Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması 2022

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından, genç bestecilerimi teşvik etmek, ve çağdaş Türk Müziğine yeni eser kazandırmak amaçlarıyla Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması 2022 düzenleniyor. Geleneksel olarak 2 yılda bir düzenlenen ödüllü sanat yarışması başvuruları devam ediyor.

Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması 2022

Düzenleyen:İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV)
Kategori:Beste Yarışması, Müzik Yarışması, Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:1 Ocak 2023 tarihinde 50 yaşını aşmamış herkes.
Son Başvuru Tarihi:23 ARALIK 2022 Saat 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:ŞUBAT – MART 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

İKSEV, iki yılda bir kurucu başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı adına ulusal beste yarışması düzenlemektedir. Böylesine kapsamlı bir yarışmanın 1996 yılından bu yana yapılmasını sağlayan, bunu sürdürerek, kültürel yaşamımıza yeni ve önemli halkalar eklemeyi amaçlayan İKSEV, “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması” ile genç Türk bestecilerinin tanıtılmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu yarışma çağdaş müziğimizin yaşam kaynaklarından biridir.

Yarışmanın önemli bir başka özelliği de, 2002’den bu yana değerlendirmenin katılımcı bir anlayışla yapılmasıdır. Seçici Kurul, yarışmaya gönderilenler arasından en çok altı yapıtı seçer; bu yapıtlar İKSEV’in düzenlediği Yarışma Konseri’nde seslendirilir. Sonuçlar, Seçici Kurul, Orkestra sanatçıları ve konseri izleyen dinleyiciler tarafından belirlenir.  Müzikle ilgili üç kesim –Besteciler, Orkestra Şefleri ve Orkestra sanatçıları, Dinleyiciler- tarafından “Yarışma Konseri” ile uygulanan bu yöntem, bu tür bir yarışmada, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilmiştir. Alınan sonuçlar her türlü takdirin üzerindedir. Genç bestecilerimizi teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu Yarışma, bu güne kadar çağdaş Türk Müziğine 160 yeni eser kazandırmıştır.

Beste Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya T.C. vatandaşları katılabilir.
 • Yarışmacıların 1 Ocak 2023 tarihinde 50 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.
 • Seçici Kurul üyeleri ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı üyeleri yarışmaya katılamazlar. 
 • Yarışmaya gönderilen yapıtların, seslendirilmemiş, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
 • Finale kalan yapıtların seslendirme hakkı ile ödül ve mansiyon kazanan yapıtların CD, Kaset, Video-CD ve DVD yapma hakları beş yıl süre ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na ait olacaktır.
 • Ödül kazanan yapıtların herhangi bir orkestrada seslendirilmeleri sırasında, programda yapıt isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir. 
 • Yarışmaya katılan yapıt sahipleri bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Yapıtlarda Aranacak Koşullar

 • 2023 yılında sonuçlanacak olan bu yarışma, keman ile orkestra için bestelenmiş olan Konçerto türündedir.
 • Besteci, yapıtında kullanacağı kompozisyon dilinde özgürdür.
 • Besteci, yarışmaya birden fazla yapıtla katılamaz.
 • Yarışmaya gönderilen yapıtın orkestra kadrosu, en fazla 2 Flüt, 2 Obua, 2 Klarinet, 2 Fagot, 4 Korno, 2 Trompet, 2 Trombon, Arp, Timpani, 2 Vurmalı Çalgıcı ve yaylı çalgılar grubu için olmalıdır. Besteci gerek duyarsa eser içinde yalnızca 2. flütü küçük flüt (piccolo) ile 2. obuayı korangle ile 2. klarineti de bas klarinet ya da mi bemol klarinet ile değiştirebilir.
 • Yapıtın süresi en az 20, en fazla 25 dakika olmalıdır.

Yapıtın Teslimi

 • Besteci, yapıtın bilgisayarla yazılmış orkestra partisyonunu 8 kopya olarak ciltli veya spirallenmiş (A4 boyutu tercih edilir) biçimde;

İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI

“12. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”

Mithatpaşa Cad. No: 138 Karataş-Konak – İZMİR

Adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile ya da makbuz karşılığı elden teslim eder. 

 • Her üç teslim şeklinde de partisyon sayfa sayısı makbuzlarda belirtilir.
 • Yarışmaya gönderilen yapıt, en geç 23 Aralık 2022 Cuma günü saat 17.00’den önce teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek yapıtlar yarışmaya katılamaz. Postada ve kargoda olacak gecikmeler ve kayıplardan İKSEV sorumlu tutulamaz.
 • Yapıta besteci tarafından bir RUMUZ verilecektir. Rumuz beş rakamdan ya da anlam taşımayan beş harften oluşabilir.  Rumuz, paket üzerine, partisyonun her kopyasında birinci sayfanın sol üstüne yazılacaktır. Yarışmaya gönderilen partisyonlar üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır.
 • Besteci, yapıtı için ayrı ve kapalı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir. 

⦁ Kapalı Kimlik Zarfı’nın üzerinde, bestecinin yapıtı için kullandığı rumuz ile İKSEV “12. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması” deyimi bulunacaktır. (Bu zarf üstünde bestecinin kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)

⦁ Kimlik Zarfı’nın içinde yapıtın rumuzu, bestecinin Nüfus Cüzdan fotokopisi (arkalı-önlü), adı soyadı, özgeçmişi, adresi, telefon, faks ve e-mail adresini içeren bir belge bulunacaktır.

⦁ Ayrıca Kimlik Zarfı’nın içinde bu Şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli bir belge bulunacaktır.

 • Finale kalamayan yapıtların kimlik zarfları açılmaz. Bu yapıtlar sonuçların açıklanmasını izleyen iki ay içinde sahipleri tarafından geri alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan yapıtlardan İKSEV sorumlu tutulamaz. 
 • Yapıt teslimi ile ilgili Şartnameye uymayan yapıtlar, yarışma dışı bırakılır.

Seçici Kurul

 • Gürer Aykal (Seçici Kurul Başkanı) – Orkestra Şefi
 • Pelin Halkacı Akın – Keman Sanatçısı
 • Cihat Aşkın – Keman Sanatçısı
 • Turgay Erdener – Besteci
 • Rengim Gökmen – Orkestra Şefi
 • Hasan Uçarsu – Besteci
 • Serdar Yalçın – Besteci – Orkestra Şefi 

Yarışma Genel Sekreteri 

Serdar Ongurlar – Dramaturg 

Seçici Kurul, ilk değerlendirme toplantısı için Şubat veya Mart 2023’de toplanır. Toplantının yeri ve saati Yarışma Genel Sekreteri tarafından Seçici Kurul üyelerine en az 15 gün önce bildirilir. Toplantı yerini belirleme hakkı İKSEV’e aittir.

Seçici Kurul ilk değerlendirme toplantısında yazmanlık görevini Genel Sekreter yürütür. 

Seçici Kurul üyelerinden biri(leri)nin değerlendirme toplantısına katılamaması halinde yerine İKSEV, bir başka üye belirleme hakkına sahiptir.

Seçici Kurul ve İlk Değerlendirme

 • Yapıtlar Seçici Kurul tarafından, bu Şartnamenin hükümlerine uygunluk ile form, özgünlük, ustalık, kendi içinde üslup tutarlığı, yaratıcılık, teknik düzey ve müzikal yapı açılarından değerlendirilir.
 • Seçici Kurul Üyeleri, aralarında yaptıkları görüşmenin ardından, finale kalmaya ve seslendirilmeye değer bulduğu en çok üç yapıtı belirler. 
 • Finale kalmaya değer görülen yapıtların rumuzlarına göre kimlik zarfları Yarışma Genel Sekreteri tarafından Seçici Kurul üyelerinin önünde açılır, finale kalan yapıtlar ve besteciler belli olur. Değerlendirme sonuçları, (ödüllere göre sıralama yapılmadan) “Finale Kalan Yapıtlar” olarak bir tutanakla saptanır, İKSEV Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunulur.
 • Finale kalan yapıtların bestecileri, İKSEV tarafından ilan edilir.
 • Seçici Kurul, yarışmaya değer yapıt bulamazsa, konuyla ilgili görüşlerini ve yarışmanın ertelenmesini İKSEV Yönetim Kurulu’na önerebilir.

Finale kalan Yapıtlar ve Partilerin Hazırlanması

 • Finale kalan yapıtlar, “36. Uluslararası İzmir Festivali” kapsamında düzenlenecek olan Yarışma Konseri’nde seslendirilecektir.
 • Yarışma Konseri’ndeki şef ve solistler İKSEV tarafından belirlenecektir.
 • Finale kalan yapıtların Yarışma Konseri’nde seslendirilme sırası, Yarışma Konseri’ni yönetecek olan orkestra şefi tarafından belirlenecektir.
 • Yapıtları Finale kalan besteciler, orkestra partisyonunu, piyano eşlikli solo keman partisini sonuçların ilanından bir ay sonra, orkestra partilerini de konser tarihinden en geç bir ay önce teslim edeceğini kabul eder. 

Yarışma Konseri ve Katılımcı Değerlendirme

Önceki yarışmalarımızda olduğu gibi bu yarışmada da katılımcı bir değerlendirme yöntemi uygulanacaktır. Yarışma Konseri’ndeki değerlendirme, Seçici Kurul’un, Orkestra Üyelerinin ve Dinleyicilerin oylarıyla yapılacaktır.

⦁ Seçici Kurul ve Orkestra Üyeleri için iki tip Bireysel Değerlendirme Formu hazırlanacaktır. Yarışma Konseri’nde seslendirilecek bütün yapıtları içeren bu formlar, her ödül için değer görülen yapıtları açık biçimde belirtmeye-sıralamaya elverişli olacaktır.  İki gurup için hazırlanmış olan bu özel formlar,

⦁ Seçici Kurul üyelerine konser öncesi Yarışma Genel Sekreteri tarafından,

⦁ Orkestra Üyelerine ise Genel Prova öncesi sahneye çıkarken İKSEV Görevlisi tarafından verilecektir.

⦁ Bir kişiye birden çok form verilmeyecektir.

⦁ Dinleyici oyları ise elektronik oylama sistemi ile saptanacaktır. Yarışma Konseri öncesi oy kullanmak isteyen her dinleyiciye bir keypad verilecek, dinleyiciler oylarını her yapıt için verilen numaraya göre butona basarak belirleyecek ve ana bilgisayara gönderilen bu oylar dinleyicilerin beğenisini ve sıralamasını saptayacaktır. Dinleyiciler beğendikleri yapıt için verdikleri oy oranlarını, sahnede yansıtılacak olan elektronik panoda görebilecektir. 

⦁ Dinleyici oylarının nasıl kullanılacağını içeren bilgiler Yarışma Konseri öncesi bir sunucu tarafından kapsamlı bir biçimde açıklanacaktır. 

Gurup Formları’nın Değerlendirilmesi ve Ortak Değerlendirme 

 • Yarışma Konseri sonrası, Gruplardan (Seçici Kurul, Orkestra Üyeleri ve Dinleyiciler) gelen oylar Yarışma Genel Sekreteri tarafından tasnif edilecektir.
 • Orkestra oyları: Başkemancı gözetiminde İKSEV Görevlisi formları toplayacak Yarışma Genel Sekreteri’ne verecektir. 
 • Dinleyici oyları: Elektronik Oylamayı yapan Şirket Sorumlusu ve bir İKSEV görevlisi bilgisayarda oluşan oyları toplayacak Yarışma Genel Sekreteri’ne verecektir.
 • Seçici Kurul oyları: Konser sonrası yapılacak olan toplantı sonucu üyelerin oyları Yarışma Genel Sekreteri tarafından toplanacak, diğer grupların oylarıyla birleştirilerek, her üç grubun oluşturduğu puan ile sıralama belirlenecektir.
 • Yarışma Konseri sonrası Seçici Kurul toplanır. Yarışma Genel Sekreteri; orkestra ve seyirci oylarını ve de Seçici Kurul’un oylarını Seçici Kurul Başkanı’nın gözetiminde, Kurul önünde Ortak Değerlendirme Formu’na işler. Her grubun toplamından alınan puanları 100, 80, 70 olarak belirler ve genel toplamı yapar. Buradan çıkacak sonuç sıralamayı belirler. Sıralama birinci, ikinci, üçüncü biçiminde yapılır. 
 • Birden çok yapıta eşit sayıda puan çıkarsa, ödül sıralamasını belirleme hakkı Seçici Kurul’a aittir.
 • Bir ödül, iki yapıt arasında bölüştürülemez. 
 • Ödül Sıralaması bir tutanakla saptanır, Seçici Kurul ve Yarışma Genel Sekreteri tarafından imzalanır aynı gece açıklanmak üzere İKSEV’e teslim edilir. Bu karar kesindir, değiştirilemez.

   Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması 2022 Ödülleri

   Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
   İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
   Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺

   Yarışma Takvimi

   Son Başvuru Tarihi: 23 ARALIK 2022 Saat 17.00

   Sonuç Açıklanma Tarihi: ŞUBAT – MART 2023

   Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.iksev.org/tr/beste/4/yarisma-detaylari/3/sartname

   Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

   Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

   Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
   Cinsiyet
   Yorum Yap