Rofife Kısa Film Festivali Yarışması

13. Rotary Kısa Film Festivali Kapsamında dört ayrı kategoride ve 6 ayrı konu başlığında Rofife Kısa Film Festivali Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen kısa film yarışması için başvurular devam ediyor.

 

Rofife Kısa Film Festivali Yarışması

  Düzenleyen: 13. Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali
  Kategori: Kısa Film Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları, Diğer Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı.
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 31 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: NİSAN 2021
  Ödüller:

Kategori Ödülü

Rofife UR Bölge Özel Ödülü

Film Kulübü Özel Ödülü

   

Yarışmanın Adı

13.Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (Rofife) Kısa Film Yarışması

Yarışma Hakkında

ROFİFE Festival yarışması, “Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Deneysel Filmi” olmak üzere 4 kategoride yapılacak olup; yarışmaya sadece başvuru koşullarına uygun özellikte filmler katılacaktır. 

Yarışmanın Türü ve Konusu

Festival yarışması, “Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Deneysel ” filmler olmak üzere 4 kategoride yapılacak olup; kısa filmin hangi kategoride olduğunun bilgisi yarışmacının web sitesine yapacağı film yüklemesi esnasında kendisi tarafından belirlenecektir. 

İşbu bilgilendirmeye rağmen yine de konu hakkında bir ihtilaf çıkması halinde, kategoriyi belirleme yetkisi Yarışma Büyük Jürisine ait olacaktır. Yarışmaya, kategori bazında yeterli sayıda başvurunun bulunmaması halinde, kategori birleştirmeye veya o kategoride ödül verilmemesine ROFİFE Kısa Film Festivali Ana Komitesi karar verecektir.

ROFİFE Kısa Film Festivali yarışmasına katılacak filmlerin konusu serbest olmakla beraber Rotary’nin 6 Temel Felsefesini oluşturan Dünya Barışı, Çocuk ve Ana Sağlığı, Temiz Su ve Hijyen, Temel Okuryazarlık, Hastalıklarla Mücadele, Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma konu başlıklarını irdeleyen filmler öncelik sahibi olacaklardır.

ROFİFE ROTARY 2430. Bölge Özel Ödülü yarışma kategorisi fark etmeksizin yukarıda bahsi geçen Rotary’nin 6 Temel Felsefesini irdeleyen filmler arasından seçilecektir.

ROFİFE Kısa Film Festivali ROTARY “Film Kulübü Özel Ödülü” Uluslararası Rotary tarafından charter verilmiş Rotary, Rotaract ve Interact Kulüpleri ve / veya üyelerince çekilmiş, desteklenmiş, katkı ve katılımda bulunulmuş ve Dörtlü Öz Denetim ve Rotary’nin 6 Temel Felsefesi konu başlıklarından birini irdeleyen filmler arasından seçilecektir. 

Başvuru Koşulları

 • Katılan Filmler Ocak 2019 tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır. Daha önce çekilmiş filmler kabul edilmez.
 • Festivalin gösterim bölümünde yer alacak filmlere Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFIFE) Komitesi karar verilecektir.
 • Gönderilen eserler, UR 2430.Bölge arşivinde ve/veya UR 2430. Bölge ile işbirliği halinde olan bir Üniversite Kütüphanesinin arşivinde saklanacaktır.
 • Başvuru sonrası filmler iade edilmez.
 • Daha önce başka yarışma veya festivallere katılmış filmler festivale katılabilir.
 • Ön Eleme Kent Jürilerinde ve / veya Festival Büyük Jürisi içerisinde yer alan üyeler bu yarışmaya film göndererek katılamazlar.
 • Ön Eleme Kent Jürilerinin ve Festival Büyük Jürisinin yargısı kesindir.
 • Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.
 • Eser sahibi filminin 3. şahıslar tarafından görülmesini istemiyor ise filmini, Rofife Komitesince uygun görülmüş video yüklemesine uygun mecraya www.rofife.org web sayfasında tariflenmiş komutlara uygun olarak yükleyecek ve videonun üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesini engelleyecektir.
 • Kazanacak eseri, yayınlama, çoğaltma, kullanma vb. haklar Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesine aittir.

Yarışma Kaydı

Festivale katılmak için başvuru tarihleri 1 Kasım 2020 -1 Şubat 2021 arasıdır. Festival yarışmasına katılacak filmlere ilişkin başvurular, filmler için web sitesi içerisinde tahsis edilmiş alana filmin yönetmeni veya kanuni temsilcisi tarafından yüklenerek yapılacak olup; başvuruların yükleme işlemine ilişkin hususlar web sitesinde www.rofife.org yayımlanacaktır. Web sitesi vasıtasıyla yapılacak başvurularda filmlerle ilgili yüklemeden kaynaklanan teknik sorunlar ve yarışmaya bu nedenle yarışmaya katılamama durumlarında sorumluluk tamamen yarışmacıya aittir. Toplu yüklemelerde, yönetmenin kanuni temsilcisi tarafından yüklemesi yapılan filmler yarışma dışı bırakılır. Kanuni temsilcilerini yönetmen bilgilerini ve temsil belgelerini ibrazları zorunludur. Bu konuda karar yetkisi Büyük Jüri ve ROFİFE Kısa Film Festival Komitesine aittir.

Teknik Koşullar

 • Katılan eserler 20 dakika ile sınırlı olacaktır. (Bu süreye jenerik dahildir.) Bu süreyi aşan filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Şayet Rotary ideallerini temsile değerse eserin yarışmaya katılıp katılmaması Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFIFE) Komitesi tarafından karara bağlanacaktır.
 • Katılan filmler renkli ya da siyah/beyaz olabilir.
 • Ekran Boyutu 1.33, 1.37, 1.66, 1.85, 2.35 formatlarından biri olabilir.
 • Filmlerin ses durumu katılım formunda; Optik, Dolby Stereo şeklinde belirtilecektir.
 • Yarışma dili İngilizce veya Türkçe olup filmler orijinal dilinde çekilmiş ise alt yazılı olması zorunludur. Altyazının Türkçe olması ise tercih sebebidir.

Gerekli Belgeler

 • Katılımcıların festivale kabulü için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak aşağıda açıklandığı şekliyle www.rofife.org web sitesine yüklemesi gerekmektedir.
 • Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • Film özeti en çok 400 (dört yüz) karakter olarak ilgili alanda yer almalıdır.
 • Yönetmen biyografisi ve filmografisi ilgili alanda yer almalıdır.
 • En çok 4 (dört) kamera arkası görüntü fotoğrafları maksimum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.
 • Yönetmen fotoğrafı maksimum 640*480 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.
 • Filmin tanıtım afişi maksimum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.
 • Varsa filmin katıldığı festivaller ve aldığı ödüllerin listesi ilgili alanda yer almalıdır.

Değerlendirme

 • 1 Şubat 2021 tarihine kadar web sitesine yüklenen filmler, Jüri tesisine ilişkin Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesince görevlendirilmiş Rotary ve Rotaract Kulüplerimizce tesis edilen Ön Eleme Kent Jürisi tarafından değerlendirilerek, Büyük Jüri değerlendirmesine kalan filmler belirlenecektir.
 • Ön Eleme Jürilerinin Üyeleri içerisinden seçilerek oluşan Festival Büyük Jürisi, finalistlere ve dereceye giren filmlere ilişkin kararını en geç 2021 yılı Nisan ayının ikinci haftası içinde verecektir.

İletişim – Organizasyon

Festival Yarışmasını yürütme yetkisi, Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi ve Festival Büyük Jürisine ait olup; yarışma içinde çıkabilecek her türlü sorun hakkında nihai karar verme yetkisi Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi ve Festival Büyük Jürisi tekelindedir.

Rofife Kısa Film Festivali Yarışması Ödülleri

 • KATEGORİ ÖDÜLÜ: Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) ödülleri “Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Deneysel” kategorilerinde yarışarak, her kategori için ilk üç dereceye girecek filmlere verilecektir.
  ROFİFE UR 2430. BÖLGE ÖZEL ÖDÜLÜ, kategorisi fark etmeksizin konusunu Rotary’nin 6 Temel Felsefesini oluşturan DÜNYA BARIŞI, ÇOCUK ve ANA SAĞLIĞI, TEMİZ SU ve HİJYEN, TEMEL OKURYAZARLIK, HASTALIKLARLA MÜCADELE, EKONOMİK ve TOPLUMSAL KALKINMA DÖRTLÜ ÖZ DENETİM konu başlıklarını irdeleyen bir filme verilecektir.
 • FİLM KULÜBÜ ÖZEL ÖDÜLÜ, Uluslararası Rotary tarafından charter almış tüm Rotary, Rotaract, Interact, Kulüpleri ve/veya üyeleri tarafından çekilerek yarışamaya iştirak eden ve konusunu ‘’ Dörtlü Özdenetim’’  olan bir filme verilecektir.

  • ROFİFE Film Festivali Büyük Jürisi, Ön Eleme Kent Jurileri tarafından seçkiye kalan Filmeler arasından dereceğe giremeyen filmlere teşvik ve destelemek amaçlı ‘’JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ’’ verebilir. JÜRİ ÖZEL Ödül sayısı ve verilip verilmesi Festival Büyük Jürisi ve Festival Komitesi yetkisindedir. 

  • Değerlendirmeler sonucu, Festival Büyük Jürisinin bir veya birden fazla filme mansiyon ödülü verme yetkisi vardır.

  • Festival Büyük Jürisi, Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali’nde (ROFİFE) yarışmak üzere 4 kategoriden birinde veya bir kaçında ilgili alana yüklenen filmler arasından ödüle layık eser görmeyebilir. Kategoriler için ödül vermek veya kaç filmi ödüllendireceği Büyük Jüri’nin yetkisindedir.

  • Ödüllerin dağıtımı hususundaki tek yetki Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi olup katılımcıların bu hususta itiraz hakkı yoktur.

  Derece alan eserler ödül töreninde açıklanacak ve www.rofife.org web sayfasında ilan edilecektir. 

Yarışma Takvimi

Yarışmanın başlangıcı: 1 KASIM 2020
Son Katılım Tarihi: 31 MART 2021
Kazananların Duyurusu: NİSAN 2021

Rofife Kısa Film Festivali Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.rofife.org/tr/sayfa/13.-rofife-kisa-film-festival-sartnamesi/101

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap