Her Açıdan Ayasofya Camii Bilimsel Makale Yarışması

İlim Yayma Vakfı Ayasofya Camii’nin İslam ve Türk kültürü açısından öneminin anlaşılmasına katkı sağlayan bilimsel makale çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Her Açıdan Ayasofya Camii bilimsel makale yarışması düzenlenmektedir.

Her Açıdan Ayasofya Camii Bilimsel Makale Yarışması

  Düzenleyen: İlim Yayma Vakfı
  Kategori: Yazı, Edebiyat, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Tüm Araştırmacılar ve Akademisyenler
  Son Başvuru Tarihi: 30 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 07 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü:  5.000 ₺

İkincilik Ödülü:  3.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Konuları

Makalenin konusu Ayasofya Camisi ve Külliyesini konu alan vakıf hukuku, sanat ve mimari, ilahiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, kültür, tarih vb. alanlarında “Ayasofya Camisi”yle doğrudan ilgili bilimsel makalelerle yarışmaya başvurulabilecektir.

Yarışmaya Katılım Şartları

  • Yarışma, tüm araştırmacıların ve akademisyenlerin başvurusuna açıktır.
  • Bir müellif en fazla bir makale ile yarışmaya katılabilir.
  • Yarışmaya gönderilen makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir; daha önce telif anlaşması yapılmamış olması şarttır.
  • Makalenin Türkçe yazılmış olması gerekir.
  • Makale Özeti, 200-250 kelime arasında Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
  • Makaleler 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.
  • Bilim kurulu, herhangi bir ödül kategorisinde hiçbir makaleyi ödüle layık görmeyebilir ve/veya ödülü birden fazla makale arasında bölüştürmeyi uygun bulabilir.
  • Makalelerde bilimsel etiğe aykırılık tespit edilmesi halinde, makale yarışma dışı bırakılır. Ayrıca ödül kazanmış bir makalede sonradan etik ihlal saptanması halinde yazar aldığı ödülü aynen iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
  • Makalelerin web sitesinde ilan edilen bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekir. Bu yazım kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler bilimsel değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Ayrıca yarışmaya katılan makalelerden bilim kurulu tarafından seçilenler kitap olarak basılacak. Ödül alamayan, ancak kitap içinde yer verilecek makale yazarlarına da telif ücreti ödenecektir.

Yarışma Değerlendirme Kriterleri

Bilim Kurulu tarafından, ödül alacak makalelerin belirlenmesinde, makale konusunun yarışma konusu ile ilgisi konunun özgünlüğü ve bilimsel yöntem ve tekniklere (kaynak kullanma, ifade, metin bütünlüğü vb.) uygunluğu kriterlerine bakılacaktır.

Yarışma Ödülleri

İlim Yayma Vakfı tarafından;
Birinciye 5.000 TL
İkinciye 3.000 TL
Üçüncüye 2.000 TL

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 30 EKİM 2020

Sonuç Açıklanma Tarihi: 07 ARALIK 2020

Her Açıdan Ayasofya Camii Bilimsel Makale Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://ayasofya.iyv.org.tr/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap