

Yarışma Kategorisi

Yarışma serbest kategoride gerçekleşecektir.

Fotoğraf Yarışması Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Yarışmacıların gönderdiği fotoğraflarında yüzlerinin açık, belirgin, anlaşılır ve tanınabilir şekilde olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya, bedensel engelliler, zihinsel engelliler, görme engelliler ve işitme engelliler katılabilirler. Konuşma engelliler, sürekli hastalığı olanlar, duygusal, sosyal ve ruhsal sorunu olan engelliler kinestetik zekâ gerektiren bedensel gereksinimleri noksan olmadığı için yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında, ülke çapında tüm üniversitelerdeki amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı engelli ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyen ve idari personelin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz eserle katılabilir.
 • Yarışmacı göndermiş olduğu eserlere isim vermelidir.
 • Seçici kurulun fotoğraf kalitesi ve teknik konulardan sonra dikkate alacağı en önemli kriter, hareketin engele bağlı zorluk derecesidir.
 • Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların kimlik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak bildirmeleri gerekmektedir.
 • Dereceye giren yarışmacının diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 • Birden fazla fotoğrafın montajı (kolaj) ile oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi basit müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda seçici kurulun kanaati esastır.
 • HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmacıların, yarışmaya katıldıkları fotoğraflarında yüzlerinin açık, belirgin, anlaşılır ve tanınabilir bir şekilde olması gerekmektedir.
 • Katılımcı, gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacının kendisine ait fotoğrafı olmalıdır. Yarışmacı model olduğu fotoğrafın yalnızca çekimi esnasında bir başkasından yardım alabilir.
 • Ödül alan katılımcılar arasında beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. -Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin www.erbakan.edu.tr adresinde ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya eposta yoluyla bildirilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Başvurular, www.erbakan.edu.tr/saglikkulturspor adresindeki başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve bir fotoğraf ile gerçekleşecektir.
 • Eserlerin yalnızca engelsizfotograflar@erbakan.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 megabayttan az olmamalı 4 megabaytı geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Türkçe karakterler kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne ait olacaktır.
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (fotoğraf ile kolaj ve benzeri grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Eser sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve seçici kurul toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra hd 4k 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül alan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, seçici kurul üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Seçici Kurul Üyelerinin kararları geçerlidir.

Yarışma İletişim

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Sağlık, kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Telefon: 0 332 221 0 561-694

Yetkili Kişi: Mehmet Büyükdede

E-Posta: mehmet.buyukdede@erbakan.edu.tr

Seçici Kurul

Mehmet Büyükdede – NEÜ Spor Kültür Daire Başkanlığı, Spor Şube Müdürü

Öğr. Gör. Engin Bozacı – NEÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü

Doç. Dr. Mustafa Kınık – NEÜ Grafik Anasanat Dalı

Öğr. Gör. Mustafa Güngör – NEÜ Sinema – Televizyon Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Türe – NEÜ GSF Resim Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Çıkılı – NEÜ Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet Fatih Yüksel – NEÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Prof. Dr. Melek Gökay – NEÜ Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Turanalp – NEÜ Din Eğitimi Anabilim Dalı

Engelsiz Fotoğraflar Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2.500 ₺  

İkincilik Ödülü: 1.500 ₺  

Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 MART 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MART 2021

Ödül Töreni: 15 MART 2021

Engelsiz Fotoğraflar Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://erbakan.edu.tr/saglikkulturspor/duyuru/23531/engelsiz-fotograflar-fotograf-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap