Mâziden Atiye Türklerin Ebedi Yurdu Anadolu Fetih Afiş Tasarım Yarışması

Okçular Vakfı tarafından, milli tarihimiz konusunda farkındalığı artırmak, 950. Yılında Malazgirt Zaferi’nin önemini hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amaçlarıyla Mâziden Atiye Türklerin Ebedi Yurdu Anadolu Fetih Afiş Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü afiş tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Mâziden Atiye Türklerin Ebedi Yurdu Anadolu Fetih Afiş Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Okçular Vakfı
Kategori:Tasarım Yarışmaları, Kültür – Sanat Yarışması, Grafik Tasarım
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen, T.C. vatandaşı olan herkes.
Son Başvuru Tarihi:15 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:23 AĞUSTOS 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Fetih Özel Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (5 Adet)
Sergileme: 100 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Okçular Vakfı olarak; milli tarihimiz konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Malazgirt Zaferi’nin 950. Yılına ithafen “Türklerin Ebedi Yurdu Anadolu” konulu “Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir.

Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden birisini oluşturan Sultan Alparslan’ın önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi milletimiz için askeri başarının çok ötesinde bir anlam ifade etmektedir. 2021 yılı, Malazgirt Zaferinin, Türk milletine Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açıp bu coğrafyanın bizlere ebedi bir vatan kılınmasını sağlayan tarihin “950. yıl dönümüdür”.

Malazgirt Zaferi’nin önemini hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla Okçular Vakfı tarafından “Malazgirt Zaferi’nin 950. yılına ithafen düzenlenen “MÂZİDEN ATİYE, TÜRKLERİN EBEDİ YURDU ANADOLU, I. FETİH AFİŞ TASARIM YARIŞMASI” neticesinde gerçekleştirilecek olan sergi, seçici kurul tarafından yarışmanın amaç ve kapsamına uygun olarak seçilerek sayısı belirlenecek olan afiş tasarımlardan oluşacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı online olarak yapılabilir.

Afiş Tasarım Yarışması Katılım Koşulları

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında tüm T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.
 • Yarışmacılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Her katılımcı herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş kendilerine ait özgün bir (1) adet tasarım ile katılabilir.
 • Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya ödül aldığının tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 • Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen afiş tasarımları sergilenecektir.

Başvuru Şekli ve Süreci

 • Başvurular yarışma https://1071zaferetkinlikleri.com/ web sitesi “YARIŞMALAR SEKMESİ” içindeki “AFİŞ YARIŞMASI SEKMESİ” üzerinden çevrimiçi yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Her katılımcı kendine ait tasarım ve kimlik bilgileri ile yarışmaya katılacak olup aksi durum tespit edilmesi halinde tasarımlarına bakılmaksızın yarışmadan diskalifiye edileceklerdir. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse tasarımcı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.
 • Yarışmaya katılım sağlamak için, 15.06.2021 – 15.08.2021 tarihleri arasında yarışma web sitesi https://1071zaferetkinlikleri.com/ üzerinden başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Katılımcılar, yönergeye uygun biçimde katılım formunu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra gerekli belgeleri ve afiş tasarımlarını yükleyeceklerdir.

Başvuru Sırasında İstenen Evraklar ve Afiş Tasarımların Teknik Özellikleri

 • Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.
 • Seçici kurulca değerlendirilecek afişin dosya boyutu 2 MB’ın altında olacak şekilde kaydedilmelidir. Tasarımlar öncellikle (50X70 cm) ölçülerinde, 150 dpi çözünürlüğünde ve JPEG formatında yüklenmelidir.
 • Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.
 • Değerlendirme neticesinde sergiye giren tasarımların dijital orijinalleri CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte PDF formatında ve convertlenerek katılımcılardan talep edilecektir. Sergiye girecek olan eserlerin, fotoblok baskıları Okçular Vakfı tarafından yaptırılacaktır.
 • Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır. Bu anlamda yarışmacıların, yarışma kapsamında belirtilen “1071 Malazgirt Zaferi’nin 950’nci Yılı: Türklerin Ebedi Yurdu Anadolu” konusuna çalışmalarında yer vermeleri gerekmektedir. Kavramsal çerçeve dışındaki tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.
 • Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
 • Afiş tasarımı içerisinde herhangi bir sponsora ait ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel kullanılmamalıdır.
 • Afiş tasarımları üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.

Seçici Kurul Değerlendirmesi

Seçici Kurul, biri Okçular Vakfı temsilcisi olmak üzere toplam üç/beş kişiden oluşturulacaktır.

 • Yarışmanın Seçici Kurul Üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden sonra https://1071zaferetkinlikleri.com/ internet sitesinden ve Okçular Vakfı sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
 • Okçular Vakfı, değerlendirmeye katılamayan seçici kurul üyesi yerine yedek üyeler içerisinden bir başka üye belirleme hakkına sahiptir.
 • Seçici kurul üyeleri, 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde afiş tasarımları değerlendirecektir. Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, sırasıyla başarı ödülüne, mansiyona ve sergilenmeye değer görülecektir.
 • Seçici kurul üyeleri değerlendirme sırasında afiş tasarımı dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiye ulaşamayacaktır.
 • Seçici Kurul tasarımların değerlendirilmesi aşamasında; başvuruları belirlenen temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
 • Yarışmacı gönderdiği afiş tasarımının özgün ve kendisine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt etmelidir. Seçici kurul; değerlendirme aşamasında veya sonucunda başka bir tasarımdan görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaları yarışmadan çıkarabilecektir.
 • Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda, sergiye giren afişlerin https://1071zaferetkinlikleri.com/ web sitesinde ve/ve ya Okçular Vakfı resmi sitesinde ve/ve ya Okçular Vakfı sosyal medya hesaplarında kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 3 gün süre boyunca askıda kalması, tasarımlarda görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde söz konusu tasarım/tasarımların listeden çıkartılıp çıkartılmamasına ve gerek görüldüğü takdirde ikinci bir askı sürecinin devam edip etmeyeceğine seçici kurulca karar verilir.
 • Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcıdan afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Okçular Vakfı tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
 • Seçici Kurul ödül sayılarında değişiklik yapabilir, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir
 • Yarışmanın amaç ve kapsamına uygun olarak başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek 2021 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Katalogda yarışmacının tasarım görseli, yarışmacının adı soyadı, doğum yeri ve tarihi ve e-posta adresi yer alacaktır.
 • Sergi tarihi ve yeri daha sonra Okçular Vakfı resmi internet sitesiden https://1071zaferetkinlikleri.com/ web sitesinde ve/ve ya Okçular Vakfı resmi sitesinde ve/ve ya Okçular Vakfı sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Telif ve Kullanım Hakkı

 • Yarışma sonunda yarışmaya katılan ayrıca ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Okçular Vakfı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Okçular Vakfı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini (fotoblok ve katalog); Okçular Vakfı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki sanat ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır. Fotoblok, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Okçular Vakfı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Katılımcı, afiş tasarımın kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir. Afiş tasarımında yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da tasarımcıya aittir.
 • Ödül, mansiyon ve sergileme alan tasarımlar Okçular Vakfınca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal Okçular Vakfıca üretilebilecektir.

Diğer Hususlar

 • Yarışma şartnamesine https://1071zaferetkinlikleri.com/ yarışma web sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.
 • İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Okçular Vakfı tarafından sistemden silinecektir.
 • Katılımcılar; yarışmaya başvurmalarıyla birlikte şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • •  Okçular Vakfı gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Okçular Vakfı’nun kararları geçerli olacaktır.

Yarışma İletişim

Okçular Vakfı

Adres: Keçeci Piri, Fatih Sultan Minberi Cad. No:1, 34445 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 254 66 54

İrtibat Kişileri: Şükrü Seçkin ANIK

E-posta : ankseckin@gmail.com

Mâziden Atiye Türklerin Ebedi Yurdu Anadolu Fetih Afiş Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Fetih Özel Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (5 Adet)
Sergileme: 100 ₺

 • Yarışma sonuçları, Okçular Vakfı resmi internet sitesinden duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e- posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.
 • Başarı Ödülü, mansiyon ve sergileme alan tasarımcıların düzenlenecek olan ödül töreni ve sergiye katılabilmeleri için gerekli ulaşım ve konaklama gibi giderleri kendi sorumluluklarında olacaktır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kendilerine ait banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2021 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 23 AĞUSTOS 2021

Ödül Töreni ve Sergi: 25 AĞUSTOS 2021 – 26 AĞUSTOS 2021

Mâziden Atiye Türklerin Ebedi Yurdu Anadolu Fetih Afiş Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.1071zaferetkinlikleri.com/Home/Basvuru03

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap