“Fındık Aşkı” Fotoğraf Yarışması

Ordu Şahinler Fındık tarafından, fındığın bahçeden sofraya kadar olan serüveni konu alınarak erken dönem bahçe altı temizlemesi, dalların bakımı, fındığın filizlenmesi, fındığın oluşumu, dallarda kızarması, olgunlaşması, dallardaki zurufları, toplanması, kurutulması, patosa verilmesi, ayıklanması, satışı, raflarda yer alması, sofrada kullanımı ve son tüketiciye kadar olan süreçlerin fotoğraf sanatıyla ele alınması amaçlarıyla “Fındık Aşkı” Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

“Fındık Aşkı” Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Ordu Şahinler Fındık Tic.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:25 EKİM 2022 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:29 EKİM 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 7.500 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 2.500 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
Mansiyon Ödülü: 1.500  + TFSF Mansiyon (3 adet)
Sergileme Ödülü: 200 ₺ (En fazla 20 Adet)

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Yarışmanın amacı ülkemizde önemli bir üretim potansiyeline sahip fındığın bahçeden sofraya kadar olan serüveni konu alınarak erken dönem bahçe altı temizlemesi, dalların bakımı, fındığın filizlenmesi, fındığın oluşumu, dallarda kızarması, olgunlaşması, dallardaki zurufları, toplanması, kurutulması, patosa verilmesi, ayıklanması, satışı, raflarda yer alması, sofrada kullanımı ve son tüketiciye kadar olan bu sürecin dilenen adımlarının fotoğraflanması.

Yarışma Organizasyonu

Fındık Aşkı yarışması, ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından organize edilmektedir. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılmaktadır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Fındık Aşkı yarışması; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları

 • Fındık Aşkı yarışmasına katılım ücretsizdir.
 • Fındık Aşkı Yarışması’na gönderilen fotoğrafların coğrafi sınırı yoktur Türkiye’nin her yerinden gönderilen fotoğraflar kabul edilecektir.
 • Her katılımcı en fazla 5 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Fındık Aşkı yarışması; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Fındık Aşkı yarışmasına daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör kadraj farklılığı ve veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Yarışmacılar, kişisel verilerin Kişisel verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ.’ne iade edilir.
 • TFSF onaylı patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ.ve TFSF sorumlu değildir.
 • ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ.ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü halini katılımcıdan isteyebilir.
 • ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. ; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ., uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ., iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ.. sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF22-091” numara ile onaylanmıştır.
 • Ödeme; yarışma ödülleri ve katılım ücreti şartnameye istinaden yatırılacaktır.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Fındık Aşkı yarışmasında ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ.’nde olacaktır. Eserler satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. arşivinde dijital veya fiziki olarak satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ.’nin uygun gördüğü şekilde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. izin muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ.’ne ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin muvafakat için ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusukullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. web sitelerinde www.sahinlerfindik.com – http://www.findikaski.com ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E -Almanak 2022 ile ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş billboard raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Jüri ve “ Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Fındık Aşkı yarışması online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”,“Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.
 • İnternet  üzerinden  üye  olma  veya  yarışmaya  katılma  aşamasında  sistemden  veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma- katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte ORDU ŞAHİNLER FINDIK İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. TAR. ÜRN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ÖZMUTLU (Ordu Üniversitesi)
 • Öğr. Görevlisi Hakan ARSLAN (Ordu Üniversitesi)
 • Ertuğrul ŞAHİN (Şahinler Fındık)
 • Tuğrul AKSOY (Grafik Sanatçısı)
 • Burak KURT (Ofsad Başkanı– Fotoğraf Sanatçısı)

*Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

**Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. Mücbir sebep ,CO ID- 19 salgını şartları gereği ya da düzenleyici kurulun gerek görmesi halinde Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

TFSF Yarışma Temsilcisi: Sertaç ÖZMUTLU

Yarışma sürecinde salonda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma İletişim

Adı ve Soyadı: Ozan KÜÇÜK İrtibat Tel: 0532 5821644

E-posta Adresi: ozan@sahinlerfindik.com.tr

“Fındık Aşkı” Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.500 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 2.500 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
Mansiyon Ödülü: 1.500  + TFSF Mansiyon (3 adet)
Sergileme Ödülü: 200 ₺ (En fazla 20 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 EKİM 2022 Saat: 23.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 29 EKİM 2022

“Fındık Aşkı” Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/findik-aski-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap