HAK-İŞ Emek Temalı Fotoğraf Yarışması 2021

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, her alanda ortaya konan insan emeğinin sanatsal bakışla fotoğraflanması; emekçilerin çalışma koşullarına ve sorunlarına dikkat çekilmesi ve emek vermenin değeri konusunda farkındalığı artırmak amaçlarıyla HAK-İŞ Emek Temalı Fotoğraf Yarışması 2021 düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

HAK-İŞ Emek Temalı Fotoğraf Yarışması 2021

Düzenleyen:Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından
Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:15 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Özel Ödülü: 1.000
Sergileme: 200
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmayı Düzenleyen Kurum

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ Konfederasyonu) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları ile düzenlenmektedir ve yürütücülüğü HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat Komitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Yarışma Konusu

Yaşamın her alanında yer alan emeğin, fotoğraf sanatındaki temsilini görebilmek amacıyla ana tema “EMEK” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı

 • Yarışmayla emeğe sanatsal açıdan bir bakış, emekçilerin çalışma koşulları, emeğin Türkiye’deki ve dünyadaki önemi, çalışma hayatındaki sorunların sanat aracılığıyla toplumumuza aktarılması amaçlanmaktadır.
 • Yarışma ile emek temasının sanat dünyasında daha fazla gündeme alınarak önemli ölçüde bir farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.
 • İçerisinde insan, emek, alın teri olan bütün işlerin önemli ve değerli olduğu bilincinden hareketle kamuoyunda emek teması üzerinden işçi kavramına yeni bir boyut kazandırarak, emeğin kültür ve sanat dünyasına katkı sunacak bir şekilde tartışılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
 • Amatör veya profesyonel olarak fotoğraf sanatıyla ilgilenenlerin, fotoğraf yarışmamız vesilesiyle “EMEK” temasını çalışmalarının merkezine almaları ve sanatsal bakış açısıyla önemli çalışmalara imza atmaları beklenmektedir.

Kategori ve Bölümler

 • HAK-İŞ 2. Emek Temalı Fotoğraf Yarışmasına renkli veya Siyah-Beyaz kategorisinde fotoğraflar katılabilir. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
 • HAK-İŞ 2. Emek Temalı Fotoğraf Yarışmasına, cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar ile başvuruda bulunulabilir. Cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar aynı kategoride değerlendirilecek, temel öncelik tema olacaktır.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; tüm amatör veya profesyonel, fotoğraf sanatıyla ilgilenen veya merak duyan, yurtiçinde yaşayan 18 yaş üstü bireylere açıktır.
 • Yarışmaya aynı kişi en fazla 3 (üç) adet fotoğrafla katılabilir.
 • HAK-İŞ 2. Emek Temalı Fotoğraf yarışmasına, daha önce başka bir yarışmada ödül alan fotoğraflar ile başka bir yarışmada ödül alan fotoğrafların kadraj farklılığına gidilerek, kesme veya renk değişikliği yapılması ile oluşturulan fotoğraflarla başvuru yapılamaz.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, satürasyon, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) yarışmaya kabul edilmez.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone gibi insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfından çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, fotoğraflarda yer alan kişi, kurum ve mekanlara ilişkin izinler başta olmak üzere tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İzinlerin alınmamasından kaynaklı herhangi bir hak ihlalinden HAK-İŞ sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk eser sahibine aittir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve yarışmayı düzenleyici kurum olan HAK-İŞ Konfederasyonunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi yarışma dışı bırakılır.
 • HAK-İŞ, dereceye girmiş olsa bile usulsüzlük yaptığı tespit eden yarışmacının ödül ve sergilemesini iptal etme, kazandığı ödülleri geri alma hakkına sahiptir.
 • Herhangi bir nedenle ödülü iptal edilen sanatçının unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Böylesi bir durumda diğer ödül almış veya ödül alamamış yarışmacılara herhangi bir talep hakkı doğurmaz.
 • Bu yarışmaya katılan yarışmacı, yarışmaya ilişkin kural ve tanımlamaları kabul etmiş sayılır.
 • Organizasyon komitesi, yarışma sonucunda gerçekleştirilecek olan “HAK-İŞ 2. EMEK Fotoğrafları Sergisi” için ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Organizasyon Komitesi, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği sayıda fotoğrafı sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir. Sergi Açılışı ve dereceye giren eserlerin basım işi HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından yapılacaktır.
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler “HAK-İŞ 2. Emek Fotoğrafları” katalog kitabı olarak basılı kitap haline getirilebilir. Yarışmaya katılan, ödül ve sergileme kazanan eser sahipleri, eserlerinin kitapta www.hakis.org.tr, www.hakisemekfotograflari.org.tr internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, HAK-İŞ’in diğer yazılı ve basılı yayınlarında yer almasını kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma sonuçları www.hakis.org.tr ve www.hakisemekfotograflari.org.tr web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak HAK-İŞ Konfederasyonu’na ait olacaktır.
 • Dereceye girerek ödül alan ve elli (50) adedi geçmemek üzere sergilenmeye değer görülen fotoğraflar HAK-İŞ Konfederasyonu arşivinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını HAK-İŞ Konfederasyonu’na devretmeyi kabul ve taahhüt ederler.
 • Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan HAK-İŞ Konfederasyonu’nun tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir; yarışma sonunda basılabilecek “HAK-İŞ 2. Emek Fotoğrafları” katalog kitabında kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak HAK-İŞ’ten ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını başvuru esnasında kabul etmektedir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, kurum ve mekanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına ilişkin izinleri almak yarışmacının sorumluluğundadır. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda yer alacak insan, kurum ve mekan kullanımına ilişkin izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin, şahsi banka hesap/IBAN numarası başta olmak üzere gerekli evrakları, sonuçlar açıklandıktan 1 ay sonra HAK-İŞ Konfederasyonuna iletmemesi durumunda ödeme yapılamayacaktır. Söz konusu gecikmeden kaynaklı olarak ödemenin yapılamaması nedeniyle hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar HAK-İŞ Konfederasyonu’nun www.hakis.org.tr ve www.hakisemekfotograflari.org.tr web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.
 • Katılımcılar; HAK-İŞ Konfederasyonu’nun www.hakisemekfotograflari.org.tr adresine kayıt olarak fotoğraflarını göndererek ayrıca bir sözleşmeye ihtiyaç olmaksızın, meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen sorumlu olduklarını kabul etmiş, yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yine bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin fotoğraflarının HAK-İŞ Konfederasyonu’nun tüm çalışmalarında ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda gösterilmesine izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin Gönderilmesi

 • HAK-İŞ 2. “Emek” Temalı Fotoğraf Yarışmasına başvuruda bulunabilmek için öncelikle www.hakisemekfotograflari.org.tr internet sitesine yarışmacı girişinden kayıt yaptırmak gerekmektedir. Kayıt işlemi sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile tamamlanacak. Belirlenecek kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş gerçekleştirilecektir.
 • Gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalı, katılımcı fotoğrafın orijinalini saklamalıdır.
 • Fotoğrafları göndermek için www.hakisemekfotograflari.org.tr internet sitesine giriş, kayıt veya yükleme esnasında oluşabilecek sıkıntılar için fotografyarismasi@hakisemekfotograflari.org.tr adresinden bilgi alınabilir ve süreç takip edilebilir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için HAK-İŞ Konfederasyonu sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

Seçici Kurul, alana hâkim olan HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat Komitesi tarafından, fotoğraf alanında uzman ve yetkin kişilerden oluşturulacaktır.

HAK-İŞ Emek Temalı Fotoğraf Yarışması 2021 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Özel Ödülü: 1.000
Sergileme: 200

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021

HAK-İŞ Emek Temalı Fotoğraf Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.hakisemekfotograflari.org.tr/?p=bilgi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap