Next Game Startup Oyun Girişimciliği Yarışması

Türkiye’de oyun sektöründeki girişimciliği geliştirmek amacıyla İZFAŞ ve Ninja Bilgi Teknolojileri işbirliğinde Next Game Startup Oyun Girişimciliği Yarışması düzenleniyor. Kazananları para ödülü ve yatırım ödüllerinin beklediği girişimcilik yarışmasına başvurular devam ediyor.

 

Next Game Startup Oyun Girişimciliği Yarışması

  Düzenleyen: İZFAŞ ve Ninja Bilgi Teknolojileri 
  Kategori: Girişimcilik, Proje, Fikir
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Fikir sahibi herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 15 TEMMUZ 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 AĞUSTOS 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: https://www.nextingame.com/next-game-startup
  Ödüller:

Birinci 25.000 ₺,

İkinci 15.000 ₺,

Üçüncü 10.000 ₺

Yurt Dışı Fuar Desteği

Yatırım Desteği: 1.000.000 ₺

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

 • Türkiye’deki oyun ekosistemini desteklemek
 • Gençler için oyun sektöründe girişim alanları yaratmak
 • Oyun sektörünü yeni girişimler ve iş modelleri ile güçlendirmek
 • Girişimcilerin ve yatırımcıların dikkatini oyun sektörüne çekmek
 • İnovasyon ve girişimciliği oyun sektörü ile birleştirmek
 • Türkiye’nin oyun sektöründe önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamak

Yarışma Teması

Mobil, masaüstü̈ ve konsol platformlarında yazılan oyunlar.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 1. Tamamlanmış, proje halinde veya demo ürüne sahip olması 
 2. Finansal plan 
 3. Pazarlama planı

Yarışmacıların Yükümlülükleri

 • Kazanan projelerin tamamlanıp, piyasaya sunulması gerekmektedir.
 • Proje konusu eserin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış̧ olması gerekmektedir. Eserin daha önce başka bir yerde yayınlandığının Jüri veya İZFAŞ tarafından ispatlandığı durumda, İZFAŞ, katılımcının yarışmadan uzaklaştırılma, diskalifiye ve katılımcılığının tek taraflı olarak feshedilmesi hak ve yetkisine münhasıran sahiptir. Ayrıca bu durum yarışma kazanılıp ödül verildikten sonra tespit edilirse, bu durumda Katılımcı almış olduğu ödülü iade edeceğini, aksi halde kendisine karşı her türlü dava yoluna gidilebileceğini peşinen kabul eder.
 • Katılımcı tarafından teslim edilen ürün Türk Patent ve Marka Kurumu veya Kültür Bakanlığı tarafından daha önce korumaya alınmamış ve bu kurumlara tescil başvurusu yapılmamış̧ olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya olduğu veya başka bir eserle ciddi biçimde benzerlik taşıdığı anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacak, bu eserlere ödül verilmeyecektir. Ayrıca, ödül verildikten sonra bu durumun anlaşılması halinde, Katılımcı almış olduğu ödülü iade edeceğini, aksi halde kendisine karşı her türlü dava yoluna gidilebileceğini peşinen kabul eder. Katılımcının bir üçüncü kişinin eserini kopyalamış, bu kişi veya kişilerin FSEK’ten kaynaklı fikri haklarını, ticari itibarlarını veya başkaca haklarını ihlal etmiş olması halinde, bundan kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumluluk Katılımcı’ya ait olup, bundan kaynaklı olarak İZFAŞ veya Ninja Bilgi Teknolojileri’nin doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Katılımcı bu zararı faiziyle beraber tek seferde ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Katılımcı tarafından geliştirilmiş olmakla beraber FSEK uyarınca mali hakları başka bir kişi veya kuruluşa ait olan, dolayısıyla Katılımcının üzerinde tam hak ve yetki sahibi olmadığı eserler de değerlendirmeye alınmayacak olup, yukarıdaki hükümler bu eserler bakımından da geçerlidir.
 • Yarışmaya katılan tüm kişiler, şartnamede belirtilen katılım koşulları ile taahhütnamede (EK-1) öngörülen şartlara uygun olduklarını, buna uygun eserlerle yarışmaya katıldıklarını ve bu şartlara uygun olmamaları halinde düzenlenen yaptırımların kendileri yönünden uygulanmasını kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.

Diğer Hususlar

 • Başvuru formunun katılımcı tarafından imzalanmasıyla birlikte bu form, yarışmacı ve İZFAŞ arasında yapılmış̧ bir anlaşma olarak kabul edilecek ve anlaşmanın tüm tarafları yönünden hukuken hüküm ve sonuç doğuracaktır. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan ve formu imzaladıktan sonra bu formun ve yarışma taahhütnamesinin kendisi yönünden uygulanmayacağını ileri süremeyecektir.
 • Yarışma ile verilecek ödüller işbu belge ile açıklanmış olup, dereceye giren finalistler, buradaki ödüller dışında İZFAŞ, Ninja Bilgi Teknolojileri ve destekleyen kurumlardan herhangi bir talepte bulunamazlar.
 • Ninja Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.’nin sorumluluğu işbu Yarışmanın ilanı ve organizasyonu aşamasıyla sınırlı olup, yarışmacılara verilecek ödüller hususunda Ninja’nın herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Yarışmacı bu hususu peşin kabul ettiğini ve ödüllerle ilgili ödüllerin verilmesi taahhüdünde bulunan oFon, İZFAŞ, İZKA ve indir.com’dan talepte bulunacağını beyan ve taahhüt eder. Ödül ve finansman desteği vereceğini beyan eden bu kurum ve kuruluşların ödülleri verme aşamasında kendi koşulları ve sözleşme talepleri olabilir. 
 • Yarışmacılar, yarışmaya sundukları esere ilişkin olarak, bunun üretim aşamasından piyasaya sunulma aşamasına kadar hiçbir sürecinde İZFAŞ ‘ın ve Ninja Bilgi Teknolojileri’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, eserle ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul etmektedir.

Yarışmacılardan İstenenler

Projenin veya oyunun yarışmada finale kalan ilk 10 oyun arasına girmesi halinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olmak. Eserin herhangi bir aşamasına ilişkin bir mali hakkı üçüncü bir kişiye devretmemiş olmak.

Yarışmacıların Dosyalarında Bulunması Gerekenler

 1. Bir dakikalık tanıtım filmi 
 2. Oynanabilen bir demo 
 3. Finansal plan 
 4. Pazarlama planı 
 5. Proje sunumu 

Tasarımların Sunumu ve Teslim Şekli

 • Video YouTube linki olarak paylaşılacaktır.
 • Geri kalan tüm dokümanlar, Google Drive veya elektronik posta yoluyla paylaşılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri̇

 • Finansal ve pazarlama planı 
 • Örnek bir ürün
 • Değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme 

Next Game Startup Oyun Girişimciliği Yarışması Ödülleri

Birinci 25.000 ₺,

İkinci 15.000 ₺,

Üçüncü 10.000 ₺

Yurt Dışı Fuar Desteği

Yatırım Desteği: 1.000.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi 15 TEMMUZ 2020

Sonuç Açıklama Tarihi: 30 AĞUSTOS 2020

Next Game Startup Oyun Girişimciliği Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.nextingame.com/next-game-startup

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap