Türk Telekom İşin Geleceği Hackathonu

Türk Telekom organizasyonunda tümü online gerçekleşecek ve bireysel ile ekip katılımının mümkün olduğu Türk Telekom İşin Geleceği Hackathonu düzenleniyor. Düzenlenen hackathon başvuruları devam ediyor.

Türk Telekom İşin Geleceği Hackathonu

  Düzenleyen: Teknofest ve Pilot Event organizasyonunda
   Kategori: Hackathon Yarışmaları, Uluslararası Yarışması, Ulusal Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

Üniversite ön lisans, lisans ve yeni mezunları.

  Son Başvuru Tarihi: 16 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 23 MAYIS 2021
  Ödüller:

1. Ekip: 20.000 TL Teknoloji Hediye Çeki

2. Ekip: 15.000 TL Teknoloji Hediye Çeki

3. Ekip: 10.000 TL Teknoloji Hediye Çeki

Dereceye giren tüm takımlara, Türk Telekom Santral Topluluk Merkezinde 1 yıl boyunca ofis imkanı sağlanacak.

   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Türkiye’de veya yurt dışında eğitim gören, üniversite ön lisans ve lisans öğrencileri ile üniversiteden en fazla 2 yıl önce mezun olmuş gençler; bireysel veya maksimum 4 kişilik takımlar halinde başvuru yapabilirler.

Yarışmaya Başvuru Koşulları

 • Türkiye’de veya yurt dışında eğitim gören, üniversite ön lisans, ve lisans öğrencileri ile üniversiteden en fazla 2 yıl önce mezun olmuş gençler; bireysel olarak veya maksimum 4 kişilik takımlar halinde başvuru yapabilirler. Tüm takım üyelerinin katılım koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya başvurunun tamamlanması için başvuru formundaki tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur. Yanlış veya eksik bilgi içeren başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvurulan proje ön yazısının özgün ve yenilikçi olması gerekmektedir. Benzer ya da kopya olduğu tespit edilen ön yazılar değerlendirme dışı kalacaktır.
 • Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcılar, başvuru yapmadan önce “İşin Geleceği” Hackathon hakkında yer alan tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup anlamış, bu koşul ve şartların tamamına uymayı kabul ve taahhüt etmiş kabul edilir.
 • Türk Telekom’un, önceden ilgili web sitesinden duyurmak kaydı ile katılım şartnamesinde, değerlendirme kriterleri, jüri üyelerinde, ödüllerde, programda ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. Yeterli katılım olmaması, başvuru şartlarını haiz olmaması vb. durumlarda, yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkı olduğu gibi aynı zamanda yarışmayı iptal etme hakkına da sahiptir.

Katılım Şartları

KVKK ile ilgili olarak;

 • “Kabul Ediyorum” seçeneğini seçmeden önce, işbu Form’u dikkatle okuduğumu ve “Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyerek işbu Form kapsamında düzenlenen tüm hususları, aşağıda belirtilen tüm koşul/kuralları, onaylayarak kabul etmiş olduğumu beyan ederim. Coderspace tarafından işbu Yarışma kapsamında aydınlatıldığımı kabul ediyorum.
 • Yarışma’ya başvurum sırasında ilettiğim, Yarışma’ya katılımım için Türk Telekom Grup Şirketleri ve iştirakleri (“TTG”) tarafından işlenmesi gerekli olan takım ismi, telefon numarası, e-posta adresi, bulunduğum il ile video kaydından oluşan kişisel verilerimin başvurumun değerlendirilmesi ve tarafımla yarışmaya ilişkin olarak iletişime geçilmesi amacıyla işlenebileceğini, saklanabileceğini ve başvurumun değerlendirilmesi amacıyla jüri üyeleri ve yazılımcılardan oluşan ilgili üçüncü taraflarla paylaşılabileceğini, kişisel verilerimin işlenmesine yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahip olduğumu biliyorum.”
 • TTG tarafından Yarışma kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak işlenecek ve yalnızca Yarışma konusunda iletişime geçmek, Yarışma kuralları çerçevesinde değerlendirme yapmak ve katılımcıların video kayıtlarının TTG’ye verdikleri yetki kapsamında TTG’nin belirlediği mecralardan umuma iletilmesi amacıyla kullanılacaktır.
 • Başvuru Formu’nda doğru olmayan bir bilgi kullandığı tespit edilen Takımlar Yarışmanın hangi aşamasında olunduğuna bakılmaksızın TTG tarafından elenebilecek ve ödül kazanmış olmaları durumunda da ödülleri geri alınabilecektir.
 • Birden fazla takımın aynı/benzer ön yazılar ile yarışmaya başvurması durumunda TTG tarafından belirlenen seçici kurul fikrin sunumu, Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin detayı ve diğer değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacaktır.

Fikri ve Sınai Haklar

 • Katılımcılar işbu Form’u kabul ederek;
 • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, TTG ve TTG adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını peşinen beyan ve taahhüt ederler
 • Yarışmaya katılan tüm fikirler değerlendirme amacıyla sadece TTG’nin belirlediği seçici kurul ve jüri üyeleri ile paylaşılacaktır. Yarışmaya iletilen fikirler hâlihazırda TTG bünyesinde geliştiriliyor olabilir. Bu durumda Takımlar TTG’den herhangi bir fikri hak talebinde bulunamazlar.
 • Projeye kabul olunan takımlar ile TTG tarafından belirlenen Hızlı Prototip Geliştirme ve Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon Teknikleri eğitimleri paylaşılacak, aynı zamanda kendilerine online mentorluk desteği verilecektir. Paylaşılacak eğitimlere ilişkin materyaller depolanamaz, çoğaltılamaz ve ticari amaçla kullanılamaz.
 • Yarışmacı, FSEK’ in ilgili hükümleri uyarınca, proje kapsamında sunulan tasarım, eser, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam, alan adı vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler üzerinde eser ve/veya hak sahibi sıfatıyla sahip olduğu hakların tamamını proje sahibine devretmeye ehil olduğunu ve devrettiğini, karşılığında hiçbir hak, alacak, ücret ve sair talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışma Programı

 • Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon Teknikleri
 • Hızlı Prototip Geliştirme

Organizasyon İletişim

E-posta: gelisimussu@turktelekomkariyer.com.tr

Türk Telekom İşin Geleceği Hackathonu Ödülleri

1. Ekip: 20.000 TL Teknoloji Hediye Çeki

2. Ekip: 15.000 TL Teknoloji Hediye Çeki

3. Ekip: 10.000 TL Teknoloji Hediye Çeki

Dereceye giren tüm takımlara, Türk Telekom Santral Topluluk Merkezinde 1 yıl boyunca ofis imkanı sağlanacak.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 16 Mayıs 2021
Yarışma Tarihi: 21-23 Mayıs 2021
Sonuç Açıklanma: 23 Mayıs 2021

Türk Telekom İşin Geleceği Hackathonu Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://turktelekomkariyer.com.tr/isin-gelecegi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap