Hukuk ve İklim Değişikliği Perspektifinden Ormansızlaşmanın Önlenmesi Makale Yarışması

Kadir Has Üniversitesi CCLLAB tarafından, hukuk ve iklim değişikliği perspektifinden ormanların korunması ve geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla Hukuk ve İklim Değişikliği Perspektifinden Ormansızlaşmanın Önlenmesi Makale Yarışması düzenleniyor. Ödüllü makale yarışması başvuruları devam ediyor.

Hukuk ve İklim Değişikliği Perspektifinden Ormansızlaşmanın Önlenmesi Makale Yarışması

Düzenleyen:Kadir Has Üniversitesi CCLLAB
Kategori:Makale Yarışması, Yazı Yarışması, Bilimsel Yarışmalar
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Avukatlar, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan üniversitelerden lisans derecesiyle mezun olanlar, yüksek lisans ya da doktora eğitimi görmekte olan öğrenciler, bu programlardan mezun olanlar ve bu üniversitelerde öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi olarak görev yapan akademisyenler. 
Son Başvuru Tarihi:30 EYLÜL 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:ARALIK 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 9.000
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Dünyanın en önemli ekosistemlerinden olan ormanlar, yaşamın temel kaynağı olmasının yanı sıra, özellikle iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve biyoçeşitliliğin korunması gibi pek çok alanda da özel öneme sahiptir.

1990 yılından bu yana yaklaşık 129 milyon hektar orman alanı kaybedilmiş ve halen de özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeler nedeniyle kaybedilmeye devam etmektedir. Ormansızlaşma, canlıların yaşam alanlarının yok olmasına ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olurken bu durum hukuki düzlemde özelikle son çeyrek yüzyılda Kyoto Protokolü, Paris Sözleşmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Avrupa İklim Yasası ile farklı bir boyuta da taşınmıştır. Zira, ormanlar karbon tutma kapasitesi oldukça yüksek doğal alanlardır. İklim değişikliği gerçeği karşısında, ormansızlaşmanın büyük bir tehdit olmasına karşıt olarak orman alanlarının korunması ve artırılması da bir fırsat olarak değerlendirilmeye müsaittir. Doğru uygulamalarla ve doğru araçlarla bu fırsatın kullanılması zorunludur. Hukuk da bu araçların en güçlülerinden birisidir.

Bu makale yarışmasının konusu temel olarak hukuk ve iklim değişikliği perspektifinden ormanların korunması ve geliştirilmesidir. Bu çerçevede sunulacak makalelerde Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Avrupa İklim Yasası kapsamında Avrupa’da yaşanan hukuki gelişmeler de göz önüne alınmak suretiyle mukayeseli incelemeler yapılması ve Türkiye özelinde uygulama sahası bulacak hukuki düzenlemelerin ve çözüm önerilerinin ortaya konulması beklenmektedir. Bu doğrultuda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ormansızlaşmanın önlenmesi konusunda orman mevzuatı, ceza hukuku, idare hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku ile hukukun diğer alanlarıyla ilgili kaleme alınmış makalelerin yarışmaya katılması beklenmektedir.

Makale Yarışmasının Yöntemi

 1. Makale yarışması Kadir Has Üniversitesi CCLLAB (İklim Değişikliği ve Hukuk Laboratuvarı) ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliği ile düzenlenmektedir.
 2. Yarışma; takvimde belirtilmiş olan tarihlere kadar makalelerin toplanması, makalelerin akademik jüri tarafından değerlendirilmesi, ödüle hak kazanan makalelerin tespit edilmesi, ödül töreni ve basın açıklaması ile seçilen makalelerin yayımlanması aşamalarından oluşmaktadır. Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek ödül töreninden önce dereceye girmiş olan makalelerin yazarları tarafından bu makalelerin sunumları gerçekleştirilecek ve ardından basın açıklaması yapılacaktır.
 3. Makalelerin seçimi CCLLAB ve WWF-Türkiye iş birliği ile belirlenmiş bağımsız akademik jüri tarafından gerçekleştirilecektir.
 4. Yarışma Düzenleme Komitesi, yarışma amacına uygun olmayan, yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımayan veya Makale Yarışması Kurallarına uymayan makalelerin yarışmaya kabul edilmemesi veya yarışma dışı bırakılması kararı verebilir.
 5. Makaleler Word ve PDF formatında olmak üzere elektronik posta ile ccllab@khas.edu.tr adresine gönderilecektir. Bu e-postada makalenin yazar ya da yazarlarının katılımcı olma koşullarını sağladıklarına ilişkin belgelerin de gönderilmesi beklenmektedir.

Makale Yarışmasına Katılım Koşulları

 1. Yarışmaya Türkçe dilinde yazılmış olan makaleler kabul edilecektir.
 2. Makale yarışmasına avukatlar, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan üniversitelerden lisans derecesiyle mezun olanlar, yüksek lisans ya da doktora eğitimi görmekte olan öğrenciler, bu programlardan mezun olanlar ve bu üniversitelerde öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi olarak görev yapan akademisyenler katılabilir.
 3. Yarışmaya katılacak makalelerin en fazla 3 yazarlı olması gerekmektedir.
 4. Yarışmaya katılmak üzere gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
 5. Katılımcılar, makalelerin telif ücreti istemeksizin basılı (kitap, dergi vb.) veya dijital (epub, e-kitap, e-dergi, online kitap, online dergi, pdf, web sitesi vb.) şeklinde yayınlanmasına ve dağıtılmasına, dereceye giren ve/veya Jüri tarafından uygun görülenlerin kitap olarak yayınlanmasına, özü korunmak koşuluyla editoryal düzenlemeye tabi tutulmasına, sosyal medyada paylaşılmasına, kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesine onay vermiş sayılırlar.

Makale Yazım Kuralları

Makalelerin başında 150-200 kelime aralığında Türkçe bir öz metni yer almalıdır.

Yazı karakteri Times New Roman şeklinde, metin 1.5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotlar tek satır aralığı ve 10 punto olmalıdır. Dipnotların ilgili sayfanın altında gösterilmesi gerekir.

Kaynakçada ve ilk atıflarda, yazarın soyadı (tüm harfleri büyük), adı, eser adı, yayın yeri ve tarihi şeklinde yararlanılan eserlere atıf yapılmalıdır. Sonraki atıflarda sadece yazarın soyadı – tüm harfleri büyük- ve sayfa numarası ile atıf yapılmalıdır. Çalışmaların sonunda, kullanılan kaynakların yazar soyadlarına göre (Soyadındaki tüm harfler büyük) sıralandığı bir kaynakça olmalıdır.

 • Kaynak, bir kitap ise: Yazar soyadı ve adı, eser adı, (varsa) yayına hazırlayan (veya editör), (varsa) çeviren adı ve soyadı, (varsa) cilt sayısı, yayın yeri ve tarihi, sayfa numarası.
 • Kaynak bir makale ise: Yazar soyadı ve adı, “makale adı”, makalenin yayınlandığı eser, cilt sayısı, yayın yeri ve tarihi, sayfa numarası.
 • Kaynak, birden fazla yazarlı bir kitap veya makale ise yazar ad ve soyadlarının arasına taksim işareti (/) konularak eser künyesi verilir.
 • Aynı yazarın birden fazla eserinden yararlanılmış olması durumunda, metin içinde yapılacak atıflarda kolaylık sağlaması açısından, bu eserlerin isimleri yerine kullanılacak kısaltmalar da kaynakçada, eserin künyesinin devamında gösterilmeli ve çalışmanın bütününde bu kısaltmalara uyulmalıdır. Dergilerde yayımlanmış olan eserlerde, derginin var ise kısa künyesi yoksa ilgili derginin kısaltması da kullanılabilir.
 • Atıf yapılacak eser, yayımlanmamış bir tez ise; tezin künyesi verilirken parantez içinde tezin yayımlanmamış olduğu açıklanmalıdır.
 • İnternet sitelerine yapılan atıflarda bağlantının tamamı ve yazarın kaynağa erişim tarihi yer almalıdır.
 • Atıf yargı kararlarına yapılacaksa, dipnotta, kararın künyesi verilmelidir.
 • Dipnotta atıf yapılan kaynağa, çalışma içinde daha önce atıf yapılmışsa, sonraki atıflar kısaltılarak yapılır. Örnek: TEKİNAY, s. 55. (Aynı yazarın, birden fazla eserinden yararlanılmış ve dipnotta bunlardan birine atıf yapılacaksa, yazarın soyadı ve kaynakçada eserin künyesinde gösterilmiş olan kısaltma ve sayfa numarasının verilmesi yeterlidir. Örnek: SEROZAN, İfa Engelleri, s. 115.
 • Kaynakçada atıf yapılan makalelere yer verilirken sayfa aralıklarının belirtilmesine dikkat edilmelidir.

Hukuk ve İklim Değişikliği Perspektifinden Ormansızlaşmanın Önlenmesi Makale Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 9.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000

Ödül Töreni: Ocak 2024

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 EYLÜL 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: ARALIK 2023

Hukuk ve İklim Değişikliği Perspektifinden Ormansızlaşmanın Önlenmesi Makale Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ccllab.khas.edu.tr/essay-competition

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap