Türkiye’de Tarım Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından tarım faaliyetlerinin öneminin vurgulanması, bu faaliyetlerde oluşabilecek kesintiler sonucu meydana gelecek olumsuzlukların aktarılması, tarım sigortalarına ilginin çekilmesi ve çiftçiler için sistemin yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye’de Tarım Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Türkiye’de Tarım Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Tarım Sigortaları Havuzu
  Kategori: Fotoğraf Yarışması, Proje Yarışması, Diğer Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18 yaşını doldurmuş ilgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 25 OCAK 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 ŞUBAT 2021
  Ödüller: Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon Ödülü (6 adet): 1.500 ₺
Sergileme (En fazla 50 adet) 
   

Yarışmanın Adı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Tanımı

TARSİM, düzenlediği “Türkiye’de Tarım” başlıklı fotoğraf yarışması ile tarım faaliyetlerinin önemini vurgulayarak ve bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekmeyi; ülke genelindeki çiftçiler nezdinde tarım sigortaları ile ilgili farkındalığı artırarak, Sistemi yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Yarışmaya Katılım

Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üst düzey yöneticileri, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İktisadi İşletmesi (İFSAK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar, yarışmaya en fazla Türkiye sınırları içinde çekilmiş 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlaline sebebiyet veren fotoğrafın izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Diğer Koşullar

 • Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13.Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
 • Jüri üyeleri tarafından fotoğrafların seçiminde benzer fotoğrafların seçilmemesi, her branş özelinde (Bitkisel üretim, kuraklık, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve sera) farklı fotoğraflara yer verilmesi esas alınacaktır.
 • Yarışma sonuçları TARSİM’in www.tarsim.gov.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsfonayliyarismalar.org web sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif Hakları

 • Katılımcı, derece, mansiyon alan ve sergileme yapılacak fotoğrafının / fotoğraflarının Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM’in) basılı-görsel yayın ve materyallerinde, düzenlenebilecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince fotoğrafının/fotoğraflarının çoğaltma, işleme, temsil/umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM’e) izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, fotoğraf sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve fotoğrafın/fotoğrafların kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül, sergileme alan fotoğraflar, TARSİM’in basılı, görsel yayın ve materyallerinde, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde, düzenlenecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilecektir.
 • TARSİM fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, TARSİM tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra TARSİM arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmada

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada başarılı olan eserler, TARSİM’in www.tarsim.gov.tr web sitesi, sosyal medya hesapları ile TFSF’nin http://www.tfsfonlineyarismalar.org web sitesinde ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak ayrıca, TFSF yayını olan Almanak 2021’de yer alacaktır. Bu yayınlar için zaman sınırlaması yoktur.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda TARSİM, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer.
 • Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Sisteme yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve TARSİM sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 3 MB’yi de geçmemelidir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

İsimlendirme

 • Sadece fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmalısınız.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.orq.tr adresinden iletişime geçilerek
  bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda, TARSİM ve İFSAK sorumlu olmayacaktır.

Organizasyon – İletişim

Düzenleyen Kurum: Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) İrtibat Kişisi: Çetin KAYA E-Posta: iletisim@ifsak.org.tr Telefon: 2122921807

Seçici Kurul

Zehra Arslan Ceylan – Fotoğrafçı, İFSAK Üyesi
Ebru Akalın – Fotoğrafçı, İFSAK Yönetim Kurulu Üyesi
Seda Şengök – Fotoğrafçı, İFOD Başkanı
Hatice Ezgi Özçelik – Fotoğrafçı, FOTOGEN Üyesi
Serpil GÜNAL – TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları
Havuz İşletmesi A.Ş. Genel Müdürü İbrahim GÖKSUNGUR – TFSF Temsilcisi

Türkiye’de Tarım Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 6.000 TL
İkincilik Ödülü: 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 4.000 TL
Mansiyon Ödülü: (6 adet) 1.500 TL
Sergileme (En fazla 50 adet): Ücretsiz

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi : 25 OCAK 2021 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 09 ŞUBAT 2021
Sonuçların Açıklanması : 15 ŞUBAT 2021
Ödül Töreni : Daha sonra duyurulacaktır.

Türkiye’de Tarım Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/tarim-sigortalari-havuzu-tarsim-6-ulusal-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap