Ulusal “Bilimkurgu Küçürek Öykü” Yarışması

Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, öğrencilerin yaratıcı yazarlık yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve bu yeteneklerini paylaşmalarına katkı sunmak; “küçürek öykü” türünün gençler arasında tanınırlığını artırmak ve bu alanda Türkiye’deki yazarlarla tanışmalarını sağlamak amaçlarıyla Ulusal “Bilimkurgu Küçürek Öykü” Yarışması düzenleniyor. “Yalova Öykü Günleri” Projesi kapsamında düzenlenen ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

Ulusal “Bilimkurgu Küçürek Öykü” Yarışması

Düzenleyen:Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden ortaokul ve lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:31 OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:28 ŞUBAT 2022
Ödüller:Ortaokul ve Lise Kategorileri olmak üzere 2 ayrı kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak özel yetenekli öğrencilerin geliştirilmesi amacıyla eğitim veren kurumlar olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. BİLSEM’ler öğrenci profilleri itibariyle ülkenin geleceğine ışık tutan kurumlar olarak görülmektedir. Bu öğrencilere kazandırılması gereken özelliklerden biri olan yazma alışkanlığı aynı zamanda Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı derslerinin kazanımları arasındadır.

Yazma becerisi, bireyin dil becerileri alanındaki bütün kazanımları bünyesinde barındıran önemli bir beceridir ve bu alandaki gelişmişlik diğer becerilerin gelişmesine yardımcı olacaktır. Duygu ve düşüncelerimizi nasıl yazarsak yazalım, güzel ve etkili yazmak esas amaç olmalıdır. Yazı yazmanın tekniğini öğrenerek oluşmuş kalıpları yıkarak yazılı anlatım becerisini geliştirmek ve bu konudaki eksiklikleri gidermek mümkündür. Yazma çalışmalarının asıl amacı: Hedef kitlede yazamama kaygısını azaltmak, duygu ve düşünceleri anlaşılır, açık bir dille anlatma becerisi geliştirebilmektir.

Yarışma Amacı

Yarışmanın amacı; öğrencilerin yaratıcı yazarlık yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve bu yeteneklerini paylaşmalarıdır. Dünyada “short-short story” “minimal öykü” “anlık kurmaca” “küçürek öykü” gibi adlandırmalarla anılan bu türün gençler arasında tanınırlığını artırmak dünyada gittikçe daha da popüler hale gelen bu yazın türünde öğrencilerin eser vermelerini ve bu alanda Türkiye’de emek vermiş yazarlarla tanışmalarını sağlamak, yapılacak olan çalışmanın amaçları arasındadır.

Yarışma Kapsamı

Bu öykü yarışması, Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden ortaokul ve lise öğrencilerine yöneliktir.

Bilimkurgu Öyküsü ve Küçürek Öykü Hakkında

Bilimkurgu Öyküsü: Hayal gücü sayesinde, henüz kullanımda olmayan bilim ve teknoloji öğelerini kullanarak, yakın ya da uzak gelecekle ilgili öyküler oluşturulmasıdır.

Küçürek Öykü: Dünya edebiyatında “flash fiction”, “short-short story”, “anlık kurmaca” olarak tanımlanan küçürek öykü, Türk edebiyatında minimal öykü, çok kısa öykü, öykücük, kısa kısa öykü, kıpkısa öykü, sımsıkı öykü, kısa kurmaca, minik öykü, mini öykü, küçük ölçekli kurmaca, mesel gibi isimlerle adlandırılan bu nitelikteki öyküyü tanımlamak için “küçürek öykü” adı son zamanlarda yaygın kabul görmektedir. “250 veya 500 sözcük, çığlığı nağmeye dönüştürmek için yeterli süreyi hazırlayan bir anlatım örgüsü oluşturur. Bu bakımdan 100 sözcüğü geçmeyecek anlatıları ancak küçürek öykü diye adlandırabiliriz”

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılacak öyküler en fazla 650 karakterden oluşabilir. Daha uzun öyküler değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir.
 • Yukarıda yapılan tanım gereği yarışmaya katılacak öyküler bilimkurgu türünde olmalıdır.
 • Öyküler, Microsoft Word programının “Times New Roman” yazı karakterinde ve 12 punto yazı büyüklüğünde yazılmalıdır.
 • Öyküler Türkçe olmalı, yazım kurallarına uygun şekilde kaleme alınmalıdır.
 • Öyküler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 • Her BİLSEM kendi kurumunda dereceye giren ortaokul ve lise düzeyinde en fazla üçer öykü ile yarışmaya başvurabilir. (Ortaokul düzeyinde üç, lise düzeyinde üç olmak üzere toplam altı öykü)
 • Öyküler yarışmaya katılan BİLSEM’ lerde görev yapan Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerince oluşturulan komisyonca birinci değerlendirmeye alınacaktır. Bu değerlendirme ile her BİLSEM kendi kurumunu temsil edecek öyküleri belirleyerek başvuru yapacaktır.
 • Katılımcılar, öykülerinin jüri tarafından yayımlanmaya değer bulunması halinde, internette veya bir başka seçkide yer alacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Öykülerin telif hakları öğrenciye ait olup, bu haklarını kitap gibi materyallerin basımı için Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezine devretmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılmak üzere başvuran BİLSEM’ler yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların yeniden düzenlemesine ve mevcut şartnamede gerektiğinde değişiklik yapmaya “Düzenleme Kurulu” yetkilidir.

Yarışma Başvuru Şekli ve Süreci

 • Yarışmaya gönderilecek eserler elektronik posta ile kucurekoykuyarismasi@yandex.com adresine gönderilecektir.
 • Her BİLSEM yarışmaya göndereceği eserle ilgili olarak ekte gönderilen formu dolduracaktır.
 • Öykü metninin üstünde yarışmacıya ait bir rumuz belirlenecek, onun dışında herhangi bir kimlik bilgisi bulunmayacaktır.
 • Başvuru formu ve öykü metni tek bir e posta ile kucurekoykuyarismasi@yandex.com adresine gönderilecektir.
 • Yarışmada dereceye giren eserler BİLSEM isimleri ile 28 Şubat 2022 tarihinde www.ataturkbilsem.meb.k12.tr web sitesinde duyurulacaktır.

Değerlendirme

Öyküler öncelikle, yarışma kuralları açısından teknik değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Öyküler üç kritere göre değerlendirilecektir:

 • Konu özgünlüğü
 • Etkileyici bir kurguda olması
 • Türkçe dil kullanımı

Teknik değerlendirmeyi geçen eserler öykü yazarlarından oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Ödül almaya hak kazanan en yüksek puanlı öykülere aldıkları puana göre derece ödülleri verilecektir.

Dereceye girenlere 25-26 Nisan 2022 tarihlerinde Yalova’da yapılacak olan “Öykü Günleri” festival programı kapsamında ödülleri verilecektir. Bunun için ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren öğrenciler birer danışmanları eşliğinde Yalova’da ağırlanacak olup program sürecince yazarlarla buluşacak, Yalova gezisine ve çeşitli etkinliklere katılacaklardır. Konaklama, yemek vb. giderleri proje kapsamında karşılanacaktır.

Yarışma Düzenleme Kurulu

 • Osman Arıcan – (Yalova Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü/ Proje Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • Ramazan Öz – (Yalova Bilim ve Sanat Merkezi Müdür yardımcısı)
 • Segâh Gümüş –  (Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
 • Ramazan Özdemir – (Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni)
 • Ramazan Yıkılmaz – (Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Rehber Öğretmen)
 • Beyza Taşdönderen – (Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Rehber Öğretmen)

Jüri Üyeleri

 • Mehmet Fırat Pürselim – Yazar
 • Arzu Özdemir – Yazar
 • Muhammet Erdevir – Yazar
 • Abdullah Harmancı – Yazar
 • Mustafa Everdi  – Yazar
 • Prof. Dr. Ramazan Korkmaz – Akademisyen
 • Prof. Dr. Şaban Sağlık – Akademisyen

Yarışma İletişim

Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Adnan Menderes, İspinoz Sk. 77200 Yalova Merkez/Yalova

0226 245 58 09

http://ataturkbilsem.meb.k12.tr

Detaylı Bilgi

Segâh Gümüş

05339342477

Ulusal “Bilimkurgu Küçürek Öykü” Yarışması Ödülleri

Ortaokul ve Lise Kategorileri olmak üzere 2 ayrı kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺

Ödül töreni Yalova’da yapılacak olan öykü festivalinde gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar ve danışman öğretmenleri iki gün süreyle Yalova’da ağırlanacak ve çeşitli etkinliklere katılacaklardır. Katılımcıların izin ve görevlendirme işlemleri mahallinde yapılacaktır. Katılımcılardan öğrenci ve danışman öğretmenlerin yolluk ve yevmiyeleri kurumlarınca; konaklama, yemek vb hizmetleri ile yarışma ve festival bütçesi Yalova Bilim ve Sanat Merkezi ve Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Ödül töreni için Yalova’da ağırlanacak engelli öğrenci ve danışman öğretmenler için Yalova Bilim ve Sanat Merkezi tarafından gerekli önlemler alınarak katılımları sağlanacaktır.

Gerekli duyurular www.ataturkbilsem.meb.k12.tr internet sayfasından yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 ŞUBAT 2022

Ulusal “Bilimkurgu Küçürek Öykü” Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ataturkbilsem.meb.k12.tr/icerikler/yalovada-oyku-gunleri-projesi_12246510.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap