Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması

İzmir Ticaret Borsası tarafından gençlerin tarıma olan ilgilerini artırmak ve tarım sektöründe yenilikçi uygulamalar geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması düzenleniyor. Bu yıl 4.’sü düzenlenen proje fikri yarışması başvuruları devam ediyor.

Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması

  Düzenleyen: İzmir Ticaret Borsası
  Kategori: Proje Yarışması, Fikir Yarışması, Girişimcilik Yarışması, Tarım
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18-35 yaş arası herkes. 

  Son Başvuru Tarihi: 20 ARALIK 2020 Saat: 17.00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: Jüri değerlendirmesi sonrası.
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.500 ₺
Başarı Ödülü: 1.500 ₺ (4, 5 ve 6.’ya)
Sergileme Ödülü: 250 ₺ (25 Projeye)
 

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Tarım Gençlerle Yükseliyor proje yarışmasına başvuran adaylar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

 • İTB Organlarının üyeleri, İTB Personeli, Seçici Kurul üyeleri ile birinci derece yakınlar dışında kalan, 18-35 yaş arası herkes yarışmaya başvurabilir.  
 • Her katılımcı 1 adet proje fikri ile yarışmaya katılabilir.  
 • Yarışmacılar, şartnamede belirtilen ödüller dışında bir ödül veya ücret talep edemezler.
 • Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 • Son başvuru tarihlerinden sonra yapılan başvurular dikkate alınamaz.
 • Başvuran, yarışmaya sunduğu fikrin bütünüyle kendisine ait ve özgün olduğunu kabul etmekle beraber, İTB bu kapsamda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar karşısında sorumlu tutulamaz.
 • İTB başvurulan proje fikirlerini kullanma hakkına sahiptir.

Başvuru Şekli, Teslimi, Süresi ve Değerlendirme

Yarışmacıların, başvuru konularını dikkate alarak Şartnamenin geneline uygun şekilde başvuru formunu doldurup İTB’ye iletmeleri gerekmektedir.

Başvurular www.itb.org.tr web sitesi üzerinden paylaşılan başvuru formu doldurularak e-posta (arge@itb.org.tr) ile veya Gazi Bulvarı No: 2 Konak/İZMİR adresine elden veya posta ile yapılabilir.

Başvurular, İTB’nin yarışma ilanını takiben başlar ve yarışma takviminde belirtilen tarih esas alınarak son bulur.

Başvurular, Şartname’de belirtilen “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilir.

Başvuru Konuları

 1. Bitkisel ve Hayvansal Üretim
 2. Tarımsal Pazarlama ve Markalaşma
 3. Tarımda Bilişim ve Teknoloji
 4. Kırsal Kalkınma ve Kadın

Seçici Kurul / Jüri

Başvurular İzmir Ticaret Borsası’ndan 3 üye, İzmir’de faaliyet gösteren üniversitelerden 4 üye ve İzmir’de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından 1 üye olmak üzere toplam 8 kişiden oluşacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilir.

İzmir Ticaret Borsası’nın Değişiklik Yapma Hakkı

İzmir Ticaret Borsası’nın, gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu Kararıyla, objektif ve makul gerekçelerle yarışma şartnamesinde belirtilen herhangi bir hususta değişik yapma hakkı saklıdır.

Yarışma İletişim

İlgili Birim       : İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü

Telefon No   : 0232.481.1010-15

Faks No         : 0232.481.1151

E-Posta         : arge@itb.org.tr

Adres             : Gazi Bulvarı No: 2 Konak/İZMİR

Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.500 ₺
Başarı Ödülü: 1.500 ₺ (4, 5 ve 6.’ya)Sergileme Ödülü: 250 ₺ (25 Projeye)

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi : 20 ARALIK 2020 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi : Jüri değerlendirmesi sonrası.

Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://itb.org.tr/Sayfa/148-tarim-genclerle-yukseliyor-4-proje-fikri-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap