İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması

Ensar Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Türkiye’de kısa film alanında gelişmelere destek vermek, kısa film yapımlarını teşvik etmek ve “değerler” konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amaçlarıyla İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Ensar Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle
   Kategori: Kısa Film Yarışmaları, Video Yarışması, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan 18 yaş üzeri herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 31 EKİM 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 7.500 ₺ 

Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ 

   

Yarışmanın Amacı

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması’nın amacı, Türkiye’de kısa film ve animasyon senaryosunun gelişimine destek verilecek, kısa film ve animasyon yapım olanakları artırılacaktır. Aynı zamanda ‘’Değerler’’ konulu kısa film yarışması ve animasyon senaryo yarışması ile toplum yaşamının düzenlenmesine katkı sağlanması ve topluma karşı sorumluluk bilinci oluşturulması amaçlanmıştır.

Yarışma Konusu

Kısa film yarışması ve animasyon senaryo yarışmasında konu olarak ‘’Değerler’’ başlığı altında Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük,

özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi 10kökinsani değerden en az birinin filmlerde işlenmesi gerekmektedir.

Ele Alınacak 10 Değer

Adalet bir şeyi yerli yerine koymak, hak edene hakkını vermek, hüküm, söz ve davranışlardatutarlı ve ilkeli olmaktır.

Dostluk birbirini koşulsuz bir şekilde menfaat gözetmeden sevmektir.

Dürüstlük kişinin özü sözü bir davranarak tutarlı olması, gerçeği saklamaması, inandığındanve olduğundan farklı bir şekilde görünmemesidir.

Öz denetim kişinin duygu ve davranışlarını denetlemesi, kontrol etmesi ve iç sorgulamaylakendisini amacına yönlendirmesidir.

Sabır hayatın zorluklarına karşı insanın kararlılık, iyimserlik ve ümitle dayanma gücüdür.

Saygı bir kimseye, bir şeye dikkatli, özenli, ölçülü davranıp, değer vermektir.

Sevgi kişinin gönlüne uygun olana yönelmesi, bağlanması ve önem vermesidir.

Sorumluluk kişinin kendisinden yerine getirmesi istenen ya da kendi isteğiyle yaptığı iş vegörevlerin sonuçlarını üstlenmesi, kendi davranışlarının sonuçlarını kabullenmesi ve bir işi olması gereken nitelik ve nicelikte yapmasıdır.

Vatanseverlik kişinin yurdunu ve toplumunu sevmesi, bu uğurda özveriyle zorluklarakatlanmasıdır.

Yardımseverlik kişinin elindeki maddi ve manevi imkanları karşılık beklemeden başkalarınınyararına sunmasıdır.

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

 1. Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışındaki 18 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin siyasi ve ideolojik sembol veya söylemleri içermemesi; insan hakları, genel ahlak, toplumsal huzur ve aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak filmlerin teması doğrudan veya dolaylı olarak Madde 02’de belirtilen başlıkları içerecek nitelikte olmalıdır. Filmin temaya uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir.
 • Başvuruda bulunan filmlerin süresi en fazla 20 dakika ile sınırlıdır. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasındaki tüm haklarını saklı tutar.
 • Yarışmaya “Kurmaca” türünde eserler katılabilir.
 • Yarışmaya 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir.
 • Yarışmaya değerlendirme yapılabilmesi için en az 15 filmin başvuru yapmış olması gerekir, ancak gerekli görüldüğü takdirde düzenleme kurulu bu sayının değiştirilmesi hakkını saklı tutar.
 • Bir yarışmacı en fazla 2 eserle yarışmaya katılabilir, fakat her film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Ayrıca bir yönetmen birden fazla başvuru yapsa da sadece bir ödül verilir.
 • Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazısı olması zorunludur.
 • Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan (alıntı) metin, görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Kısa filmi ödüle değer görülen katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilmesi durumunda bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Düzenleme kurulu bu durumdan hukuki olarak sorumlu tutulamaz.
 • Film/filmlerin, daha önce herhangi bir festivale ve/veya yarışmaya katılmış olması veya ödül almış olması yarışmaya başvurmasına engel teşkil etmez.
 • İstanbul Tasarım Merkezi, ön elemeyi geçen tüm kısa filmlerin ticari olmayan gösterim hakkına sahiptir.
 • Katılımcılar filmlerini bulundurdukları depolama platformları (Vimeo, Dropbox, Google Drive vb.) aracılığıyla, bağlantı bilgileriyle (kullanıcı adı ve şifre) 31.10.2021 tarihine kadar göndermelidir. Bağlantılı linkleri ön eleme süreci bitene kadar aktif olmalıdır. Ön elemeyi geçen filmler, yarışmanın web sitesinden duyurulacaktır. Ön elemeyi geçen filmlerden daha sonra gösterim kopyaları talep edilecektir.
 • Eserlerin gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.
 • Gönderilen kısa filmler belli bir sayıyı aşarsa ön jüri oluşturulabilecektir.
 • Filmler en az 1080p çözünürlükte, mp4, mpeg2 ya da mov formatında olmalıdır.
 • Başvuruda filmden 3 adet screenshot ve 1 adet yönetmen fotoğrafı yüklenmelidir.
 • Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma Jürisi

