Tokat’ın Harikaları Ulusal Fotoğraf Yarışması

Tokat ilinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yansıtıldığı eserler ortaya çıkması için Tokat’ın Harikaları Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılabileceği ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Tokat’ın Harikaları Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen:

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Kent Konseyi, Tokat Fotoğraf Sanatı Derneği (TOFSAD)

  Kategori: Fotoğraf Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: 18 yaş üstü ilgi duyan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 26 KASIM 2020 Saat: 23.00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 KASIM 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 8.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (10 Adet)

Sergileme: 250 ₺ (50 Adet)

Satın Alma: 100 ₺

   

- Advertisement -

.

Düzenleyen Kuruluşlar

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Kent Konseyi,Tokat Fotoğraf Sanatı Derneği (TOFSAD)

Yarışma Konusu

“Tokat’ın Harikaları”

İl merkezimiz ve bağlı 11 ilçemizde bulunan tarihi yapıları(medreseler, müzeler, konaklar, köprüler, camiler, türbeler, hanlar, hamamlar, kiliseler, kaleler ile merkez ve ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, şelaleler, kaplıcalar, milli parklar mesire alanları, yaz-kış sporları vb.); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, giyim, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına geceleri, tarım aletleri ve el sanatları vb.); Tokat’a özgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflardır.

Yarışmanın Amacı

Fotoğraf sanatı aracılığı ile Tokat ili sınırları içerisinde sosyal, kültürel ve turizm zenginliğimizibelgeleyerek ilimizin tanına bilirliğini arttırmak, şehrimize ait bir görsel bellek oluşturmaktır. Düzenleyici kurumlarımızın geleceğe dönük çalışmalarında şehrimizin tanıtımında kullanılabilecek tüm ilçelerimizden fotoğraf arşivi oluşturmaktır. Bu bağlamda katılım sağlayan fotoğraflar arasından kazanım sağlayan 63 fotoğrafın dışında kurumların isteği doğrultusunda satın alma yolu ile fotoğraflar değerlendirilecektir.

Yarışma Bölümleri

Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride renkli veya siyah beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Fotoğraf Yarışması Katılım Koşulları

 • Fotoğraf yarışmasına seçici kurul, TFSF temsilcisi ve birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her katılımcı, Tokat il sınırları içinde çekilmiş, en fazla 6 (altı) adet sayısal renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Tokat il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

Kullanım Hakları

 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’ deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. 13- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme yapılan eserlerin dışında kalan eserlerden uygun gördüklerini jüri ile beraber seçim yaparak satın alma bedeli kadar bir bedel ile satın alabilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları Tokat Valiliği’nin www.tokat.gov.tr web sitesi ile TFSF-Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir.

Telif Hakları

1- Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Kent Konseyi ve TOFSAD yayınlarında kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Kullanım hakları Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Kent Konseyi, TOFSAD ve eser sahibine ait olacaktır.

Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren, sergilenmeye hak kazanan ve satın alınan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Kent Konseyi ve TOFSAD’a izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

3- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Ödüllendirme Hakkında

4- Yarışmada ödül, sergileme ve satın alma yapılan fotoğraflar düzenleyici kurumların sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı yayınlanabilir. Ayrıca bu fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2020 ile düzenleyici kurumların web sitelerinde, afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

5- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

6- Ödül, sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

7- Yarışmada ödül, sergileme ve satın alma yapılmayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

8- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda TFSF ve Proje koordinatörünün kararları geçerlidir.

9- Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

1-Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

2-Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

3-TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

4-Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

5-Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

6-Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

7-Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, Ġ, Ö, ġ, Ü, ç, ı, ğ, ö, Ģ, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

8- Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

Seçici Kurul

F. Dilek UYAR / Fotoğrafçı

Hamit YALÇIN / Fotoğrafçı

Leyla EMEKTAR / Fotoğrafçı

Mustafa BİNOL / Fotoğrafçı

Sefa GENÇ / Fotoğrafçı

TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN

Yarışma Sekreterliği ve İletişim

Proje koordinatörü / Süleyman Üzümcü

Tokat Kent Konseyi Turizm Tanıtım Çalışma Grubu Başkanı

E-posta: suleyman_uzumcu@hotmail.com

Tel: 0 (532) 508 31 33

Tokat’ın Harikaları Ulusal Fotoğraf Yarışması Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 8.000 ₺ +TFSF Altın Madalya

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺ +TFSF Gümüş Madalya

Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺ +TFSF Bronz Madalya

Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (10 Adet)

Sergileme: 250 ₺ (50 Adet)

Satın Alma: 100 ₺

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 26 KASIM 2020 Saat: 23.00

Sonuçların Açıklanması: 30 KASIM 2020

Tokat’ın Harikaları Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/3-tokat-in-harikalari-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap