GENÇSES Türk Müziği Ses Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından, gençlerin Türk Müziği’ne ilgilerini arttırmak, kendi yeterliliklerini fark ederek sanatsal seviyelerini arttırmalarını sağlamak, yeni ve genç seslerin tanınmasını sağlamak amaçlarıyla GENÇSES Türk Müziği Ses Yarışması düzenleniyor. Ödüllü müzik yarışması başvuruları devam ediyor.

GENÇSES Türk Müziği Ses Yarışması

Düzenleyen:Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Kategori:Müzik Yarışması, Ses Yarışması, Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış T.C. vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:1 TEMMUZ 2022 Saat 18.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:“Gençses” Özel Ödülü: 50.000 ₺
Başarı Ödülü: 30.000 ₺ (5 Adet)
Mansiyon Ödülü: 15.000 ₺ (5 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türk Müziğinin seçkin eserlerinin gençler tarafından üst düzeyde icra edilmesini teşvik etmek amacıyla “Gençses: “Türk Müziği Ses Yarışması” adıyla bir Yarışma düzenlemiştir.

Yarışmanın Amacı

 • Gençlerin Türk Müziği’ne ilgilerini arttırmak,
 • Gençlerin, kendi yeterliliklerini fark ederek sanatsal seviyelerini arttırmalarını sağlamak,
 • Yeni ve genç seslerin tanınmasını sağlamaktır.

Yarışma Dalları

1. Yarışma, Türk Müziği, Halk Müziği ile bunların dinî-tasavvufî ve diğer konuları içeren alt türlerini kapsayan tüm dallarında düzenlenmiştir.

2. Yarışmacılar bu dallardan sadece birine katılabilir.

Ses Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış T.C. vatandaşları katılabilir.
 • Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları, Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan sanatçılar yarışmaya katılamazlar.

Yarışmanın Aşamaları ve Yarışma Yöntemi

 • Yarışma, Ön Eleme ve Final olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
 • Yarışmanın “Ön Eleme”si için yarışma sitesinde listelenen ve Şartname ekinde notaları yer alan eserlerden birinin görsel ve işitsel özellikli bir kaydını, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne 01.07.2022 Cuma günü saat 18.00’a kadar gencses@ktb.gov.tr adresine e-posta yolu ile göndereceklerdir.
 • Gönderdikleri kayıt başarılı bulunarak ön elemeyi geçen yarışmacılar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek Finale dâvet edilecek; herhangi bir sebeple katılamayanlar yarışmadan el çekmiş sayılacaklardır.
 • Ön elemeyi geçen yarışmacılar, Final aşamasında aşağıda listelenen ve Şartname ekinde notaları yer alan repertuvar eserlerinden biri veya repertuar dışından seçecekleri bir başka eseri, Jüri karşısında canlı olarak seslendireceklerdir.

İcrâda Aranan Nitelikler

 • Yarışmacı seçtiği eseri, Şartname ekinde verilen notaya riayet ederek seslendirmelidir.
 • Yarışmacıların seslendirecekleri eserler 10 (on) dakikadan uzun olmamalı; eser 10 (on) dakikadan uzun ise 10 dakikaya kadarlık bir kısmını seslendirebilirler.
 • Final aşamasında yarışmacıların seçecekleri eser; söz, ritim, ezgi ve biçim yönünden uyumlu olmalı; insanlık onurunu zedeleyecek bir unsur veya siyasi içerik taşımamalıdır.
 • Yarışmacılar söz, ritim, ezgi ve biçim özelliklerini korumak kaydıyla yorumla ilgili tercihlerini esere uygulayabilir.

Başvuru ve Eserlerin İcrası

 • Yarışma duyurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde bulunan resmî web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
 • Yarışmacı adayları, e-posta yoluyla en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar iletmelidirler. Başvuruda şu hususlara dikkat edilecektir:

       a. “Yarışmacı adayının Yarışma Şartnamesini ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini” belirten Şartname eki belgeler (EK: 1 ve EK: 2) yarışmacı adayı tarafından imzalanacak ve yarışmacı adayının 10 (on) dakika süreli nitelikli bir video (sesli ve görüntülü) kaydı ile birlikte gönderilecektir.

       b. Yarışmacı adayının gönderdiği kayıt ünitesi herhangi bir sebeple açılamazsa veya içerik bulunamazsa değerlendirmeye alınmadan Yarışma dışı tutulacaktır.

 • Yarışmacı adayları, başvurularını 1 Temmuz 2022tarihi mesai bitimine kadar; gencses@ktb.gov.tr adresine göndereceklerdir. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde başvuru süresi uzatılabilecektir.
 • Her türlü gecikme yarışmacı adayının mesuliyetinde olup başvuru için belirlenen son günün mesai bitimine kadar ulaşmayan başvurularda Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.
 • Seçici Kurul tarafından, yarışmacı adayları tarafından gönderilen görüntülü ses kayıtlarının inceleneceği “Ön Eleme” sonucunda, Final Yarışma Sınavı’na katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri tespit edilerek, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde ilan edilecektir. Yarışmacılara ayrıca telefon ve e-posta yoluyla veya yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.
 • Final Yarışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün web sitelerinde eşzamanlı olarak duyurulacak yer ve tarihte yapılacaktır.

Seçici Kurul

 • Seçici Kurul, Bakanlık temsilcileri ve alanında uzman kişilerden Bakan Onayı ile belirlenecek toplam 7 (yedi) üyeden oluşur.
 • Seçici Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kurul kararları gerekçesiz alınır.
 • Seçici Kurul üyeleri başvuruların tamamlanmasını müteakip Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde (www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr) ilan edilir.

Telif Hakları

“YARIŞMA’ya gönderdiğim görüntülü ses kaydı / kayıtlarının veya yarışma finalleri sırasında oluşan ses ve görüntü belgelerinin dereceye girmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak CD, DVD, MP3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında yer alması durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceğim”.

Diğer Hususlar

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Yarışma’nın yer ve zamanını tayin etme, belirli branşlar için kısmen veya tamamen iptal etme yetkisine sahiptir.
 • Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatı hükümleri uygulanır.

GENÇSES Türk Müziği Ses Yarışması Ödülleri

“Gençses” Özel Ödülü: 50.000 ₺
Başarı Ödülü: 30.000 ₺ (5 Adet)
Mansiyon Ödülü: 15.000 ₺ (5 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 TEMMUZ 2022 Saat 18.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

GENÇSES Türk Müziği Ses Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-318611/gencses–turk-muzigi-ses-yarismasi-baslamistir.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap