Tasarla Kan Dostum Mobil Uygulama Tasarım Yarışması

Türk Kızılayı tarafından kan hizmetleri konusunda kullanıcılara kolaylık sağlamak ve kan bağışı konusunda daha etkin çalışmalar yürütmek amacıyla Tasarla Kan Dostum Mobil Uygulama Tasarım Yarışması düzenleniyor. Gönüllülük esasıyla gerçekleşen yarışma başvuruları devam ediyor.

 

Tasarla Kan Dostum Mobil Uygulama Tasarım Yarışması

  Düzenleyen:

Türk Kızılayı

  Kategori: Tasarım Yarışmaları, Proje Yarışmaları, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Gönüllü olan ve ilgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 15 KASIM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 KASIM 2020
  Ödüller:

Gönüllülük esaslı yapılan yarışmada Tasarımcının Adı Uygulamada Yer Alacaktır.

   

Yarışma Hakkında

Bu yarışma; “Türk Kızılay Kan Hizmetleri Mobil Uygulaması” için düzenlenmektedir. Tasarım alanında uzman gönüllüler tarafından, kullanıcı deneyimi yüksek ve yenilikçi bir arayüz tasarlanması amaçlanmaktadır.

Bu yarışma tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yarışma organizasyonundaki herkes (jüri dahil) Kızılay kurumunun faydası için gönüllü olarak emek vermektedir. Yarışmaya katılacak kişiler arasından kazanan kişiye de maddi bir ödül vaat edilmemektedir.

Yarışmanın Amacı

Bu yarışmanın amacı, Türk Kızılay bünyesinde web üzerinden yürütülen kan bağışı işlemleri için yeni bir mobil uygulamanın tasarlanmasını ve kullanıcıların kan bağışı süreçlerinde kusursuz bir deneyim yaşamasını sağlamaktır.

Bu uygulama ile;

 • Yeni bağışçı adayları kazanmak
 • Bağışçıların sadakatini arttırmak
 • Farklı yaş ve özellikteki bireylerin kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak
 • Kızılay tarafından bağışçıların yönetilmesini kolaylaştırmak, amaçlanmaktadır.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya bireysel başvurular kabul edilecektir.
 • Yarışmacıların;
 • Jüri üyelerinin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları, çalışanları vb. olmaması.
 • Türk Kızılay bünyesinde bir çalışan veya bir çalışanın 1. dereceden akrabası, ortağı, yardımcısı vb. olmaması gerekmektedir.
 • Tasarımlar Sketch, Figma, Adobe XD veya Adobe Photoshop formatında olmalı ve başvuru formuna eksiksiz olarak eklenmelidir.
 • Katılımcılara gerekli olacak teknik gereksinim ve kurumsal kimlik çalışması bu dokümanın eklerinde mevcuttur.
 • Bu şartlara uymayan yarışmacılar; yarışmaya katılmış olsalar bile tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak olup yarışma sürecinden çıkartılacaktır.
 • Bu konular dışında sorularınız için Tasarim.Yarismasi2020@kizilay.org.tr adresinden eposta gönderebilirsiniz.

Başvuru Süreci

Yarışmacıların başvuru formunu belirtilen tarihler arasında eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

Başvuru formunu dolduran kişilere otomatik olarak bir e-posta atılarak başvurularının alındığı iletilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Tasarımlar; aşağıda belirtilen 3 temel alan üzerinden değerlendirilecektir.

 • Yaratıcı Çözüm
 • Tasarım Dili ve Tutarlılık
 • Genel Kullanıcı Deneyimi

Değerlendirme jüri üyeleri tarafından her bir kriter için ayrı ayrı puanlanarak yapılacaktır.

Yarışma Sonucu

Yarışmanın birincisi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır. Kazanan tasarım ile geliştirilecek uygulamada, tasarımın kullanıldığı süre boyunca daimi olarak tasarımcının ismine yer verilecektir.

Gizlilik ve Kişisel Veriler

Türkiye Kızılay Derneği, yarışmanın sağlıklı ve hakkaniyetli yürütülebilmesi amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir.

Türkiye Kızılay Derneği, kendisine verilmiş olan, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerin tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, Türk Kızılay tarafından ilgili 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmasına dair haklarını saklı tutar.

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Derneğimiz “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Türkiye Kızılay Derneği tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Belirtmek isteriz ki; Kişisel Verileriniz Derneğimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve bağış çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Derneğimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Buna göre kişisel verisi işlenen yarışmacıların

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun ’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, haklarına sahiptirler.

Teklif Hakları

Katılımcı yarışmaya sunduğu tasarımın kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tasarımın üretilmesinde tamamen kendi bilgi, beceri ve fikirlerini kullandığını, tasarımın kendisi tarafından üretildiğini, orijinal ve özgün olduğunu ve özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder. Tasarımla ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tasarımı ödül almaya hak kazanmış katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği sonradan anlaşılanlardan yarışma ile elde ettikleri ödül ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmaya katılacak tüm yarışmacıların ürettiği tasarımlar ile bu yarışma kapsamında oluşan görsel, işitsel ve yazılı tüm materyallerin, telif ve yayın hakları Türk Kızılay Derneğine ait olacak ve dernek bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Türk Kızılay Derneği tarafından her türlü görsel / yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Türk Kızılay Derneği arşivine girecektir.

Değerlendirme Kurulu, değişiklik isteme şartıyla tasarıma birincilik ödülü vermeye yetkilidir. Yarışmada birinci seçilen yarışmacı, yaptığı tasarımın tüm telif ve yayın haklarını süresiz olarak Türk Kızılay Derneği ‘ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24. ve 25. maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17.maddelerinde belirtildiği şekilde, adın belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını süresiz olarak Türk Kızılay Derneğine ‘ne devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

Bu şekilde kullanılan tasarımlar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve tasarımın yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Yarışmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen tasarım için Türk Kızılay Derneği ’nden ya da başkaca kişilerden herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde başkaca bir bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Tasarım Yarışması Ödülleri

Gönüllülük esaslı yapılan yarışmada Tasarımcının Adı Uygulamada Yer Alacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru ve Teslim Tarihi: 15 KASIM 2020
Sonuçların Açıklanması: 22 ARALIK 2020

Tasarla Kan Dostum Mobil Uygulama Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.notion.so/Tasarla-Kan-Dostum-14ef378ebd7a48c38c7381714f4d17c5

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap