Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası

Türkiye Zeka Vakfı tarafından öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi, takım çalışması alışkanlığı kazanımı edinmelerine destek olmak amacıyla İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeylerinde Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası düzenlenmektedir.

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası

  Düzenleyen: Türkiye Zeka Vakfı
  Kategori: İlkokul-Lise Yarışması, Bilim Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlkokul (3-4. sınıf), Ortaokul (5-6-7-8. sınıf) ve Lise (9-10-11-12. sınıf) öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 27 KASIM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 MART 2021
  Ödüller:

İlk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine madalya verilecektir.

   

- Advertisement -

.

Katılım Koşulları

 • Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Şampiyona “İlkokul (3-4. sınıflar)”, “Ortaokul (5-6-7-8. sınıflar)” ve “Lise (9-10-11-12. sınıflar)” olmak üzere üç ana kategoride on sınıf üzerinden yapılır.
 • Okullar tüm sınıflarda ya da uygun gördükleri sınıflarda şampiyonaya katılabilir.
 • Her okul, şampiyonaya katılacakları kategori (ilkokul/ortaokul/lise) için bir takım sorumlusu öğretmen belirler. Bir öğretmen birden fazla kategoride takım sorumlusu olabilir.
 • Her kategori için okul kaydını okul takım sorumlusu öğretmen yapar ve gerekli bilgileri şampiyonanın internet sayfası adresine girer. Öğrenci kayıtları ise öğrenciler tarafından yapılır. İl Finalleri Sınavı sonuçlarına göre Bölge Finalleri Sınavında sınıf takımlarında yer almaya hak kazanan öğrencilerin listesi, okul sorumlusu öğretmen sayfasında yayınlanır. Okul sorumlusu öğretmenler, listede uygunsuzluk tespit etmeleri halinde değişiklik taleplerini sayfadaki itiraz alanını doldurarak iletirler.
 • Tüm okulların şampiyonaya katılımları ücretsizdir. Kırtasiye giderleri yarışmacılara aittir.
 • Şampiyonaya katılan 18 yaşından küçük katılımcılardan velisinin izni alınır.
 • Şampiyonayla ilgili tüm bilgiler ve gelişmeler şampiyona internet sayfalarında duyurulur.
 • Türkiye Zeka Vakfı, gerekli hallerde, Millî Eğitim Bakanlığından onay almak şartıyla şampiyona koşullarında ve takviminde değişiklik yapabilir.
 • Şampiyonaya katılan okullar, öğretmenler ve öğrenciler bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmanın Teknik Koşullar

 • Tüm sınav soruları saat 13.00’te pdf dosyası olarak şampiyonanın internet sayfasında yayınlanır. Cevapların 90 dakikalık süre içinde şampiyona sayfasındaki forma girilmesi gereklidir. Saat 14.30’da form ile birlikte sınav sayfası kapatılır. Öğrenciler evlerinden ya da okulun sağladığı bir mekândan sınava katılabilirler. Öğretmenler, veliler ve diğer öğrenciler yarışmacılara yardım edemezler. Yarışmacılar internet erişimine uygun bir ortamın sağlanmasından sorumludur. Herhangi bir nedenle doğabilecek teknik problem nedeniyle sınav sorularına ulaşılamaması, bağlantının kesilmesi ya da cevapların belirlenen süre içinde yollanamaması gibi nedenlerden dolayı TZV farklı bir işlem yapamaz. Böyle bir durumla karşılaşan yarışmacılar şampiyona dışı kalır. Sınav sonuçları şampiyona internet sayfasında yayınlanır.
 • Okulların ilgili kategoride (ilkokul/ortaokul/lise) sınıf bazında elde ettikleri ilk üç derece (önce birincilik, sonra ikincilik, daha sonra üçüncülük sayıları dikkate alınarak) sıralanır ve ilan edilir.
 • Şampiyona sınavları ve değerlendirilmesi, Türkiye Zeka Vakfı Soru Kurulu tarafından, Türkiye Zeka Vakfı Yarışma Standartlarına göre yapılır. Sınavlar 10 soru ve eşitlik bozmada kullanılacak ek sorulardan oluşur. Her soru 10 puandır. Ayrıca soruların sınıf bazında çözülme yüzdelerine göre (0 ile 10 arasında) ek puan verilir. Bir sorunun doğru çözülme yüzdesi D ise o sorudan alınacak puan = 10 + 10x(1-D/100) olarak hesaplanır. Ayrıntılı bilgi şampiyona sayfasında yer almaktadır.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şampiyonaya kayıt sağlayanlardan kategorilerini belli etmek amacıyla açık rıza onayıyla alınan bilgiler, üçüncü şahıslarla hiçbir ad altında paylaşılmayacak ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

Değerlendirme Kurulu

 • Kurul Başkanı / Soruların Hazırlayıcısı: Emrehan Halıcı – Türkiye Zeka Vakfı Başkanı
 • Kurul Üyesi / İtiraz Sorumlusu Aziz Ateş – Matematikçi, Oyun 2008 ve Oyun 2012 Birincisi, Oyun 2004 İkincisi, Oyun 2009 Dördüncüsü
 • Kurul Üyesi/Doç. Dr. Özgür Kişisel – Akademisyen (Matematik Bölümü, ODTÜ)
 • Kurul Üyesi/Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sulak – Akademisyen (Matematik Bölümü, Atılım Üniversitesi), Türkiye Go Şampiyonu (6 defa), Oyun 1999 İkincisi, Oyun 1997 Üçüncüsü

Diğer Koşullar

 • Şampiyona “İl Finalleri”, “Bölge Finalleri” ve “Türkiye Finalleri” olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir. Tüm sınavlar şampiyona takviminde belirtilen tarihlerde internet üzerinden yapılır. (Koşullar uygun olduğu takdirde Türkiye Finalleri Sınavı yazılı olarak Ankara’da yapılacaktır.)
 • İl Finallerine tüm okullardan gönüllülük esasına göre her öğrenci katılabilir. Katılacak öğrenci sayısı için bir üst sınır yoktur. Bu sınavda herkes bireysel olarak yarışır.
 • Şampiyonaya katılmak isteyen engelli bireylerin yanlarında iletişime katkı sağlayacak bir yardımcı bulunabilir.
 • İl Finalleri Sınavında kendi okulunun ilgili sınıfında ilk 3 sırayı alan öğrenciler asıl, sonraki 3 öğrenci ise yedek olarak o sınıfa ait okul takımını oluştururlar. Eşitlik durumunda okul tercihi veya doğum tarihi dikkate alınır (küçük yaş önceliklidir). Takımlar 1 ya da 2 öğrenciyle de oluşabilir.
 • İl Finalleri Sınavında her okulun ilgili sınıfta ilk 3 sırayı alan öğrencilerinin puan ortalaması o okulun o sınıftaki Okul İl Puanı olarak kabul edilir.
 • Bölge Finalleri Sınavına her ilde İl Finalleri Sınavında ilk 5 sırayı alan okullar ve ek olarak İl Finalleri Sınavında ilk %30’luk dilime giren bütün okullar katılır. Bölge Finalleri Sınavında okul takımlarındaki öğrenciler sanal ortamda yardımlaşarak, takım halinde yarışırlar. Sınav cevapları takım adına yaşı en büyük olan öğrenci tarafından iletilir. Sınavda alınan puan, o okulun o kategorideki Okul Bölge Puanı’dır.
 • Türkiye Finalleri Sınavına ülkemizin 7 coğrafi bölgesi dikkate alınarak her bölgedeki Bölge Finalleri Sınavında ilk 5 sırayı alan 35 okul ve bu okullar dışında Bölge Finalleri Sınavında ilk sırayı alan 65 okul (toplam 100 okul) katılır. Türkiye Finalleri Sınavında okul takımlarındaki öğrenciler, sanal ortamda yardımlaşarak, takım halinde yarışırlar. Sınav cevapları takım adına yaşı en büyük olan öğrenci tarafından iletilir. Sınavda alınan puan, o okulun o sınıftaki Okul Türkiye Puanı’dır.

Yarışma İletişim

E-posta: sampiyona@tzv.org.tr

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Ödülleri

Şampiyonada her sınıfta ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine madalya verilir. Ayrıca;

 • Türkiye Finallerinde yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine elektronik “Türkiye Finalleri Başarı Belgesi”,
 • Bölge Finallerinde yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine elektronik “Bölge Finalleri Başarı Belgesi”,
 • İl Finalleri Sınavında ilgili sınıfta okulunun ilk %10’luk dilimine giren öğrencilere elektronik “İl Finalleri Başarı Belgesi”,
 • Şampiyonaya katılan tüm öğrencilere elektronik “Katılım Belgesi” verilir.

Yarışma Takvimi

Kayıt Süresi15 Ekim – 27 Kasım 2020
İl Finalleri Sınavı (İnternet üzerinden)28 Kasım 2020 Cumartesi 13.00-14.30
İlk Sonuçlar: 7 Aralık 2020 Pazartesi
İtirazlar: 7 – 9 Aralık 2020
Kesin Sonuçlar: 16 Aralık 2020 Çarşamba
Bölge Finalleri Sınavı (İnternet üzerinden)23 Ocak 2021 Cumartesi 13.00-14.30
İlk Sonuçlar: 1 Şubat 2021 Pazartesi
İtirazlar: 1 – 3 Şubat 2021
Kesin Sonuçlar: 10 Şubat 2021 Çarşamba
Türkiye Finalleri Sınavı (İnternet üzerinden)20 Mart 2021 Cumartesi 13.00-14.30

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://sampiyona.tzv.org.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap