Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması

Kapadokya Üniversitesi tarafından lise öğrencilerine yönelik Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması düzenleniyor. Tüm lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği ödüllü öykü yarışması başvurularınızı bekliyor.

 

Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması

  Düzenleyen:

Kapadokya Üniversitesi

  Kategori: Edebiyat, Öykü, Lise
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Lise öğrencileri.
  Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 HAZİRAN 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: https://www.kapadokya.edu.tr/akademik/beseri-bilimler-fakultesi/turk-dili-ve-edebiyati/oyku-yarismasi
  Ödüller:

Birinci: 1.500 ₺,

İkinci 1.000 ₺,

Üçüncü 500 ₺, karşılığı hediye çeki.

Yarışmanın Amacı

Gençlerin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin; Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Yarışmanın Kapsamı

Yukarıdaki amaç doğrultusunda düzenlenecek yarışma, Türkiye’de yarışma ile ilgilenen tüm lise düzeyindeki ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması Yarışmanın Hedefleri

İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması; öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarışma ortamı oluşturarak, onların motive edilmesi; genel anlamda sanatın, özelde edebiyatın eğitime katkı düzeyinin yükseltilmesi.

Yarışmanın Konusu

2020 yılında “Çevre – İnsan ve Geleneksel Yaşam” olarak belirlenmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması Başvuru Şekli

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin öykülerini 30 Nisan 2020 tarihine kadar (Ek-1) de yer alan başvuru formu ile birlikte Üniversiteye göndermeleri gerekmektedir. Gönderimler elektronik posta ile oykuyarismasi@kapadokya.edu.tr adresine veya kargo ile Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi 50420 – Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir adresine yapılabilir.

Kargo gönderimlerinde ücret Üniversiteye aittir. Kargo paketlerinin üzerine “öykü yarışması” ifadesi yazılmalıdır. Üniversite düzenleme kurulu tarafından öyküyü yazanın kimliği, sayfanın üstünde yazılacak “RUMUZ”la belirtilir. Yarışmacının açık kimliğini, varsa telefonunu ve e-posta adresini içeren yazı bir zarfa yerleştirilir. Zarfın üzerine, sadece öykü yazarının “RUMUZ”u yazılır.“RUMUZ”lu öyküler, seçici kuruldaki üye sayısı kadar çoğaltılarak kurul üyelerine elden ya da kargo aracılığıyla iletilir.

Yarışmada Uyulacak Kurallar

 Öyküler bilgisayar ile A4 boyutunda, Calibri formatında, bir buçuk satır aralıklı ve 12 boyutla yazılacaktır. Öyküler 2 sayfadan az, 5 sayfadan çok olmamalıdır.

Değerlendirme

Seçici Kurul üyeleri teslim aldıkları öyküleri 100 puan üzerinden değerlendirir. Yapacakları bir toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları birleştirerek yarışmada dereceye girenleri belirler. Değerlendirmede hikâyenin özgünlüğü 60, dilin kullanımı – üslup 40 puan üzerinden puanlanacaktır.

Diğer Hususlar

• Bu yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Kapadokya Üniversitesi temsilcileri, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Kanunu kapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan

“Çoğaltma”, 23. maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda Kapadokya Üniversitesi tam ruhsatla yetkilendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için ekli taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.

• Yarışmaya gönderilen öyküler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olmalıdır.

• Yarışma kapsamında verilecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Kapadokya Üniversitesince saklanacaktır.

• Ödül törenine davet edilen öğrenci ve ailelerinin ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir. Törene katılmak üzere davet edilen öğrencilerin, ekli (Ek-2) veli onay belgesinin imzalı halini eserle birlikte Kapadokya Üniversitesine önceden ulaştırmaları gerekmektedir.

• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan öğrenci sorumlu olacaktır.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.

• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi,

Kapadokya Üniversitesine aittir.

• İletişim için 0384 353 50 09 numaralı telefondan irtibat sağlanabilecektir.

• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

EKLER:

Ek-1: Başvuru Formu ve Taahhütname

Ek-2: Veli Onay Belgesi

Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması Ödülleri

Birincilik  :    1.500 ₺

İkincilik   :    1.000 ₺

Üçüncülük :   500 ₺ karşılığı kitap vb. hediye çeki verilecektir. Yarışmada dereceye giren yirmi öykü kitaplaştırılacak, öykü sahiplerine kitaptan 20 adet hediye edilecektir.

Yarışma Takvimi

Eserlerin Son Teslim Tarihi: 30 Nisan 2020

Sonuçların Açıklanması: 12 HAZİRAN 2020

          

Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kapadokya.edu.tr/akademik/beseri-bilimler-fakultesi/turk-dili-ve-edebiyati/oyku-yarismasi

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap