GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması 2022

Harran Üniversitesi tarafından, yenilenebilir-dönüştürülebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ortaokul ve lise öğrencilerinin proje geliştirme, çevre bilinci, inovasyon yetenekleri ve bilinçlerinin arttırılmasını amaçlarıyla GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması 2022 düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması 2022

Düzenleyen:Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HARÜSEM) tarafından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle.
Kategori:Proje Yarışmaları, Ortaokul Yarışmaları, Lise Yarışmaları, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak
Kimler Başvurabilir:Yarışmaya 9 GAP İlinde yer alan Üniversite öğrencileri, devlet okulları, özel
okullar ve bilim sanat merkezlerindeki tüm ortaokul/lise öğrencileri katılabilir.
Son Başvuru Tarihi:30 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:10 MAYIS 2022
Ödüller:Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre kategorilerinde ayrı olmak üzere:
Ortaokul – Lise ve Üniversite Seviyelerinin Her Birinde
Birincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Laptop
İkincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Tablet
Üçüncülük Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Akıllı Saat

+ Lise ve Ortaokul Öğrencilerinin Danışman Öğretmenlerine: Yurtiçi Bilim Kampı Katılım Hakkı
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Küresel ısınma bugün dünyanın sahip olduğu en büyük tehlikelerden biridir. Küresel ısınma atmosferde sera etkisi yaratan gazların yoğunluğunun artmasından kaynaklanmaktadır. Sıcaklık artışı ile birlikte buzulların erimeye başlaması, okyanuslardaki su seviyesinin yükselmesi ve tatlı su kaynaklarında görülen buharlaşma, biyolojik dengeyi bozmaktadır. Pek çok bitki ve hayvan türünün yaşamı tehdit altındadır. 1970’lerden itibaren küresel ısınmaya karşı dünya genelinde önlemler alınmaya başlanmıştır. Ülkemiz ise, 1980 öncesinde küresel ısınmaya yönelik tehdit oluşturacak sebepler bulunmadığından meselenin gerisinde kalmıştır. Fakat 1980’lerde başlayan sanayileşme, sera gazlarının salınımında hızlı bir artış yaratmıştır. Ülkemizde yasalarda gerçekleştirdiği düzenlemelerle küresel iklim sisteminin korunmasına yönelik önlemleri almaya başlasa da bu konuda bir devlet politikası belirlemek ve bir toplum kültürü oluşturulması açısından oldukça geç kalmıştır. Ülkemiz, küresel ısınmaya çözüm olarak görülen yenilenebilir enerji kaynakları bakımından oldukça zengindir. Ancak, bu kaynakların etkin şekilde işletilmesini sağlayacak teknolojik altyapıyı henüz kuramamıştır.

Bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılamaması hem dünya hem de ülkemiz üzerinde sürekli artan nüfus artışı ile paralel olarak tüketilebilir enerji kaynaklarının kullanımını çok hızlı bir şekilde yükselmektedir. Ülkemiz konumu itibariyle diğer ülkelere göre avantajlıdır. Ülkemiz, konumunun bu kadar iyi olmasına rağmen elindeki potansiyeli kullanacak ve bunu üretecek beyinlerin yetiştirilmesi konusunda eksiklik yaşamaktadır. Bundan dolayı yapmayı planladığımız faaliyetler sayesinde öğrencilerde farkındalık oluşturularak, çevresel sorunlara karşı üretici düşünce yapısının gelişmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda “Yenilenebilir-Dönüştürülebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi” Eylem planında kurumsal kapasite geliştirme bileşeni altındaki önemli bir faaliyet halkın ve özelde öğrencilerin konu hakkında bilinçlerinin arttırılmasıdır. Bu eksende geliştirilen “GAP Yeşil İnovasyon Projesi’nin” amacı “Yenilenebilir-Dönüştürülebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” alanında Bölge’deki ortaokul ve lise öğrencilerinin proje geliştirme, çevre bilinci, inovasyon yetenekleri ve bilinçlerinin arttırılmasını amaçlanmaktadır.

Yarışma Kapsamı

Yarışmaya sadece GAP Bölgesi illerinden katılım sağlanacaktır.

 1. Adıyaman
 2. Batman
 3. Diyarbakır
 4. Gaziantep
 5. Kilis
 6. Mardin
 7. Siirt
 8. Şanlıurfa
 9. Şırnak
 • Yarışmaya devlet okulları, özel okullar ve bilim sanat merkezlerindeki tüm ortaokul/lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya 9 GAP İlinde yer alan Üniversitelerden öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci en fazla 3 (üç) proje ile başvurabilir.
 • Bir projede 1 öğrenci görev alabilir.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir.
 • Bir danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
 • Üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu projelerde danışmanlık zorunluluğu yoktur.
 • Ortaokul ve lise öğrencileri yarışma projelerinde danışman zorunludur.
 • Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilir.

Yarışma Kategorileri

1)Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

 • Yenilenebilir Enerji
 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgâr Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Hidroelektrik Enerji
 • Biyokütle Enerjisi
 • Tarımsal Sulama ve Kurutmada Enerji Verimliliği İnşaat/ Konut/ Bina sektörlerinde Enerji Verimliliği
 • Eko – Turizm
 • Ulaşımda Yenilikçi Taşıma ve Enerji Verimliliği Sanayide Temiz Üretim ve Enerji Verimliliği
 • Enerji Tasarruf Projeleri
 • Diğer …

2)Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre

 • Ekosistemdeki hassas dengelerin korunması Çölleşme ile Mücadele
 • Sürdürülebilirlik ve Kentsel Gelişme Geri Dönüşüm ile İlgili Projeler
 • Akıllı Tarım Projeleri
 • Yapay Zeka ve Ekoloji
 • Big Data (Büyük Veri) ve Ekoloji
 • IoT ve Ekolojik Çevre
 • Diğer…

Proje Yarışması Süreci

Projelerin Sisteme Girilmesi

Projeler web sitesinde yer alan şablona uygun bir şekilde doldurulur ve video çekimi gerçekleştirilir.

Projelerin Ön Değerlendirmeye Girmesi

Projeler değerlendirici jüriler tarafından kör değerlendirme mantığı ile puanlandırılarak finalist 25 proje belirlenir.

Projelerin Final Değerlendirmesine Girmesi

Finalist 25 proje jüri üyeleri önünde projelerini sergileyerek anlatım gerçekleştirilir.

Proje Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz.
 • Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru  sistemine  eksik,  hatalı  veya  yanlış  belge  ve  bilgi yüklenmesi, yanlış alan seçimi yapılması (örneğin; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanında başvuru yapılması gereken projenin Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre alanında başvuru yapılması),
 • Hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi,
 • İnsanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması,
 • Projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması,
 • Canlılara zarar verebilecek faaliyetlerde bulunulması, Kan veya doku alınması,
 • Ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi,
 • Sağlığı tehdit eden deneyler yapılması vb. uygulamalar yarışmadan elenme sebeplerindendir.
 • Proje özeti ve raporu, video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru Şekli

 • Başvurular; http://harusem.harran.edu.tr/ http://www.urfastem.gov.tr/ veya http://www.gapgreen.org adresinden online olarak yapılır.
 • Başvuruda proje özeti (en az 250, en fazla 750 kelime) ve proje raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde Word veya PDF formatında sisteme yüklenir.
 • Projeye ait video kaydı sisteme eklenmesi zorunludur. Proje ile ilgili video eklemek için, herhangi bir bulut sisteme değerlendiricilerin erişebileceği şekilde videoyu yükleyip başvuru sayfasında gerekli yere linki bildirmesi gerekmektedir.
 • Başvuru tarihleri içeresinde, online başvuru yapıldıktan sonra değişiklik yapmak isteyen yarışmacılar onayı kaldırıp değişikliklerini yaptıktan sonra tekrar onayla butonuna basmalıdır, aksi takdirde projesi sistemde               görünmeyecek ve           elenecektir.
 • Başvuru sistemi kapandıktan sonra başvuru ile ilgili (proje, öğrenci, danışman    vs.)        değişiklik               talepleri               kabul     edilmez.
 • Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru yapılamaz.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Yarışma alanında uzman akademisyenler ve farklı kurumlardaki proje uzmanı jüri üyeleri tarafından yürütülür ve değerlendirilir. Ön değerlendirme sonunda finale kalmaya hak kazanan 25 ortaokul , 25 lise ve 25 üniversite düzeyinde proje Pandemi önlemleri kapsamında online sergilenecektir. Jüri üyelerinin katılımıyla kazananlar belirlenecektir.

Sisteme yüklenen projeler yarışma şartnamesi/ değerlendirme kriterleri başlığında belirtilen puan değerlerine göre jüriler tarafından ön değerlendirme yapılır.

Yarışma Değerlendirme Kriterleri

 • Özgünlük: 20 Puan
 • Kullanılan Bilimsel Yöntem: 10 Puan
 • Projenin Yapılabilirliği: 10 Puan
 • Sonuç ve Açıklık: 10 Puan
 • Projenin Yaygın Etkisi ve Bütçesinin Uygunluğu: 10 Puan
 • Projenin Sunumu: 20 Puan
 • Projenin Hazırlanmış Olması ve Yararlılığı: 20 Puan
 • Finale kalan yarışmacılara projelerini geliştirmelerine yönelik -Mentor (Danışmanlık)- desteği sağlanacaktır.
 • Finale kalan yarışmacılar projelerini tanıtacak 10 dakikalık sunum hazırlamaları gerekmektedir. Online platformda Jürilerin katılımıyla dereceye giren projeler seçilecektir. Ödül alan öğrenci ve danışman öğretmene şartnamede belirtilen ödül ve katılım belgesi verilir.
 • İl dışından projesi dereceye giren ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin ve danışman öğretmenlerinin ulaşım ve konaklamaları yarışma ekibi tarafından karşılanacaktır.
 • Yarışma ile ilgili yazılı belgeler, organizasyon komitesi tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanlar sisteme girecekleri e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.
 • Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi http://www.turkpatent.gov.tr/ adresinden edinilebilir.
 • Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır. Değerlendirme sonucuna itiraz kabul edilmez.
 • Yarışma organizasyon komitesi, yarışma ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir.

Yarışma İletişim

Adres: Doğukent Mah. 104. Cad. No: 115/2 Karaköprü/ŞANLIURFA/TURKEY

Tel: +90 414 317 21 93

Eposta: info@gapgreen.org

GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması 2022 Ödülleri

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
Ortaokul Ödülleri
Birincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Laptop
İkincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Tablet
Üçüncülük Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Akıllı Saat

Lise Ödülleri
Birincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Laptop
İkincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Tablet
Üçüncülük Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Akıllı Saat

Üniversite Ödülleri
Birincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Laptop
İkincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Tablet
Üçüncülük Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Akıllı Saat

Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
Ortaokul Ödülleri
Birincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Laptop
İkincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Tablet
Üçüncülük Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Akıllı Saat

Lise Ödülleri
Birincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Laptop
İkincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Tablet
Üçüncülük Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Akıllı Saat

Üniversite Ödülleri
Birincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Laptop
İkincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Tablet
Üçüncülük Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Akıllı Saat

Bilim Kampı

Yarışmayı yapan kurum tarafından dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenlerinin her şey dahil tüm imkan ve olanaklara sahip olan Pandemi önlemlerine dikkat edilerek öğrencilere ; bilimsel etkinlikler , STEM etkinlikleri ,Astronomi etkinlikleri, Doğa etkinlik ve yürüyüşleri , Oryantiring, Drama ve benzeri etkinliklerle zenginleştirilmiş 1 hafta sürecek bilim kampıdır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 10 MAYIS 2022

Final Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 17 MAYIS 2022

Ödül Töreni: 22 MAYIS 2022

GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.urfastem.gov.tr/gapgreen/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap