Örsçelik Balkan Yapay Zekâ Yarışması 2023

Ataköy Rotary Kulübü tarafından, Uluslararası Rotary’nin 7 odak noktası konularında yapay zekâ kullanılarak hazırlanan projelerin desteklenmesi, bu konularda bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, ulusal ve uluslararası girişim ekosistemine katkı sağlanması, yerli teknolojiler vasıtası ile uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması ve kitle fonlama farkındalığının artırılması amaçlarıyla Örsçelik Balkan Yapay Zekâ Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Örsçelik Balkan Yapay Zekâ Yarışması 2023

Düzenleyen:Ataköy Rotary Kulübü
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:TC vatandaşları, ülkemizde kurulu şirketler ve ülkemizde
oturma izni bulunan herkes.
Son Başvuru Tarihi:15 OCAK 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:23 OCAK 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Uluslararası Rotary’nin 7 odak noktası olan “Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü”, “Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi”, “Temiz Su ve Hijyen”, “Anne ve Çocuk Sağlığı”, “Temel Eğitim ve Okuryazarlık”, “Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma” ve “Çevrenin Desteklenmesi” konularında ve yapay zekâ kullanılarak hazırlanan projelerin desteklenmesi ve bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini hedeflediğimiz bu yarışma, yıllar içerisinde yapay zekâ alanında farklı odak noktalarını veya temaları ele alarak gelenekselleşecek bir proje halini alacaktır.

Bu yarışma ile,

 • Kurulacak ekosistem ile ulusal ve uluslararası girişim ekosistemine önemli bir katkı sağlanması,
 • Genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortam hazırlanması ve bu fikirlerin yatırım derinliğinin arttırılması,
 • Girişimlerin geliştirecekleri yerli teknolojiler vasıtası ile uluslararası pazardaki rekabet gücümüzü artırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlanması,
 • Girişim hızlandırma yaklaşımı ile girişimcilerin bir sonraki aşamaya taşınması,
 • İnovasyon yetkinliğinin artırılması
 • Kitle Fonlama farkındalığı ve bilinirliğinin artırılması, amaçlanmaktadır.

Yarışma Başvuru Koşulları

Gerçek Kişilerin Katılım Koşulları

Yarışmaya yapay zekâ konusu ile ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti’nde oturma ve/veya çalışma izni olan yabancı ülke vatandaşları katılabilmektedir. Katılım koşulları arasında yaş, meslek, eğitim vb. gibi herhangi başka bir sınırlama söz konusu değildir.

Tüzel Kişilerin Katılım Koşulları

Yarışmaya yapay zekâ konusu ile ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik olan şirketler katılabilmektedir. Tüzel kişilerin yarışmaya sunacakları projenin daha önce hiçbir şekilde kullanılmamış ve proje ile ticari veya maddi bir kazanım sağlanmamış olması gerekmektedir.

Grup ve Kişisel Katılım Koşulları

Adaylar yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi oluşturacakları bir takım ile de katılabilirler.

Yarışma Formatı ve Detayları

Yarışma; Uluslararası Rotary’nin 7 odak noktası ile ilgili en az bir soruna odaklanan, yapay zekâ kullanarak yenilikçi ve teknoloji tabanlı çözümler üreten, yarın final aşamasında en az prototip seviyesinde proje sunabilecek gerçek veya tüzel kişileri aramaktadır. Bu sebeple yarışma sadece bir fikir yarışması değildir. Başvuru süreci fikir paylaşımı ile başlayacak olmasına rağmen, yarışmanın ilerleyen aşamalarında katılımcılardan başvurdukları proje içeriklerini çalışan prototiplere dönüştürmeleri beklenmektedir.

Yarışma bitiminde yarışmayı düzenleyen kurum çıkan ürünleri satın almayacak veya bir projede kullanılmak üzere kiralama teklifinde bulunmayacaktır. Ancak yarışmayı kazanan kişiler veya gruplar, Ataköy Rotary Kulübü’nün yarışmanın tanıtımı kapsamında projeleri ve projeler hakkında uygun gördüğü bilgileri fikri mülkiyet haklarına saygı duyacak şekilde sergileme ve duyurma hakkına sahip olduğunu yarışmaya başvurdukları andan itibaren kabul etmiş olacaklardır.

Bu yarışmanın organizasyonunda fonbulucu.com ile iş birliği yapılmaktadır. Bu iş birliğine istinaden; kişiler veya gruplar yarışmaya invest.fonbulucu.com üzerinden, katılacaklardır. Ön başvuru için yapayzeka@fonbulucu.com e-posta adresine; Projenizin adı ve kısa özeti ile beraber iletişim bilgilerinizi göndermelisiniz. Ardından sizi görevli arkadaşlar yönlendirecektir. Başvuru için size verilen linkten gerekli formları doldurduktan sonra Seçici Kurul tarafından değerlendirerek ön elemeyi geçen proje sahiplerine kitle fonlaması ile ilgili bilgilendirme/eğitim verilecek ve site üzerindeki doldurulması gereken formlar ile ilgili destek sağlanacaktır.

Ön Başvuruyu geçen proje sahiplerinin paylaşması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır;

 • Proje hakkında bilgi
 • Projenin kapsam, amaç ve konusu
 • Belgeler, ödül ve başarılar, izin ve onaylar
 • Takım
 • Ürün/Üretim Modeli
 • Pazar/Rekabet/Hedef Kitle analizleri
 • SWOT analizi
 • Riskler
 • Proje ile ilgili görseller ve videolar

Katılımcılar invest.fonbulucu.com üzerinden proje başvurularını yaparken bu şartnamenin 11. maddesinde yer alan taahhütnameyi okumaları, anlamaları, gerekli kısımları doldurmaları ve belgenin sol alt köşesine “Okudum, Anladım, Kabul Ediyorum” ibaresini ve isim ve soy isimlerini el yazısı ile yazarak imzalamaları ve başvuru sırasında yapayzeka@fonbulucu.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Projeler yarı finalde jüri tarafından değerlendirilecek ve en iyi 7 proje belirlenecektir. Bu projeleri hazırlayan kişi veya gruplara, girişimcilik becerilerini iyileştirmeleri amacıyla ücretsiz eğitimler ve mentorluk desteği verilecektir.

Yarı finale kalmaya hak kazanmış olan projelerin arasından en iyi 3 projenin seçileceği final değerlendirmesinde, kişi ve gruplar, jüri ve seyircilerin karşısında proje sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Bu değerlendirme için belirlenen tarih, saat ve lokasyon en az 14 gün öncesinde katılımcılara bildirilecektir. Sunum sırasında kullanılacak yöntem, program, destekleyici görseller vb. katılımcının inisiyatifindedir ve her katılımcı için sunum süresi 10 dakika olacaktır. Katılımcıların yapacakları sunum sırasında projelerini net ve eksiksiz olarak açıklamaları ve bir demo/prototip uygulaması yapmaları gerekmektedir. Her sunum sonrasında jüri tarafından gelecek soruların yanıtlanması için 5 dakikalık ilave süre ayrılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

Ön Değerlendirme Kriterleri

Ön değerlendirme, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yapılacaktır.

 • invest.fonbulucu.com üzerinden ön başvurunun yapılmış olması
 • Sunulan Projenin Amaca Uygun Olması
 • Sunulan Projenin Net Olarak Açıklanmış Olması

Yarı Final Değerlendirme Kriterleri

Yarı final değerlendirmesi, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yanlarında belirtilen ağırlıklar doğrultusunda yapılacaktır.

 • Çözümün Teknolojik Altyapısı ve Uygulama Yöntemi (%30)
 • Çözümün Sağlayacağı Toplumsal Katkı (%20)
 • Çözümün Sağlayacağı Ticari Katkı (%15)
 • Çözümün Yenilikçi Tarafları (%20)
 • Katılımcının Yetkinliği ve Yeterliliği (%15)

Final Değerlendirme Kriterleri

Final değerlendirmesi, yukarıda listelenmiş olan bütün kriterler dikkate alınarak, finale kalan katılımcıların yapacakları proje sunumları neticesinde, kendilerine verilmiş olan eğitim ve mentorluk desteklerinden ne kadar faydalandıkları dikkate alınarak yapılacaktır.

Jüri ve Oylama Sistemi

Jüri Üyeleri

Jüri üyeleri devam eden süreçte internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır.

Ön Değerlendirme

invest.fonbulucu.com üzerinden yapılan başvuru Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunulacaktır. Seçici kurul web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Oylama Sistemi

Yarı final sonuçları, değerlendirme kriterlerine göre jüri üyeleri arasında yapılacak olan açık oylama ile belirlenecektir. Final sonuçları yüz yüze veya online olarak gerçekleştirilecek sunum ve soru-cevap kısmından sonra, değerlendirme kriterlerine göre jüri üyeleri arasında yapılacak açık oylama ile belirlenecek ve duyurulacaktır.

Girişimcilik Eğitimi ve Mentor Desteği İmkânları

Final değerlendirmesine kadar olan süreçte yarışmacılara projelerini ve kendilerini geliştirmeleri için çeşitli başlıklarda eğitimler ve mentorluk desteği ücretsiz olarak verilecektir. Eğitim başlıkları ve programı projelerin kapsamları netleştikten sonra duyurulacaktır.

  Örsçelik Balkan Yapay Zekâ Yarışması 2023 Ödülleri

  Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
  İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
  Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺

  Kazanan katılımcılara ödülleri invest.fonbulucu.com üzerinden yapılacak olan Yatırım Turu/ kampanyası üzerinden verilecektir. Böylelikle katılımcıların kitle fonlama süreçleri hakkında deneyimlerinin olması, projelerinin daha büyük kitlelere ulaşması hedeflenmektedir. Kazanan katılımcılara verilecek ödüllerin kampanyalarında kullanılması ile daha fazla finansmana erişmeleri sağlanacaktır. Bu aşamada paya dayalı kitle fonlama kampanyalarının tamamlanması ile girişimlerin ticarileştirme sürecine fonbulucu.com gerekli desteği verecektir.

  Yarışma Takvimi

  Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2023 Saat 17:00

  Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 23 Ocak 2023

  Yarı Final Başvuruları : 23 Ocak12 Şubat 2023

  Yarı Final Sonuçlarının Açıklanması: 20 Şubat 2023

  Finale Kalanlar İçin Girişimcilik Eğitimi ve Mentorluk Desteği: 1 – 31 MART 2023

  Final Sunumları ve Ödül Töreni: 12 NİSAN 2023

  Örsçelik Balkan Yapay Zekâ Yarışması Bilgi ve Başvuru için: https://www.yapayzekayarismasi.com/

  Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

  Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

  Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
  Cinsiyet
  Yorum Yap