Yarışma ön elemeli olarak gerçekleştirecektir. Bu amaçla filmler asil jüri üyeleri arasından veya düzenleme kurulunun karanına göre, asil jüri üyesi dışından, düzenleme kurulunun önereceği yeni jüri üyelerinin de katılımıyla oluşturulacak bir ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecektir.

Jüride yer alan isimler daha sonra açıklanacaktır.

Yarışma Başvuru Şekli

Başvurular kisafilm@istanbultasarimmerkezi.org adresine e-posta yolu ile yapılacaktır.

Başvuru mailine eklenmesi gereken belgeler;

 • Filmin Şifreli Başvuru Linki
 • İmzalı Başvuru Formu
 • Filmden 3 Adet Screenshot
 • Yönetmen Fotoğrafı
 • Yönetmenin Kısa Özgeçmişi

Yasal Haklar

 • Kar amacı gütmeyen bir kurum olan Ensar Vakfı söz konusu eserleri ticari olmayan amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Dolayısıyla yarışmayı düzenleyen kuruluşlar dereceye giren veya girmeyen eserleri kültürel ve tanıtım amaçlı kullanabilir, çoğaltabilir ve yayınlanabilir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışma düzenleme kurulu, kayıt ve katılım esnasında edinilen kişisel bilgilerin ve özlük haklarının saklı kalacağını ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını temin eder.
 • Tüm katılan senaryoların animasyon film olarak yapımı ve gösterimine ilişkin izin başvuru ile gerçekleşmiş sayılır. Ödül almış ve film yapımında kullanılmasına karar verilmiş eserlerin sahipleri her türlü telif hakkının Ensar Vakfı’na devredileceğini kabul eder.
 • Yarışma düzenleme kurulu, ihtiyaç duyulması halinde resmî web sitesinden duyurmak ve gerekli izinleri almak şartıyla şartnamede değişikliğe gidebilir.
 • Yarışma düzenleme kurulu, ihtiyaç duyulması halinde programda yer alan ödül töreninin takviminde resmî web sitesinden duyurmak ve gerekli izinleri almak şartıyla değişikliğe gidebilir.
 • Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi, Ensar Vakfı’na aittir.

Yarışma İletişim

Melek Akpınar

ADRES: Buhara Özbekler Tekkesi, Binbirdirek Mahallesi, Şehitmehmetpaşa Yokuşu Sokak, No:40, Sokullu Mehmetpaşa Camii Karşısı, 34122, Sultanahmet, Fatih, İstanbul

TELEFON: 0212 458 61 61

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 7.500 ₺ 

Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 EKİM 2021
Ödül Töreni: 2021

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://animasyonvekisafilm.com/index.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap