TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Yarışması

Üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitim, network, kuluçka imkanı, mentorluk ve para ödülü ile destek sağlayan TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Yarışması yeni dönem başvuruları başladı.

Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak; gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminde yenilikçiliği teşvik etmek ve girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak sunmak; girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişmesine katkı sağlamak amaçlarıyla hayata geçen TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Yarışması bu yıl da gençlere önemli fırsatlar sunuyor.

 

- Advertisement -

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Yarışması

  Düzenleyen: TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği)
  Kategori: Girişimcilik, Proje
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: 18-30 yaş aralığında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
  Son Başvuru Tarihi: Kasım-Aralık 2019
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 Ocak 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: Tıkla
  Ödüller:

Birinci: 75.000 ₺,

İkinci 50.000 ₺,

Üçüncü 25.000 ₺,

Kuluçka İmkanı, Mentorluk ve Silikon Vadisi Ziyareti Fırsatı

Yarışma Başvurusuna Kalan Son

[wpcdt-countdown id=”5640″]

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Yarışması Başvuru Şartları

 • Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek;
 • Başvuru itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak;
 • 2-5 kişiden oluşan bir ekip oluşturmak;
 • Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak gerekir. (Ayrıntılı bilgi için: Başvuru Şartları)
 • Programa her ekip bir iş fikriyle, her kişi de bir ekip ile başvurabilir. Mükerrer başvurular ya da başvuru yapan kişiler programın hangi etabında olursa olsun elenecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Program başvurularının tamamlanmasının ardından, TÜSİAD tarafından belirlenecek olan ön jüri, Program’a yapılan iş fikri başvurularını aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:

 1. Yenilikçi yaklaşım %20
 2. Fikrin Hayata Geçirilme Potansiyeli %30
 3. Yaratılacak Katma Değer %30
 4. Sosyal ve Çevresel Etki %20

Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alanlar arasından kamp kontenjanı dikkate alınarak belirlenecek sayıda ekip, Program Katılımcısı olarak Girişimcilik Kampı’na asil ve yedek liste ile davet edilir.

Program Katılımcısı olmaya hak kazanan ekipler dışındaki tüm Başvuru Sahipleri’ne ait iş fikirleri, yalnızca Program kapsamında başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Program paydaşları ile paylaşılabilir.

TÜSİAD’ın iş fikirlerine ilişkin ret sebeplerini Başvuru Sahipleri ile paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Yarışması

Başvuru Sahiplerine Sunulan Fırsatlar

Online Girişimcilik Eğitimleri

 1. TÜSİAD’ın girişimcilik ekosistemine Türkçe kaynak sağlamak amacıyla çevirisini yaptırdığı Silikon Vadisi girişimcisi ve akademisyen Steve Blank’in “Bir Start-up Nasıl İnşa Edilir?” adlı online eğitimi internet sitesi üzerinden (http://url.tusiad.org/cu0ix) sunulmaktadır.
 2. Bu online eğitim dışında, başvuru sırasında kendilerini geliştirmek isteyen tüm ekiplere geçmiş dönem kamp videoları da internet sitesi (http://url.tusiad.org/lUaL7) aracılığıyla sunulmaktadır.

TÜSİAD Gençlik Ağı

 1. Başvuru Sahipleri, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren her konuda gençlerin de söz sahibi olması gerektiği inancıyla çalışmalar yürüten TÜSİAD Gençlik Ağı’nın doğal üyesi kabul edilir.
 2. Tüm başvuru sahipleri Gençlik Ağı çerçevesinde TÜSİAD’ın ekonomiden yenilikçiliğe, istihdamdan eğitime, girişimcilikten sürdürülebilirliğe, uluslararası ilişkilerden demokratik reformlara kadar her konuda öğrenci toplulukları ile yürüttüğü ortak çalışmalara katılma ve yapılan çalışmalardan haberdar olma hakkını kazanırlar.

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Yarışması’yla Katılımcılara Sunulan Fırsatlar

Ön jüri değerlendirmesi sonrası Program Katılımcısı olmaya hak kazanan ekiplere bir girişimcilik süreci deneyimi sunulur. Program Katılımcısı olmaya hak kazanan asil ve yedek liste Program’ın resmi internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca tüm Ekip Üyeleri’ne elektronik posta ile bildirim yapılır.

Program Katılımcıları TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Yarışması kapsamında tasarlanan tüm süreçlere eksiksiz katılmakla yükümlüdür. Bu çerçevede tüm Program Katılımcılarının Ödül Töreni’ne katılımları esastır.

Girişimcilik Kampı

 • 2019 Program Katılımcısı olmaya hak kazanan ekiplere ilk olarak bir “Girişimcilik Kampı” deneyimi sunulmaktadır. Tüm masrafları TÜSİAD tarafından karşılanacak Girişimcilik Kampı sırasında, Program Katılımcılarına bir yandan bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm konularda eğitim verilirken, diğer yandan iş dünyası liderleri, girişimciler ve ekosistem aktörleri ile düzenlenen buluşmalarla deneyim paylaşımı yapmaları ve iş fikirlerini geliştirmek için uzman desteği almaları sağlanmaktadır. Bir hızlandırma programı mantığı ile tasarlanan bu eğitimin sonunda Program Katılımcısı ekiplerin inovatif iş fikirlerini sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmeleri hedeflenmektedir.
 • Program Katılımcılarının İstanbul’da düzenlenecek Girişimcilik Kampı’na katılımları zorunludur. Girişimcilik Kampı’na her ekipten en az 2 (iki) üyenin katılımı gerekmektedir, bu mevcudu sağlamayan ekipler diskalifiye edilecektir.
 • Program Katılımcısı olmaya hak kazanan asil ve yedek listelerdeki tüm ekipler, Girişimcilik Kampı’na katılabilmek için kendilerine yönlendirilen Girişimcilik Kampı başvuru formunu doldurmakla mükelleftir. Verilen zaman içerisinde bu formu doldurmayan ekiplerin kampa katılım hakları düşer.
 • Girişimcilik Kampı’na İstanbul dışından katılacakların ulaşım masrafları TÜSİAD tarafından karşılanacaktır. İstanbul’a uzaklığı 350 km’den az olan katılımcıların ulaşımı otobüs ya da tren ile 350 km’den fazla olanlarınki ise uçak ile karşılanacaktır. Ulaşım masraflarına sadece İstanbul’a geliş ve İstanbul’dan dönüş terminali transferleri dahildir. Bunların dışındaki tüm ulaşım masrafları Program Katılımcılarına aittir.
 • Girişimcilik Kampı’na katılacak ekiplerin kampın ilk günü taslak iş kanvaslarını sunmaları gerekir. Bu çerçevede her ekibin başvuru teyit maili ile birlikte kendilerine yönlendirilen kanvas şablonunu önceden doldurmaları ve TÜSİAD’a belirtilen süre zarfında iletmeleri beklenmektedir.

TÜSİAD Üyeleri İle Çalışma ve Rehberlik Süreci

 • Girişimcilik Kampı’nın son gününde ekipler “TÜSİAD Üye Rehberleri” ile bir araya gelerek, onlara iş fikri sunumlarını yaparlar. TÜSİAD Rehberleri beraber çalışmak istedikleri ekipleri seçerek onları Program’ın bir sonraki aşamasına taşırlar. Böylelikle eşleşen ekipler TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Yarışması “Yarı Finalist”i olarak 2,5 ay boyunca Rehberleri ve onların uzman kadroları ile beraber çalışma imkânı bulurlar.
 • TÜSİAD Rehberleri, deneyimlerini ekipleri ile paylaşarak, onların iş fikirlerini birer iş planına dönüştürmelerine katkı sağlar. Ayrıca TÜSİAD Rehberleri Final Jürisi’ne sunulacak iş planı ve iki dakikalık tanıtım filminin hazırlanma aşamasında da ekiplerine destek verir.
 • Yarı Finalist olarak TÜSİAD Rehberleri ile eşleşen ekipler; Ekip Üyeleri’nde bir değişiklik yapmak istemeleri durumunda, ekip adı, iş fikri adı ve üye değişiklik taleplerini TÜSİAD’a iletir ve ilgili değişikliği ancak TÜSİAD’ın uygun görmesi halinde yapabilirler. Yarı Finalistler’in ekiplerine dahil etmeyi talep ettiği kişiler, Program’a başvuru şartlarını yerini getiren kişiler olmalıdır.
 • Yarı Finalistler iş planlarını verilen süre içerisinde teslim etmekle yükümlüdürler. Final Jürisi bu iş planlarını internet sitesinde ilan edilen kriterler ışığında değerlendirerek finale kalan 5 ekibi (“Finalistler”) belirler.
 • Finalistler Ödül Töreni’nde sahneye çıkar ve iş planı sunumlarını final jürisine yaparlar.

Ödüller

Kuluçka İmkânı

Finalistler Program çerçevesinde iş birliği geliştirilen kuluçkalara doğrudan giriş fırsatı sunulacaktır. Yarı Finalistler ise kuluçkaların ayrıcalıklı değerlendirmelerine tabi olacak ve olumlu değerlendirilmeleri durumunda kuluçka imkânlarından faydalanabileceklerdir.

Para Ödülü

Ödül Töreni’nde yapılan sunumlar neticesinde Final Jürisi ödül kazanan ekipleri seçer. TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Yarışması kazananları, Ödül Töreni’nin ardından internet sitesinde duyurulur. Bu çerçevede ilk üç ekibe ödüller verilir.

 • Birincilik Ödülü: 75.000 TL
 • İkincilik Ödülü: 50.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 25.000 TL

Silikon Vadisi Ziyareti

Bir finalist, TÜSİAD Yönetim Kurulu ile Silikon Vadisi Ziyareti’ne katılma ve TÜSİAD’ın Silikon Vadisi Ağı’ndaki yatırımcı ve girişimcilerle bir araya gelme şansını yakalayacaktır. Bu ödülü kazanan ekip ise Ödül Töreni’ni takip eden 4 ay içerisinde İngilizce yeterliliği ve yurtdışına açılma perspektifleri açısından yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenecek ve hem mail yoluyla hem de internet sitesinden duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi

Başvuru Dönemi: Kasım – Aralık 2019

Girişimcilik Kampı: 11-15 Şubat 2020

TÜSİAD Rehberleri ile Çalışma: 15 Şubat – 06 Mayıs 2020

Ödül Töreni: 6 Mayıs 2020

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.bugenclikteisvar.com/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap