Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması 2022

Kastamonu Üniversitesi tarafından, Muhammed İhsan OĞUZ’un ilme ve âlime yönelik çalışmalarını devam ettirmek, hatırasını yaşatmak, YÖK kapsamında yürütülen yüksek lisans ve doktora tezleri arasından başarılı çalışmaları tanıtmak ve genç araştırmacıları teşvik etmek amaçlarıyla Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 3.’sü düzenlenen yarışma başvuruları devam ediyor.

Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması 2022

Düzenleyen:Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kategori:Bilim Yarışmaları, Akademik Yarışmalar, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:2020 – 2022’de YÖK’ bağlı üniversitelerde yapılmış
Yüksek Lisans ve Doktora tezleri.
Son Başvuru Tarihi:1 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:AĞUSTOS 2022
Ödüller:Yüksek Lisans Kategorisi
Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 8.000₺
Mansiyon Ödülü: 5.000₺

Doktora Kategorisi
Birincilik Ödülü: 18.000 ₺
İkincilik Ödülü: 14.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000₺
Mansiyon Ödülü: 6.000₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Âlim, düşünür ve mutasavvıf Muhammed İhsan OĞUZ’un ilme olan yaklaşımını ihyâ etmek amacıyla “lll. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri” yarışması düzenlenmektedir. Yarışmayla ilgili bilgiler ve katılım şartları şu şekildedir:

Yarışmanın Amacı

Muhammed İhsan OĞUZ’un ilme ve âlime verdiği değeri onun adına devam ettirmek, hatırasını yaşatmak, YÖK kapsamında yürütülen yüksek lisans ve doktora tezleri arasından başarılı çalışmaları tanıtmak ve genç araştırmacıları bilimsel yönden mütevazı bir ödül ile teşvik etmektir.

Yarışmanın Kapsamı

Yarışmamız, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki tezleri kapsamaktadır. Yarışmada İlahiyat alanında Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde hazırlanmış tezlere ödüller verilecektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

  1. Yarışmaya Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerde yapılmış tezler başvurabilir.
  2. Bir aday yalnızca bir dalda ve bir tez ile başvurabilir.
  3. Yarışmaya katılacak tezlerin, 2020 – 2022 eğitim-öğretim yılları arasında; bağlı bulundukları Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde savunulmuş ve jüri tarafından başarılı bulunmuş olması gerekmektedir.
  4. Daha önceki yarışmamıza katılmış veya başka bir yarışmadan ödül almış olan bir tez tekrar yarışmaya katılamaz.
  5. Yarışmaya şahıslar bizzat kendi tezleriyle başvurabilecekleri gibi tüzel kişiler de bir tezi aday gösterebilir.

Eserlerde Aranacak Koşullar

  1. Yarışmaya gönderilen eserlerde sayfa sınırlaması yoktur.
  2. Yarışmaya katılacak tezler üç nüsha olarak basılmış, 1 adet de CD’ye kaydedilmiş olarak gönderilmelidir.
  3. Aday başvuru formunu doldurduktan sonra çıktısını alıp imzalayarak görüntüsünü e-posta ile ya da ıslak imzalı halini elden veya posta marifetiyle teslim edecektir.
  4. Yarışma için gönderilen nüshalar iade edilmez.

Yarışmanın Dili ve Yazım Kuralları

Yarışmanın dili Türkçe’dir. Yarışmaya katılan araştırmacılar bağlı bulundukları enstitü tarafından ilan edilen yazım kurallarına tâbidirler.

Değerlendirme ve Ödüllendirme

Değerlendirme sonucunda İlahiyat alanında üç Yüksek Lisans ve üç Doktora tez çalışması ödüllendirilecektir. Ayrıca her iki düzeyde birer teşvik ödülü verilecektir. Değerlendirme jürisi, Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından oluşturulacaktır. Yarışmaya gönderilen çalışmalar, alanında uzman öğretim üyeleri arasından oluşturulmuş jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışmaya başvuran tezlerin danışmanlarına ve tez izleme komitesi üyelerine o tezin değerlendirilmesinde görev verilmeyecektir.

Yarışma İletişim ve Başvuru Adresi

Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez Müdürü: Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ

Tel: 0 366 280 27 34

Mail: miouamer@kastamonu.edu.tr

Adres: Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü

Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Fakültesi Binası

Merkez/KASTAMONU

Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması 2022 Ödülleri

Yüksek Lisans Kategorisi
Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 8.000₺
Mansiyon Ödülü: 5.000₺

Doktora Kategorisi
Birincilik Ödülü: 18.000 ₺
İkincilik Ödülü: 14.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000₺
Mansiyon Ödülü: 6.000₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 – 25 AĞUSTOS 2022

Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi/ilanlar-tr/4115-iii-muhammed-ihsan-oguz-ilahiyat-arastirmalari-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap