Kaybolan Kültürel Değerlerimiz Fotoğraf Sergisi

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından kuşaklarca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan topraklarımızda kaybolmaya yüz tutan değerlerimizin unutulmasını önlemek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için fotoğraflanması amacıyla AFSAD Kaybolan Kültürel Değerlerimiz Fotoğraf Sergisi düzenleniyor. Düzenlenen fotoğraf sergisine başvurular devam ediyor.

 

AFSAD Kaybolan Kültürel Değerlerimiz Fotoğraf Sergisi

  Düzenleyen: Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği 
  Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir:

Tüm Türkiye 

  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üstü amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı  olan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 15 OCAK 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 26 OCAK 2021
  Ödüller:

Başarı Ödülü: (özdeş, en fazla 5 (beş)adet) Plaket + Katılım Belgesi.

Sergileme: (Seçici kurulun uygun gördüğü sayıda) ve Katılım Belgesi.

   

- Advertisement -

Yarışmanın Adı

AFSAD 19. Ulusal Fotoğraf Sergisi

Yarışmanın Konusu

AFSAD, ülke fotoğrafına, topluma ve fotoğraf sanatına kalıcı bir katkı sağlamayan fotoğraf yarışmalarına alternatif bir anlayışla uzun yıllar sürdürdüğü; ya ülkenin bir meselesine dikkat çeken ya da ülkenin değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan; fotoğrafçıyı belli kalıplara sokmayan ve şeffaf değerlendirmelerin yolunu açan” ulusal sergi”lerine devam etmenin bugün dünden daha elzem olduğu düşüncesindedir.

Yarışmanın Amacı

Bulunduğumuz ve bizlere miras kalan bu topraklar kuşaklar boyunca çok çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bu zaman içinde uygarlıklar kurulup gelişip kaybolmuştur. Fakat bizlere bıraktıkları taşınır taşınmaz kültür değerleri ise yaşamakta olup bizlere miras olarak kalmıştır. Ama dünyamızın kalabalıklaşması ve bunun sonucunda yaşam tarzındaki değişim ve yaşam alanlarının genişlemesi,içinde bulunduğumuz yüzyılda artık kültür değerlerimize zarar vererek kaybolmalarına yol açmaya başlamıştır. Hal böyleyken kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara iletmek fotoğrafçıların başlıca görevlerinden olmuştur. Ve bu kapsamda fotoğraflarla belgelenmesi, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması ve fotoğraf sanatçılarının çalışmalarının geleceğe ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

 Sayısal (Dijital) kategoride Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür

Başvuru Şartları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.
 • TFSF temsilcisi, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları(akrabaları), yarışmaya katılamazlar.
 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal eserle katılabilir. ( Renkli veya Siyah beyaz )
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilmiş fotoğraflar da yarışmaya kabul edilir.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı katılımcı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılarak katılım kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya/sergiye gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

Diğer Koşullar

 • Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya/sergiye gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler http://www.afsad.org.tr/  ve TFSF’nin http://www.org/ web adresinde yayınlanacak ve sponsor bulunabildiği takdirde katalog haline getirilerek tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere birer adet gönderilecektir.
 • AFSAD, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. İptal ya da erteleme durumunda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar
 • Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar AFSAD arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve içerik sınırı olmadan AFSAD tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir.
 • AFSAD tarafından katalog olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
 • Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Eserlerin kullanım hakkı AFSAD ile fotoğrafçıya aittir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • AFSAD ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda , TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar;TFSF’nin http://www.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışma/sergi fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer.
 • Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1Mb’den az olmamalı, 3Mb’yi de geçmemelidir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

İsimlendirme

 • Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için AFSAD ve TFSF sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

Jale N. Erzen ( AFSAD Onur Üyesi)

Kemal Cengizkan ( AFSAD Onur Üyesi)

Koray Olşen (AFSAD Yönetim Kurulu Başkanı )

Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu (Etnolog)

Selcan Korkmaz /Çankaya Belediyesi Temsilcisi

(Seçici Kurul en az üç kişi ile toplanır.)

TFSF Temsilcisi: Emrah Akyıldız

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “2021-003” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma İletişim

Adres: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1
Kasımpaşa 34440 Beyoğlu / İSTANBUL

E-posta: mimarsinan@konkur.istanbul
Web adresi: konkuristanbul.com/mimarsinan
Twitter: twitter.com/konkuristanbul

AFSAD Kaybolan Kültürel Değerlerimiz Fotoğraf Sergisi Ödülleri

Başarı Ödülü: (özdeş, en fazla 5 (beş)adet) Plaket + Katılım Belgesi.

Sergileme: (Seçici kurulun uygun gördüğü sayıda) ve Katılım Belgesi.

Yarışma Takvimi

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 15 OCAK 2021 Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 23 OCAK 2021 Sonuç Bildirim Tarihi : 26 OCAK 2021

Ödül töreni ve sergi tarihi ayrıca bildirilecektir.

AFSAD Kaybolan Kültürel Değerlerimiz Fotoğraf Sergisi Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.afsad.org.tr/etkinlik/afsad-19-ulusal-fotograf-sergisi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap