Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması 2021

Sarıyer Belediyesi tarafından, doğası, tarihi ve kültürüyle İstanbul’un güzide ilçelerinden biri olan Sarıyer’in bu değerlerinin fotoğraf ile belgelenmesi, fotoğraf sanatına katkı sağlanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanması amaçlarıyla Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması 2021 düzenleniyor. Bu yıl 5.si düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması 2021

Düzenleyen:Sarıyer Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:5 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:19 KASIM 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 7.500 ₺ TFSF ALTIN Madalyası
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺ TFSF GÜMÜŞ Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺ TFSF BRONZ Madalyası
Sarıyer Belediyesi Özel Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000  (3 Adet)
Sergileme/Satın Alma: 250  (En Fazla 50 adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

“Sarıyer Sokaklarında Yaşam”.

Yarışma Amacı

İstanbul’un eşsiz doğası, tarihi ve renkli yaşam özellikleri ile birbirinden değerli güzelliklerine ev sahipliği yapan güzide ilçesi Sarıyer’in bu değerlerinin fotoğraf ile belgelenmesi, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması ve fotoğraf sanatçılarının çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırabilmelerine olanak sağlanması. Sarıyer’de fotoğraf sanatının yaygınlık kazanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanması.

Yarışma Bölümleri

Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital). Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf dalındadır.

Katılım Koşulları

 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.
 • TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her yarışmacı, en fazla 5 (beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserleriyle yarışmaya katılabilir.
 • Fotoğrafların 07.11.2020 – 05.11.2021 tarihleri arasında Sarıyer’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır. (http://kentrehberi.sariyer.bel.tr/)
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. En boy oranı en fazla 4’e 1 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasında fotoğrafçının izin aldığı kabul edilir.
 • Kural ihlallerinde,“Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebilen cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Yarışma ile ilgili sorular için yarışma sekretaryasının begüm.bay@sariyer.bel.tr eposta adresinden iletişime geçilebilir.

İsimlendirme

 • Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF, Sarıyer Belediyesi sorumlu değildir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF, Sarıyer Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Telif ve Kullanım

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan ve satın alma uygulanan fotoğraflar ve sergide yer alacak diğer fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Sarıyer Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler Sarıyer Belediyesi arşivinde saklanacaktır.
 • Ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan eserler ile satın alınan eserler Sarıyer Belediyesi tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla başka herhangi bir izne tabi olmaksızın kullanabilir.
 • Yarışmada başarılı olan eserler TFSF E-Almanak 2021’de yer alacaktır.
 • Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Yarışma sonrası için planlanan sergide yer alacak, derece alan ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Sarıyer Belediyesi tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Sarıyer Belediyesi arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Diğer Hususlar

 • Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Bürokratik ve ödeme evrakları elden, posta (PTT) veya kargoyla teslim edilebilir.
 • Kargo ücreti katılımcıya aittir.
 • Pandemi ve öngörülemeyen sorunlar dahilinde ödül töreni yapılamayabilir, bu o tarihte ilan edilir.
 • Bu  yarışmada  bir  kategoride  aynı  katılımcı  en  fazla  bir  ödül  kazanabilir.

Katılımcının birden fazla ödül kazandığı tespit edilirse, en yüksek ödül alan fotoğraf ödül grubunda kalır, diğerleri sergileme bölümüne alınır.

 • Sadece 1.-.2.-3., Mansiyon ve Özel Ödül, ödül kategorisinde değerlendirilir. Yarışmacının 4 fotoğrafı da sadece sergileme almışsa tüm fotoğrafları sergilemede kalır.

Seçici Kurul

 • Cengiz Karlıova (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Engin Özendes (Fotoğraf Tarihçisi, Yazar, Küratör)
 • Şükrü GENÇ (Sarıyer Belediye Başkanı)
 • Uğur Çobanoğlu (Fotoğraf Sanatçısı, Medipol Üniversitesi İletişim Fak. Öğretim Görevlisi)

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu

Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.sariyer.bel.tr ve

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

Yarışma İletişim

Sarıyer Belediyesi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yarışma Sekreteri: Begüm BAY

Adres: Pınar Mahallesi Günyüzü Sk. No:2, 34460 Sarıyer- İstanbul

Tel: 444 1 722 (Dahili 3325)

E-posta: begüm.bay@sariyer.bel.tr

Yarışma, TFSF tarafından 2021-019 onay numarası ile desteklenmektedir. Yarışma sürecinde ve seçici kurul değerlendirmesinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması 2021 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.500 ₺ TFSF ALTIN Madalyası
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺ TFSF GÜMÜŞ Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺ TFSF BRONZ Madalyası
Sarıyer Belediyesi Özel Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000  (3 Adet)
Sergileme/Satın Alma: 250  (En Fazla 50 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 KASIM 2021

Ödül ve Sergileme: 2021

Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://sariyer.bel.tr/media/documents/04056775-b5d7-4b41-b18e-dc1eed1233b2.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap