Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İkinci Liseler Arası Öykü Yarışması

Alanya Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi tarafından, lise öğrencilerini öykü yazmaya özendirmek, başarılı eserleri ödüllendirmek ve gençlerin gelişimine katkı sunmak amaçlarıyla Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İkinci Liseler Arası Öykü Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İkinci Liseler Arası Öykü Yarışması

Düzenleyen:Alanya Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları,
Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen tüm lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:22 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:27 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 800 ₺
İkincilik Ödülü: 600 ₺
Üçüncülük Ödülü: 400₺
Mansiyon Ödülü: 200₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Bu yıl ikincisini düzenlemekte olduğumuz yarışmanın onur konuğu Sayın Alper Canıgüz’dür.

Yarışmanın Amacı

1. Lise çağındaki gençler arasında öykü yazanları özendirmek ve okuyucu ile buluşturulmasını sağlamak.

2. Kısa öykü yazınına yeni, çağdaş, özgün yapıtlar kazandırmak.

3. Türkçeye seçkin örnekler kazandırmak, genel olarak hedef kitle olan lise öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.

4. Kültür, sanat, çağdaş düşünce ve gelişmeye açık yapıtların yazılmasını özendirmek.

5. Öğrencilerin yazarlarla bir araya gelmesini sağlamak.

Yarışmanın Konusu

Serbest

Hedef Kitle

Türkiye geneli tüm lise öğrencileri (Tüm devlet okulları ve özel okullar)

Öykü Yarışması Başvuru Koşulları

1. Yarışmaya katılım ülkemizdeki tüm lise öğrencilerine yönelik olup gönüllülük esasına göre ve ücretsizdir.

2.Öykü yarışmasının konusu serbesttir.

3. Her bir yarışmacı tek öykü ile yarışmaya katılabilir.

4. Yarışmaya katılacak öyküler Times New Roman formatında, 12 punto ve 1,5 satır aralığında beş sayfayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

5. Yarışmaya gönderilen yapıtlar hiçbir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış olacak ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmayacaktır.

6. Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir eserden kopya bulundurmayacak, çağrışım yapmayacaktır.

7. Değerlendirmede konu ve anlatımın yanı sıra ileti, dil kullanımı, sözcük seçimi, tümce yapısı, düzeye uygunluk da göz önüne alınacaktır.

8. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

9. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)

10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

11. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin alınmak şartıyla- Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne aittir.

12. Yarışmada ödül töreninin çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır.

13. Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

14.Yarışmaya katılan görme engelli öğrenciler eserlerini Braille alfabesi ile yazabilir.

Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİPUAN DEĞERİ
Temayı yansıtma ve yorumlama20 PUAN
Özgünlük35 PUAN
Türkçeyi kullanma gücü (Sözcük dağarcığı, cümle kurma becerisi …)20 PUAN
Hikâye unsurlarının uyumu (kişiler, olay örgüsü, yer, zaman, anlatıcı, bakış açısı…)20 PUAN
Kompozisyon kuralları (imlâ-noktalama, paragraf vs)05 PUAN
TOPLAM100 PUAN

Jüri Üyeleri

  • Alper Canıgüz
  • Ahmet ERASLAN
  • Hasan AVCUOĞLU
  • Firdevs ELBİSTAN
  • İlyas ARARAT
  • Ebru ÖZTÜRK
  • Rıdvan KAVAK
  • Emrah UYSAL
  • İsmail YÜCEDAĞ

Yarışma İletişim ve Başvuru

Yarışmaya katılacaklar, eser ile birlikte bu şartnamede yer alan tüm ekleri doldurup ıslak imzalı taratıp , 758087@meb.k12.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tel: 0 242 537 65 67

Adres: Türkler Mah. Deliktaş Cad.No:1/1 Alanya / ANTALYA

Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İkinci Liseler Arası Öykü Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 800 ₺
İkincilik Ödülü: 600 ₺
Üçüncülük Ödülü: 400₺
Mansiyon Ödülü: 200₺

*Yarışmayı kazanan  öğrencinin ödülü İBAN numaralarına aktarılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 6 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 27 HAZİRAN 2022

Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İkinci Liseler Arası Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://turklerimkbsbl.meb.k12.tr/icerikler/ikinci-geleneksel-oyku-yarismasi_12419630.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap