ÖGDER Kısa Film Senaryo Yarışması 2022

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı tarafından, sinema dünyasına ‘Engelli Olmak’ temalı senaryolar kazandırmak ve senaryo yazarlarını desteklemek amaçlarıyla ÖGDER 11. Kısa Film Senaryo Yarışması düzenleniyor. Ödüllü senaryo yarışması başvuruları devam ediyor.

ÖGDER Kısa Film Senaryo Yarışması 2022

Düzenleyen:ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma
Komisyonu Başkanlığı
Kategori:Edebiyat Yarışması, Senaryo Yarışması, Yazı Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:22 EKİM 2022 Saat: 19.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:19 KASIM 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 7.000 ₺ + Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği + 1.lik Sertifikası
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺ + Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği + 2.lik Sertifikası
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺ + Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği + 3.lük Sertifikası
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ + Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği + 3.lük Sertifikası (2 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konu ve Amaç

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı tarafından “Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışma, sinema dünyasına ‘Engelli Olmak’temalı senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Engelli Olmak temasına değinen ya da işleyen kısa film senaryoları drama tarzında yazılabilir. Engelli olmanın olumsuz yönleri kadar bu dezavantajlı durumu lehine çeviren hayatında başarılı olmuş engelleri aşmış bireylerin hikâyesi de olabilir. Engelli olan ve olmayan bireylerin arkadaşlığı, engellilerin eğitimden günlük hayatın işleyişine kadar karşılaştıkları problemleri, engellilerin topluma toplumun engellilere bakışı gibi içinde engelli bireylerin olduğu her türlü konular senaryolaştırılabilir.

Senaryo Yarışması Başvuru Koşulları                        

 • Senaryoların milli manevi değerlerimizin ruhuna uygun olması gerekmektedir.
 • Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır. Eğer bir eserden faydalanılmışsa eser sahibinin muvafakatinin (izninin) alınması gerekmektedir.
 • Senaryoların filme çekilmesi ve kitaplaştırılması konusunda ekte verilen muvafakat imzalanmalıdır.
 • Senaryolar en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1-1,5 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır.
 • Senaryolar, Courier New yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Yarışmaya katılmak isteyen engelli yarışmacılar yazma, postayla gönderme gibi konularda sıkıntı yaşamaları halinde senaryo ve sinopsislerini ses dosyası şeklinde info@ogder.org ‘ e Ek-1’de yer alan muvafakatname ile birlikte gönderebilirler. Ses dosyasını yarışmacının kendisinin okuması şart değildir. Ses dosyasıyla birlikte gönderilecek epostada yarışmacının adı, soyadı, senaryo adı, telefon ve adres bilgileri mutlaka yer almalıdır.
 • Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekân, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Başvuru Şekli

 • Başvurular ÖĞ-DER Genel Merkezine kapalı zarflar içinde teslim edilmelidir.
 • Bir kapalı zarfın içinde yazarın açık rızası olmak kaydıyla adı soyadı, adres, iletişim bilgileri yer almalı. Bu zarfın üzerine senaryo için seçtiği rumuz yazılmalıdır. Rumuz 5 karakterden oluşmalı, yazarın özel ismi ya da işareti olmamalıdır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda ÖĞ-DER farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir.
 • Zarf içinde ayrıca EK-1 “Şuurlu Öğretmenler Derneği Kısa Film Senaryo Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim” beyanı altında ad soyad, tarih, imza ve kimlik numarası bulunarak doldurulmalıdır. (Ek-1 bu şartnamenin altında yer almaktadır) Kabul ve muvafakat beyanı olmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Alınsa bile ödül verilmeyecektir. 18 yaş altı başvurularda yarışmacının senaryosunun kabulü için veli veya yasal temsilcisinin onayı gerekir.
 • Senaryo, 1 kopya olarak zarf içine yerleştirilmelidir.  Senaryoyla birlikte ayrı bir sayfa olarak film öyküsü de (sinopsis) dosyaya eklenmelidir. Sinopsis ve Senaryo bir CD’ye aktarılarak CD’nin üzerine sadece rumuz yazılı olmalıdır.
 • Senaryoların her sayfasında sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Senaryo üzerinde ad soyad gibi kişisel bilgiler yer almamalıdır.
 • Başvurular başvuru adresine elden veya kurye/posta yoluyla teslim edilmelidir.
 • Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılacaklar her bir senaryo için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen senaryolar değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yazarlarına iade edilmeyecektir.

Başvuru Adresi

ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

Jüri

Yarışmanın son katılım tarihi 22 Ekim 2022’den sonra jüri ilan edilecektir.

Sonuçlar

Değerlendirme sonuçları 19 Kasım 2022 saat 19:00´dan itibaren www.ogder.org sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Ödül töreni

Ödül töreni 26 Kasım 2022 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

Haklar ve yükümlülükler

 • Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Bu devirden dolayı yarışmacı hak talebinde bulunmayacaktır.
 • Telif Hakları başvuru sahibine aittir. ÖĞ-DER, jürinin seçeceği toplam 5 senaryonun filme çekme ve bağlantılı hakları ile komşu haklarını kişinin açık beyanıyla devralmaktadır.
 • Yarışmada dereceye giren senaryolara ve kitaplaştırılmaya değer görülen diğer senaryolara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. Yarışmaya katılanlar eserlerinin kitap olarak yayınlanmasına muvafakat ederler. Ayrıca çoğaltma, yayma hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde alınmıştır.
 • ÖĞ-DER, çekilen filmleri, sahip olduğu ve/veya anlaşmalı olduğu yayın mecralarında yayınlama hakkına sahiptir. Ayrıca çoğaltma ve yayma hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde alınmıştır.
 • Yarışmaya senaryo gönderenler açık beyanı ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
 • Eserle ilgili senaryo kitabına girme/filme çekilme söz konusu olduğunda üzerinde değişiklik yapma hakkı ÖĞ-DER ‘e aittir.
 • ÖĞ-DER başvuru sahiplerinin açık rızası ile verdiği kişisel bilgilerini 3. Taraflarla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • İhtilaf durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
 • Bu Senaryo Yarışmasının şartnamesi aşağıdaki adresten ve ÖĞ-DER´in web sitesinden www.ogder.org temin edilebilir.

Yarışma İletişim

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi

Adres: Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

Tel: +90 312 286 18 83

Fax: +90 312 287 61 80

Web Adresi:

E-posta: info@ogder.org

ÖGDER Kısa Film Senaryo Yarışması 2022 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.000 ₺ + Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği + 1.lik Sertifikası
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺ + Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği + 2.lik Sertifikası
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺ + Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği + 3.lük Sertifikası
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ + Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği + 3.lük Sertifikası (2 Adet)

Dereceye giren senaryolardan bir veya birkaçı ÖĞ-DER tarafından filme çekilebilir veya çektirilebilir. Ayrıca yarışmaya gönderilen senaryolardan yayınlanmaya değer görülenleri bir araya getirilerek kitaplaştırılacaktır.

Ödül kazandığı halde ödül törenine gelmeyen yarışmacılara ödül verilmez. Ödül kazananın geçerli bir mazereti nedeniyle törene katılamadığında, katılan vekiline ödül takdim edilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 22 EKİM 2022 Saat: 19.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 19 KASIM 2022

ÖGDER Kısa Film Senaryo Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.ogder.org/kisafilm.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap