Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kısa Film Yarışması

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamak amaçlarıyla Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kısa Film Yarışması

Düzenleyen:Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV)
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin ilgili bölüm (sinema, televizyon, iletişim, vb.) öğrenci ve akademisyenleri ile bu alanda tecrübe ve uzmanlık sahibi profesyonel kişiler.
Son Başvuru Tarihi:15 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:HAZİRAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Profesyonel Foto.Mak./Kamera
İkincilik Ödülü: Profesyonel Foto.Mak./Kamera
Üçüncülük Ödülü: Profesyonel Foto.Mak./Kamera
Mansiyon Ödülü: Kitap Seti
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Ahilik, Ahi Evran-ı Veli tarafından XIII. yüzyılda Anadolu’da kurulan; üretimde çalışkanlığı ve standardizasyonu, tüketimde komşuyu gözetmeyi ve israftan kaçınmayı, bölüşümde adaleti ve hoşgörüyü kendisine prensip edinen ve bütün bu ilkeleri İktisadî hayat ile bütünleştiren sosyo-ekonomik bir teşkilattır.

Ahilik hayat felsefesi, Anadolu tarih ve medeniyetinin tüm insanlığa miras bıraktığı en önemli değerlerden biridir. Ahilik felsefesinin özünde insan vardır, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket eden bu anlayış; bencil olmayan, sosyal sorumluluk sahibi, kendisiyle ve toplumla barışık, olgun ve iyi ahlaklı insan modelinden yola çıkarak, toplumun ve insanların mutluluğunu hedeflemiştir.

Ahilikte fert ve toplum anlayışı birbirini tamamlar niteliktedir. Toplumun bütün katmanları arasında birleştirici ve bütünleştirici rol oynayan bu teşkilat, toplumda huzur ve saadeti bireylerin mutluluğu ile sağlamaktadır. Aşırı kazanç ve dolayısıyla ekonomik sömürü, Ahilik anlayışına taban tabana zıttır. Ahilikteki rekabet anlayışı, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinin arttırılması olarak görülmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk çerçevesinde, ihtiyaçlar ölçüsünde üretim bilinci hâkimdir.

İnsan istismarı, emek sömürüsü ve işsizlik gibi modern hayatın sorunları Ahilikte, usta-çırak ve işçi-işveren sarmalında normatif kurallar ile çözülmüştür. Ahilik, genel ahlak kuralları dâhilinde her mesleğin kendi meslek kurallarına ve iş ahlakına uymalarını zorunlu kılmak suretiyle, toplumsal ve ekonomik birçok sorunun çözülmesinde etkili olmuştur.

Teknolojinin ilerlemesiyle maddi anlamda zenginleşen dünyamızda, tarih ötesi normlarıyla, insanlığın mutluluğunu temin edebilecek Ahilik prensiplerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bu ilkelerin lafız olarak değil, öz olarak yaşatılması hepimiz için tarihi, kültürel ve sosyal bir sorumluluktur.

Türk Dünyasının ortak geçmişinde bu denli önemli yer tutan Ahilik, ne yazık ki yeterince tanıtılamamış, oluşturduğu ve yaşattığı evrensel değerler günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Oysaki Ahilik, Türk Dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birlik ve beraberliğini sağlayacak en önemli yapı taşlarından biridir. Bu kapsamda özellikle çocuk ve gençlerin Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır.

Proje kapsamında açılan yarışmaların amacı Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan ülkelerinden her yaş grubundan kişiler yarışmalara katılabileceklerdir. Bu kişiler, yarışmalara katılmadan önce hazırlanan Ahilik veritabanından Ahilik ve Ahi Evran hakkında kapsamlı bilgi edinebilecekler ve sonrasında hazırlayacakları eserleri ile yarışmalara başvurabileceklerdir.

Yarışma Amacı

Yarışmaların amacı Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

Deneme Yarışması Başvuru Koşulları

1. Yarışma Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.
2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır. 
3. Kısa filmin konusu Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır. 
4. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’daki üniversitelerin ilgili bölüm (sinema, televizyon, iletişim, vb.) öğrenci ve akademisyenleri ile bu alanda tecrübe ve uzmanlık sahibi profesyonel kişilerin katılımına açıktır.
5. Filmin dili Türkçe olmalıdır. Türkçe haricinde bir dil olması halinde mutlaka Türkçe alt yazı olması gerekir.
6. Filmler kurmaca, animasyon, deneysel ve belgesel türünde olabilir. 
7. Filmin hedef kitlesi genel izleyicidir.
8. Katılımcılar en fazla bir (1) kısa film ile yarışmaya başvurabilir. 
9. Başka amaçla ve farklı yarışmalar için hazırlanmış kısa filmler kabul edilmemektedir. Kısa filmin başka hiçbir yerde kullanılmamış ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.
10. Kısa film birden fazla kişi tarafından bir ekip çalışması ile hazırlanabilir.
11. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. Yarışmaya katılacak film bir ekip tarafından hazırlanmış olsa dahi, başvuru tek kişi tarafından yapılmalıdır. Bu durumda ödül kazanılması halinde sisteme başvuruyu yapan kişi, eser sahibi olarak kabul edilir.
12. Hazırlanacak kısa filmlerin süresinin en az 2 en fazla 10 dakika, H264/MP4 formatında ve 1920×1080 (Full HD) çözünürlükte olması gerekmektedir. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.
13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kısa filmin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Kısa filmin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
14. Eser sahibi, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu, söz konusu eserin gerçek yaratıcısı olduğunu, bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini, bu eserin yayımlanmasıyla yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve/veya lekelemediğini, içeriğin herhangi bir şekilde suç teşkil edecek unsurlar içermediğini teyit ve taahhüt etmektedir. 
15. Filmlerin senaryo, görsel, işitsel ve benzeri içerikleri bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde Vakfın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı ihlali veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan menedilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödül geri alınır. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
16. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, profil (vesikalık) resim, okuduğu/bulunduğu okulun adı, mesleği, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
17. Yarışmaya katılan kısa filmlerin sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden Vakıf sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda Vakıf yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
18. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir. 
19. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm kısa filmleri ön değerlendirmeye alacak ve konusu Ahilik ve Ahi Evran olmayan resimler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
20. Jüri üyeleri tarafından kısa filmlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:
      • Filmin adının senaryoya uygunluğu –  5 puan
      • Senaryoda yaratıcılık ve özgünlük – 15 puan
      • Filmin çekim tekniği ve kalitesi – 20 puan
      • Filmin yarışma temasını ifade edebilme gücü – 20 puan 
      • Filmde duygu ve etkileyicilik – 20 puan 
      • Video-ses anlatım dili ve kurgu – 15 puan
      • Sürenin etkin kullanımı – 5 puan
21. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez. 
22. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde Vakıf ödül vermeme hakkını saklı tutar.
23. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya kendilerine ulaştırılacaktır. Ödüller, kısa film sahibine veya onun yetkilendirdiği kişiye verilecektir. Kısa filmin birden fazla kişi tarafından çekilmesi durumunda ödül sistemde yarışmaya başvuru yapan kişiye verilecektir.
24. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV), söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
25. Katılımcılar kısa filmlerini yüklemekle yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma kuralları yarışmacının eserini göndermesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
26. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından Vakıf sorumlu değildir.
27. Yarışmayı düzenleyen Vakıf yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
28. Yarışma başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde Vakıf sorumluluğundadır.
29. Yarışmaya gönderilen kısa filmlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.

Yarışma İletişim

Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. No: 35/4 Balgat – Çankaya / ANKARA

+90 312 229 04 00

+90 530 329 63 40

bilgi@tdpv.org

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Profesyonel Foto.Mak./Kamera
İkincilik Ödülü: Profesyonel Foto.Mak./Kamera
Üçüncülük Ödülü: Profesyonel Foto.Mak./Kamera
Mansiyon Ödülü: Kitap Seti

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: HAZİRAN 2022

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ahievran.org/tr/katilimsartlaridetay/kisa-film-yarismasi-katilim-sartlari/206136

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap