Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayattaki yerleri konusunda farkındalık oluşturmak ve kadınların duygu, düşünce ve hayallerini yansıtmalarına alan oluşturmak amaçlarıyla Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Kadınlara yönelik kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması

Düzenleyen:Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri tüm kadınlar.
Son Başvuru Tarihi:16 TEMMUZ 2021 Saat: 17:30
Sonuç Açıklanma Tarihi:27 AĞUSTOS 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınların eşit haklara sahip olduğu, eşit eğitim ve iş olanakları ile yaşayabildikleri, aktif olarak hayatın içinde yer aldıkları bir toplum hayaliyle çalışmaktadır. Bu vizyonla, kadınların yaşadıklarını, hissettiklerini, hayal ettiklerini özgürce ifade edecekleri yeni bir üretim alanı açmak için sadece kadın yönetmenlerin katılacağı bir kısa film yarışması düzenlemiştir.

Yarışma Teması

‘’Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması’’ teması “Kadın Olmak” olarak belirlenmiştir.

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya 18 yaş ve üzeri kadın yönetmenler katılabilir.
 • Tüzel kişiler başvuru yapamaz.
 • Yarışmaya Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve 1. derece yakınları başvuru yapamaz.
 • Yarışmaya jüri üyeleri ve 1. derece yakınları başvuru yapamaz.
 • Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Başvuru yapacak olan kişiler, online başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 16 Temmuz 2021 tarihinde, en geç saat 17:30’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar.
 • Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular Eser Sahibinin sorumluluğundadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (Eser Sahibine) aittir. Eser sahibi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile paylaşacaktır.
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, Eser Sahipleri tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser belediye tarafından kullanılamaz.
 • Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

Teknik Şartlar

 • Süresi, jenerik de dahil olmak üzere 20 (yirmi) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.
 • Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde çekilmiş eserler başvurabilir.
 • Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Filmler Vimeo’ya (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo’ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Belirlenen şifre ve URL bağlantısı kisafilm.eskisehir.bel.tr  adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
 • Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’dan az olmamalıdır.
 • Yabancı filmler Türkçe altyazılı olarak yüklenmelidir.
 • Türkçe altyazılar beyaz renkte olmalıdır.
 • Görüntüye uygulanacak olan altyazı Arial font, 38 punto olmalıdır. Bir satırda en fazla 40 karakter olmalı ve en fazla iki satırdan oluşmalıdır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme

Ön Jüri:  Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman 3 kişiden oluşan Ön Jüri, başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde Jüri tarafından değerlendirilmek üzere en az 10 en çok 15 eser seçer.

Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri sinema, sanat alanlarında uzman 5 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve kazanan eserleri belirler.

Finale Kalan Eserler

 • Finale kalan eserler kisafilm.eskisehir.bel.tr  ve  eskisehir.bel.tr  web sitesinden duyurulacaktır. Finale kalmayan eser sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.
 • Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin en geç 13 Ağustos 2021 saat 17:30’a kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi No:53 adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Materyal Listesi

 • Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz olacak şekilde), .mov veya .mp4 formatında olmalıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)
 • Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası yine USB ile gönderilmelidir. Formatı, Full HD kalitede, .mov veya .mp4 olmalıdır.
 • Diyalog varsa, diyalog listeleri (zaman kodları -timecode- ile birlikte) gönderilmelidir.
 • Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
 • Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısı.
 • İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
 • Başvuruda bulunan Eser Sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve Eser Sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül almaya hak kazanan Eser Sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, Eser Sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.
 • Finale kalan eserlerin sahipleri, finale kaldıkları bilgisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya ve diğer mecralarda açıklanana kadar bu bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.
 • Ödüller, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında görsel çek düzenlenmek suretiyle verilir. Etkinlik sonrasında Yönetmenin bildirdiği hesap numarasına en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar havale edilecektir.
 • Ödül filmin yönetmenine verilir.
 • Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdiği bir temsilciye verilir.
 • Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
 • Ödül alan eserlerin sahipleri, eserlerine ait T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yapılmış kayıt-tescil belgelerini, ödüllerin açıklanmasını takip eden on beş gün içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi No:53 adresine ulaştırmakla yükümlüdür.

Jüri Üyeleri

Bulut Reyhanoğlu

Ezel Akay

Gaye Boralıoğlu

Şenay Gürler

Prof. Dr. Zeynep Direk

Yarışma Direktörü
Sertaç SAĞDIÇ

Medya Direktörü
Gürkan EMEKÇİ

Afiş Tasarım
Cem KAYKI

Yarışma İletişim

kisafilm@eskisehir.bel.tr

Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 16 TEMMUZ 2021 Saat: 17:30
Finale Kalan Eserlerin Açıklanacağı Tarih: 27 AĞUSTOS 2021
Finale Kalan Eserler İçin Gerekli Belgelerin Son Teslim Tarihi: 10 EYLÜL 2021
Kazanan Filmlerin Açıklanacağı Tarih – Ödül Gecesi: 18 EYLÜL 2021

Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://kisafilm.eskisehir.bel.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap