Ufka Yolculuk Yarışması 2021

Server Yaşam Vakfı tarafından okumayı, düşünmeyi ve doğru bilgilerle hareket etmeyi teşvik etmek amacıyla Ufka Yolculuk Yarışması 2021 düzenleniyor. Ödüllü Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Ufka Yolculuk Yarışması 2021

  Düzenleyen: Server Yaşam Vakfı 
  Kategori: Bilgi Yarışması, Edebiyat Yarışması, Kitap Okuma Yarışması, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 26 NİSAN 2021 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Ödüller:

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorileri Ödülleri (Ayrı Ayrı)

Birincilere : Laptop + Elektrikli Kaykay

İkincilere : Laptop + Elektrikli Kaykay

Üçüncülere : Laptop + Elektrikli Kaykay

4 -10. Dereceler: Cep Telefonu + Elektrikli Kaykay

11-20 Dereceler: Akıllı Saat + Bisiklet

21-50 Dereceler: Bisiklet + Bluetooth Kulaklık

Danışman Ödülleri

Birinci: 5.000 ₺

İkinci: 4.000 ₺

Üçüncü: 3.000 ₺

Dördüncü: 2.500 ₺

Beşinci: 2.000 ₺

6-10. Dereceler: 1.500 ₺

11-20. Dereceler: 1.000 ₺

+ İl Ödülleri

   

Yarışma Hakkında

9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması H.1442/M.2021 yılında online olarak Türkçe dilinde düzenlenecektedir. Yarışma Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan İlkokul Kategorisi için “Nereden Geliyor Bu Sesler?” Ortaokul Kategorisi için “Bir Acayip Yolculuk” Lise Kategorisi için ise “Sağlık Olsun!” adlı eserlerden yapılacaktır. Yarışma üç farklı kategoride düzenlenecektir. Sınavda iki aşamalı olarak, çoktan seçmeli soru ile yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.

Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Yarışmanın Amacı

Doğru inancı, doğru düşünceyi öğreten, güvenilir eserlerin okunmasını sağlamak, okuma alışkanlığını geliştirmek; sağduyulu yaşam bakış açısıyla okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

9. Ufka Yolculuk “Sağlıklı Yaşam” konulu yarışması ile “Bir ülke halkının sağlığı, bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir” sözünde de vurgulandığı gibi; bugün ve yarın için sağlıklı, güçlü nesillerin yetişmesinde pay sahibi olmayı ve çocuklarımızda doğru kaynaktan doğru bilgilerle farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ufka Yolculuk Yarışması Kategoriler ve Sorumlu Olunan Eserler

Yarışma üç farklı kategoride yapılacaktır.

İlkokul Kategorisi: Örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri.

Sorumlu Olunan Eser: Nereden Geliyor Bu Sesler?

Ortaokul Kategorisi: Örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri.

Sorumlu Olunan Eser: Bir Acayip Yolculuk

Lise Kategorisi: Örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri.

Sorumlu Olunan Eser: Sağlık Olsun!

Yarışma Katılımı Hakkında Bilgiler

 • Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya 31 Aralık 2020 tarihi esas alınarak 20 yaşından büyük olanlar (31.12.2000 tarihi ve bu tarihten önce doğanlar) katılamazlar.
 • Yarışmaya başvuracak katılımcılardan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirmesi yapılarak, verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasının hukuki sebebini Kanun’un 5. maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” olmak kaydıyla onayı alınarak aşağıdaki bilgiler talep edilecektir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.)
  • Öğrencinin Adı- Soyadı
  • Öğrencinin Doğum Tarihi
  • Cinsiyeti
  • Kategorisi: İlkokul – Ortaokul – Lise
  • Öğrencinin Okulu
  • Okulun Bulunduğu İl ve İlçe
  • Veli Telefon Numarası (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)
  • Veli E-Posta Adresi (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)
 • Başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvuran yarışmacılar 1. Aşama Sınavı’na katılacaklardır. 1. Aşama Sınav sonucunda her kategoride Türkiye sıralamasında ilk 10.000 yarışmacı 2. Aşama Sınava katılacaktır. Ayrıca kategorisinde il bazında ilk 15’e giren yarışmacılar Türkiye sıralamasında ilk 10.000 yarışmacı arasına giremeseler bile 2. Aşama Sınava girmeye hak kazanacaklardır.
 • Yarışmacılar 2. Aşama Sınava başvuru formunda beyan ettikleri ilin merkez ve ilçelerinde açılacak sınav merkezlerinde girebileceklerdir. Dereceye giren yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları ilde ikamet ettiklerini bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri ilde ikamet ettiklerini ibraz edemeyen yarışmacıların hakları bir sonraki dereceye devreder.
 • 2. Aşama Sınav için yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre belirlenebilecektir. Sınava katılım ücretsizdir.
 • Onaylarınız doğrultusunda düzenlenecek olan etkinliğimizin tüm aşamalarında “MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi Genel Esaslar Madde 5 (2) fıkra “Ticari amaç güdülen ve/veya katılımcılardan ücret talep edilen sosyal etkinliklere izin verilmez” hükmü doğrultusunda hareket edilecektir.
 • Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

NOT: Yarışmaya;
a) Server Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,

b) Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,

c) Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

Yarışma Sınavları

1. Aşama Online Sınav

Belirlenen tarih ve koşullarda www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden online olarak yapılacak, sınav sonucunda puan ve sıralamaların belirleneceği eleme sınavıdır.

2. Aşama Randevulu Online Sınav

1. Aşama sınavda başarılı olan yarışmacıların kaydoldukları il/ilçelerde açılacak sınav merkezlerinde kendilerine özel belirlenen saatte online olarak yapılacak ve sınav sonucunda, puanların, Türkiye, il, ilçe ve okul sıralamalarının belirleneceği final sınavıdır.

Yarışma Sınav Merkezleri

1. Aşama Online Sınav

1. Aşama Sınava katılacak yarışmacılar interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir.

2. Aşama Randevulu Online Sınav

2. Aşama Sınava girmeye hak kazanmış 15 veya daha fazla yarışmacının katıldığı bir bölgede gönüllü gözetmen sayısına bağlı olarak, il yarışma heyeti tarafından sınav merkezleri açıklacaktır.

Yarışma Yer Tarih ve Süreçleri

1. Aşama Sınavı www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden, 11 ve 12 Nisan 2021 Pazar ve Pazartesi günleri 08.00- 20.00 saatleri (TSİ) arasında yapılacaktır.

2.Aşama Sınavı salgın hastalık şartlarının uygun olması, etkinlik ve yarışmaların yapılmasına izin
verilmesi durumunda www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden yayınlanacak Türkiye sınırları
içerisindeki sınav merkezlerinde, bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefon aracılığıyla 23 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacaktır. Salgın hastalık şartlarının uygun olmaması durumunda yarışma ileri bir tarihe ertelenebilecektir.

Yarışmacıların sınav yeri ve saati www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca
yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

1. Aşama Sınava Katılacak Yarışmacıların Dikkat Etmesi Gerekenler

 • 11 ve 12 Nisan 2021 Pazar ve Pazartesi günleri 08.00- 20.00 saatleri (TSİ) arasında herhangi bir zamanda interneti olan bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden sisteme giriş yapılarak yarışmaya katılınabilir.
 • Beklenmedik bir durum nedeniyle (internet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi vb.) bağlantı sorunu yaşanması halinde, sorunu giderip sisteme tekrar giriş yaparak sınava süre kaybı yaşamadan kalındığı sorudan devam edilebilir. Bu hak sınav esnasında toplamda üç defaya mahsus verilecektir. Üç defadan fazla sistem çıkılması halinde sınav sonlandırılacak ve işaretleme yapılan sorular değerlendirmeye alınacaktır.
 • Sınava belirtilen saatler arasında herhangi bir zamanda başlanabilir, sınava başlama zamanının belirtilen saatler içerisinde geç veya erken olması puan hesaplanmasına bir etkisi olmamaktadır.
 • Sorular ilkokul ve ortaokul kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, lise kategorisi için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.
 • Görme engelli yarışmacılar ek süre verilecektir.

2. Aşama Sınava Katılacak Olan Yarışmacıların Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Yarışmacılar 2. Aşama sınava başvuru formunda beyan ettikleri ilin merkez ve ilçelerinde açılacak sınav merkezlerinde girebileceklerdir. Yarışma sınav merkezleri ve yarışma saati, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.
 • Sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Geçici Kimlik Belgesi) ile katılacaklardır.
 • Yarışmacılar, sınava girecekleri bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefonu yanlarında getirebilirler. Sınava girecekleri cihazı yanlarında getirmeyen yarışmacılar için cihazlar sınav merkezi kurulu tarafından ayarlanacaktır.
 • Yarışmacılar, yarışma günü kendilerine bildirilen sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.
 • Yarışmacılar, sınav salonunda sınav merkezi kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.
 • Sınavda salgın hastalık kapsamında alınan tedbirlere uygun hareket edilecektir.
 • Sorular ilkokul ve ortaokul kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, lise kategorisi için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.
 • Görme engelli yarışmacılara ek süre verilecektir.
 • Değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a hiçbir etkisi olmayacaktır.

Yarışma Kitabı ve Sınavı

 • Yarışma soruları, her kategori için belirlenen eserlerden hazırlanacak olup, eserlerde bulunan önsöz ve dipnotlardan da soru sorulabilecektir.
 • Yarışmacılar yarışma kitaplarını ilde bulunan proje ortağı STK’lardan temin edebilirler.
 • Soruların uzunluk ve zorluk derecelerine göre, her soruya özel farklı süre tanımlaması yapılacaktır.
 • 2. Aşama Sınav, belirlenen sınav merkezlerinde, interneti olan bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan, sınav sorumlusu tarafından bildirilen giriş bilgileri ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
 • Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.
 • Aşama Sınavın cevap anahtarları 13 Nisan 2021 Salı günü Saat 20.00’da www.ufkayolculuk.com
  adresinden yayınlanacaktır.
 • Aşama Sınavın cevap anahtarları 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Saat 20.00’da www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.
 • Aşama Sınavın değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.
Kategoriler1.Aşama
Sınav Soruları
2. Aşama
Sınav Soruları
İlkokul Kategorisi3045
Ortaokul Kategorisi4060
Lise Kategorisi6075

Ufka Yolculuk Sınav Değerlendirmeleri

Aşama Sınav Puanlama

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

a) 3 kategori ayrı ayrı ele alınacaktır.

b) Değerlendirme sonucunda sıralama yapılacaktır. Sıralama yapılırken, puanlarda eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.

c) Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.

d) Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.

 • %10 a kadar 10 puan
  • %10-20 arası 8 puan
  • %20-30 arası 6,5 puan
  • %30-40 arası 5 puan
  • %40-50 arası 4 puan
  • %50-60 arası 3 puan
  • %60-70 arası 2,5 puan
  • %70-80 arası 2 puan
  • %80-90 arası 1,5 puan
  • %90-100 arası 1 puan

e) İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir, Lise Kategorisi için 4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir.

f) Yüzdelik dilime göre hesaplanan puanlar toplanacak, en yüksek puan 100 puana eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

2. Aşama Sınav Puanlama

Tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

a) 3 kategori ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a hiçbir etkisi olmayacaktır.

c) Sınav sonucuna göre “Puan Sıralaması” ve “Ödül Sıralaması” olmak üzere 2 ayrı sıralama yapılacaktır. Yarışmacılar aldıkları puana göre Puan Sıralamasında yer alacaklardır. Ödül Sıralaması yapılırken, puanlarda eşitlik olan durumlarda ödül kazananları belirlemek için yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.

d) Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.

e) Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.

 • %10 a kadar 10 puan
  • %10-20 arası 8 puan
  • %20-30 arası 6,5 puan
  • %30-40 arası 5 puan
  • %40-50 arası 4 puan
  • %50-60 arası 3 puan
  • %60-70 arası 2,5 puan
  • %70-80 arası 2 puan
  • %80-90 arası 1,5 puan
  • %90-100 arası 1 puan

f) İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir, Lise Kategorisi için 4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir.

g) Yüzdelik dilime göre hesaplanan puanlar toplanacak, en yüksek puan 100 puana eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

Derecelendirme

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerin derecelendirmeleri kendi içerisinde, Puan Sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 ayrı bölümde olacaktır.

Danışman Kategorisi Şartları ve Değerlendirmesi

a) Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolu/Sözleşmeli öğretmeni, öğrenci ebeveynleri ve Ufka Yolculuk gönüllüleri danışman kategorisinde yer alabilirler.

b) Ufka Yolculuk merkez, il ve ilçe komisyonlarında görev alan gönüllüler ve 20 yaşından küçükler (31 Aralık 2020 tarihi esas alınarak, 01.01.2001 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar) danışman kategorisinde yer alamazlar.

c) Danışman kategorisinde yer almak isteyenler, www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden kendi adlarına hesap oluşturarak ilgili alanları doldurup danışman başvurusunda bulunması gerekmektedir. Başvurusu onaylanan hesaplar danışman kategorisinde yer alacaktır.

d) Yarışma Şartnamesi İ maddesinin b fıkrası uyarınca başvuru şartlarını sağlamayan hesapların başvuruları onaylanmayacaktır.

e) Başvuruda bulunmayan veya başvuruda bulunupta onaylanmayan hesaplar yarışmacı ekleyebilirler, bu hesaplar danışman kategorisinde değerlendirilmeyecektir.

f) Danışman kategorisinde, değerlendirme için kategori fark etmeksizin yarışmacı kaydı yapabilir.

g) Danışman kategorisinde puan hesaplaması aşağıdaki yönergeye göre yapılacaktır.

    i. 1. Aşama Sınava katılan her yarışmacı için 3 Puan

    ii. 2. Aşama Sınava katılan her yarışmacı için 9 Puan

    iii. 2. Aşama Sınava katılıp;

        i. İlçe 3.’sü olan her yarışmacı için 12 Puan

        ii. İlçe 2.’si olan her yarışmacı için 13 Puan

        iii. İlçe 1.’si olan her yarışmacı için 14 Puan

    iv. 2. Aşama Sınava katılıp;

        i. İl 3.’sü olan her yarışmacı için 15 Puan

        ii. İl 2.’si olan her yarışmacı için 16 Puan

        iii. İl 1.’si olan her yarışmacı için 17 Puan

    v. 2. Aşama Sınava katılıp;

        i. Türkiye 20.-50.’si olan her yarışmacı için 18 Puan

        ii. Türkiye 10.-20.’si olan her yarışmacı için 20 Puan

        iii. Türkiye 6.-10.’su olan her yarışmacı için 25 Puan

        iv. Türkiye 5.’si olan her yarışmacı için 30 Puan

        v. Türkiye 4.’sü olan her yarışmacı için 35 Puan

        vi. Türkiye 3.’sü olan her yarışmacı için 40 Puan

        vii. Türkiye 2.’si olan her yarışmacı için 45 Puan

        viii. Türkiye 1.’si olan her yarışmacı için 50 Puan

h) En yüksek puan 100 puana eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

i) İlçe, İl, Türkiye’de dereceye giren yarışmacıların puan hesaplamaları için en yüksek derecelerine bakılır. Her yarışmacı danışmanına bir defa puan kazandırabilir. İlçe, İl, Türkiye derecesi yapmış bir yarışmacının Türkiye derecesinde kazandığı puanı hesaplamaya dahil edilir, il ve ilçe
derecelerinden puan hesaplamaya alınmaz.

Puan ve Sonuçların Açıklanması

1. Aşama Sınav Puan ve Sıralamalarının Açıklanması: Sınav puan ve sıralamaları 22 Nisan 2021 Saat: 20.00 da www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

2. Aşama Sınav Sonuçlarının Açıklanması: Sınav sonuçları 01 Haziran 2021 Saat: 20.00 da www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

NOT: Yarışma ödülleri 2. Aşama Sınav sonuçlarına göre verilecektir.

Ödüllerin Takdimi

Türkiye geneli ödülleri, 5 Haziran 2021 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak olan ödül töreninde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül töreninin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. Türkiye sıralamasında ilk 3 derecede bulunan yarışmacıların ve yanlarında eşlik edecek bir refakatçinin bulundukları ilden ödül töreninin yapılacağı mekana geliş gidiş yol ücretleri ve bir gecelik konaklama ücretleri Server Yaşam Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Salgın hastalık kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ödül törenin gerçekleştirilememesi halinde ilk 3 derece ödülleri de dahil bütün ödüller yarışmacılara posta yoluyla ulaştırılacaktır.

İl geneli ödülleri İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kazananlara takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri il sınav komisyonları tarafından duyurulacaktır.

İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 27 Ağustos 2021 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır. Aksi takdirde 27 Ağustos 2021 tarihinden sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)

NOT: İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerinde Türkiye ve İl Ödülü kazanan yarışmacıların ödül törenleri öncesinde öğrenci belgesi ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri kategoride öğrenci olduklarını, yarışmaya katılım şartlarını Yarışma Şartnamesi D.1 maddesine göre sağladıklarını ve yarışmaya katıldıkları ilde ikamet etiklerini belirten bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz edemeyen yarışmacıların ödül hakları bir sonraki dereceye devredilir.

Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri

 • Muhammed Osman Özaslan
 • Hacı Mehmet Alakaş
 • Ali Mazı
 • Fatih Arslan
 • Hasan Hüseyin Günay
 • Kemal Davutoğlu
 • Mahmud Cihad Şahin
 • Mustafa Yonca
 • Neşe Mısır
 • Ömer Faruk Yavuz
 • Sinan Arslangil
 • Vildan Özaslan

Yarışma İletişim

Adres: Küçük Çamlıca Mah. İkizler Çıkmazı Sok. No: 1/3 Üsküdar/İSTANBUL
Web: www.ufkayolculuk.com
E-Posta: merhaba@ufkayolculuk.com

Ufka Yolculuk Yarışması 2021 Ödülleri

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorileri Ödülleri (Ayrı Ayrı)

Birincilere : Laptop + Elektrikli Kaykay

İkincilere : Laptop + Elektrikli Kaykay

Üçüncülere : Laptop + Elektrikli Kaykay

4 -10. Dereceler: Cep Telefonu + Elektrikli Kaykay

11-20 Dereceler: Akıllı Saat + Bisiklet

21-50 Dereceler: Bisiklet + Bluetooth Kulaklık

Danışman Ödülleri

Birinci: 5.000 ₺

İkinci: 4.000 ₺

Üçüncü: 3.000 ₺

Dördüncü: 2.500 ₺

Beşinci: 2.000 ₺

6-10. Dereceler: 1.500 ₺

11-20. Dereceler: 1.000 ₺

NOT: Merkezi ödüller, Server Yaşam Vakfı öz kaynakları ile karşılanacaktır.

İl Ödülleri

Proje ortağı STK’lar (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu) 2. Aşama Sınav sonucunda il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir.

Eğer ildeki proje ortağı STK, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır.

İl ödülleri www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden takip edilebilir.

NOT: 1. Aşama Sınav sonucunda merkezi ve il ödülü verilmeyecek olup, ödüller 2. Aşama Sınav
sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 26 NİSAN 2021 (Güncellendi)

Birinci Aşama Sınav: 25-26 NİSAN 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021

Ufka Yolculuk Yarışması 2021 Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ufkayolculuk.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap