Şehir Tiyatroları Logo Tasarım Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından halkın kültürel üretiminin desteklenmesi, sanata karşı bilincin artmasına katkıda bulunulması ve görsel ve basılı materyallerde kullanılmak üzere kurumsal kimlik ile uyumlu bir logo oluşturulması amacıyla Şehir Tiyatroları Logo Tasarım Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Şehir Tiyatroları Logo Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  Kategori: Tasarım Yarışmaları, Proje Yarışması 
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Üniversitelerin Tasarım ile ilgili
bölümleri ile Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulları Tasarım bölümü öğrencileri veya
mezunları

  Son Başvuru Tarihi: 30 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺

   

Yarışmanın Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Logo Tasarımı Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Amacı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının, sanatın, özellikle de tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunma misyonuna uygun, kurumsal kimliğini yansıtacak, basılı ve görsel materyallerinde kullanılacak bir logo oluşturulması.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında Üniversitelerin Tasarım ile ilgili bölümleri ile Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulları Tasarım bölümü öğrencilerinin veya mezunlarının katılımına açıktır.
 • Adaylar en fazla 3 (üç) adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakkı saklı olmak ve yarışmaya konu ödül eşit şekilde dağıtılmak üzere, yalnızca bir temsilci belirlenecek, diğer ortak çalışma sahipleri ayrıca başvuru yapmayacaktır.
 • Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması, daha önce yarışmalara katılmamış, hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 • Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmanın sonucunda seçici kurulun ödüle layık göreceği eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı başka bir yarışmaya katıldığı; yarışma sonucunun ilan tarihinden önce yayınlandığı veya eserin başkasına ait olduğunun tespiti halinde, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışmacılar, Seçici Kurulun kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

Tasarım Koşulları

 • Yarışmacılar kurumun uzun ve kısa adının okunduğu iki versiyon sunacaktır. Uzun versiyonlu logo “İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları” olarak, kısa versiyonlu logo “İzBBŞT” olarak okunmalıdır.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları logosu görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, sade ve kurumsal faaliyet alanlarımızla ilişkili ve özgün olmalıdır. Kurumun imajı ve kimliğine uygun tarzda, profesyonel bir logonun gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanacak logo, yazıtipi, renk uyumu, içerik ve estetik açıdan bir bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
 • Logoların renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık ve yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirecektir.
 • Fotoğraf içeren veya elle yapılan tasarımlar yarışmaya kabul edilmez.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

Gönderim Koşulları

 • Katılım sadece elektronik ortamda, sehirtiyatrolari@izmir.bel.tr adresine yapılacaktır. Görsel, yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi CMYK jpeg ve vektörel çalışma dosyası ile birlikte) hazırlanmış olmalıdır.
 • Katılımcılar çalışmalarını ve özgeçmiş bilgilerini (adı-soyadı, mesleği, e-posta adresi, posta adresi, yaşadığı il, telefon numarası) ayrı ayrı dosyalar halinde ve belirleyecekleri rumuz ile adlandırarak göndermelidir. Ayrıca katılımcılar özgeçmiş bilgileriyle birlikte tasarladığı logoya ait bir hikâye de göndermelidir.
 • Her bir logo tasarım çalışması, A4 kâğıt ölçülerinde çalışma alanın üst orta kısımda 15×15 cm alanda ve en uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde renkli olarak yerleştirilecektir. Ayrıca bu uygulamaların alt bölümünde logo tasarımının %20’ye küçültülmüş siyah beyaz örneği de bulunmalıdır.
 • Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kullanım Koşulları ve Yasal Haklar

 • Katılımcı, birinci seçilen ve/veya İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üst Yönetimi tarafından kullanılması kararlaştırılan tasarımının İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımlarını çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan tasarım için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tasarım için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı, ödül alan tasarımı kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili, rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışma sonunda birinci seçilen tasarım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları logosu olarak belirlenecek ve kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, kurumu temsil edecek her türlü basılı materyalde, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri ve açık hava materyali üzerinde de kullanılabilecektir.
 • Katılımcı formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üst Yönetimi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 • Seçilen tasarımların İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ihtiyacını karşılamaması halinde seçilen esere ödül tutarları mutlaka ödenir.
 • Bu yarışma, ulusal grafik tasarım yarışmalarının standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından da onanmıştır.

Seçici Kurul

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları değerlendirme toplantısına katılamayan Seçici Kurul Üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.


Emre SENAN – Grafik Tasarımcı, Sanatçı, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Üyesi
Emre YILDIZ – Grafik Tasarımcı, Akademisyen, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Üyesi
Zeynep TONGUÇ – Grafik Tasarımcı, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Genel Sekreteri
Gizem KARA – Grafik Tasarımcı, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Üyesi
Yücel ERTEN – Yönetmen, DT Eski Genel Müdürü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Hülya NUTKU– İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu Üyesi
Özkan ATAKLI – İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürü

Yarışma Sekreteryası & İletişim

Adres: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı
Kültürpark Hizmet Binası Mimar Sinan Mah. Şair Eşref Bulvarı No:50 Konak/İZMİR
Tel : 0232 293 37 22 – 0232 293 95 94
İnternet sitesi: kultursanat.izmir.bel.tr
E-posta: sehirtiyatrolari@izmir.bel.tr

Şehir Tiyatroları Logo Tasarım Yarışması Ödülü

Birincilik Ödülü: 15.000 TL

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi : 30 ARALIK 2020
Sonuç Açıklanma Tarihi : 2021

Şehir Tiyatroları Logo Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://kultursanat.izmir.bel.tr/Etkinlikler/sehir-tiyatrolari-logo-tasarim-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap