Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması 2021

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANETSEN) tarafından, İslam coğrafyalarının kültürünü, sanatını, mimari unsurlarını, yaşam biçimlerini ve dini eylem ve hareketlerinin fotoğraf sanatıyla ele alınması amaçlarıyla Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması 2021 düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması 2021

Düzenleyen:Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANETSEN)
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:1 EYLÜL 2021 Saat 23.00 (TSI)
Sonuç Açıklanma Tarihi:19 EYLÜL 2021
Ödüller:4.000 ₺ + FIAP Altın Madalya
4.000 ₺ + TFSF Altın Madalya
3.000 ₺ + FIAP Gümüş Madalya
3.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalya
2.000 ₺ + FIAP Bronz Madalya
2.000 ₺ + TFSF Bronz Madalya
FIAP Mansiyon: 1.000 (6 Adet)
Sergileme: Sertifika (50 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Fotoğraf, hiç şüphesiz günümüzün en etkili iletişim araçlarından biridir. İletişim teknolojilerinde meydana gelen baş döndürücü gelişmelerin de etkisiyle, hızla yayılan ve toplumun bütün katmanları arasında fazlasıyla ilgi gören fotoğrafın günümüz yaşamının en canlı amatör-profesyonel uğraşısı, hobisi ve sanat etkinliği olduğu bir gerçektir. Fotoğrafçılar, yaşadığı coğrafyayı merak eden, araştıran ve sahip çıkan, yaşamda ayrıntıları gören ve gösteren, sosyal duyarlılık oluşturma konusunda sıra dışı özgür insanlardır. Diyanet-Sen olarak düzenlediğimiz 2.Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması’yla, Yaşayan İslam, İslam kültür ve medeniyetinin izdüşümleri, Müslümanlar ve sanat eserlerinin görüntülenmesini istedik. Yarışma, İslam’ın yeryüzünde sahip olduğu kültürel, tarihi, sanat ve mimari varlıkları; bunların insanlar ve doğayla olan ilişkilerini, Müslümanların dini eylem ve hareketlerinin, kültür varlıklarıyla birlikteliğini ortaya koymayı hedeflemektedir.

Yarışma Kategorileri

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası, 2. Uluslararası “Din ve Toplum” Fotoğraf Yarışması2020 tek kategoriden oluşmaktadır: Sayısal (Dijital): Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf.

Yarışma Konusu

“Din ve Toplum”

Yarışma Amacı ve Kapsamı

Yaşayan İslam, İslam kültür ve medeniyetinin izdüşümleri, Müslümanlar ve sanat eserlerinin görüntülenmesidir.

Yarışma, İslam’ın yeryüzünde sahip olduğu kültürel, tarihi, sanat ve mimari varlıkları; bunların insanlar ve doğayla olan ilişkilerini, Müslümanların dini eylem ve hareketlerinin, kültür varlıklarıyla birlikteliğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Müslümanların yaşadıkları coğrafyayı, çevreyi, belde ve şehirleri nasıl anlamlandırdıkları ve mamur hâle getirdiklerini kaliteli fotoğraflarla toplumlara tanıtıp, İslam kültür ve medeniyetinin, tarihi ve kültürel varlıklarının ne denli değerli olduklarının farkındalığını artırarak sanatsal kaygılarla fotoğraflanmasıdır. Yarışmanın konusu, yaşayan İslam kültür ve medeniyetinin çeşitli coğrafya ve beldelerdeki izdüşümleri ile insanların bunlarla olan ilişkileridir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme kurulu üyeleri, jüri üyeleri, TFSF temsilcisi ve bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.
 • Tüm fotoğraflar FIAP Geleneksel (TRAD) tanımına uygun olmalıdır.
 • FIAP TRAD Tanımı: Geleneksel Fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.
 • Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak her hangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali tespit edilen kişilerin kazandıkları ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; ödül yeri boş bırakılır; TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma Yönergesi gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde yarışmacı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilir. Bu durum FIAP’a da bildirilir.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Türkiye Diyanet Ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Katılımcılar sadece kendileri tarafından çekilmiş fotoğrafları göndermelidirler. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır ve yarışmacı sunduğu tüm fotoğrafların telif hakkını elinde bulundurmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) sorumlu olmayacaktır.
 • Nakdi ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, FIAP ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
 • Düzenleyici Kurum Seçi Kurul tarafından sergileme için seçilen 50 fotoğraf dışında dilerse istediği kadar fotoğrafı 250TL bedel ödeyerek satın alıp yarışma şartnamesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda isim belirterek kullanabilir. Yarışmada sergileme bedeli bulunmamaktadır.
 • Etkinliğin/yarışmanın genel yararı bakımından, yarışmacı tarafından açıkça yasaklanmadığı takdirde, ödül verilen çalışmaların basılı ve dijital album olarak çoğaltılmasına izin verilecektir. Bu konuda telif hakkı kuralları uygulanacaktır. Başka amaçla sunulan fotoğrafların düzenleyici kurum tarafından kullanılmasına hiçbir durumda izin verilmeyecektir.
 • Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme dışında kalan eserler 90 (Doksan) gün sonunda sistemden silinecektir.
 • Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
  • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
  • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.
  • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
  • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır. Buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
  • Ödül alan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
  • Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANETSEN)’nın www.diyanet-sen.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org web adresinde yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar E-Almanak 2021’de yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
  • Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  • Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
  • Fotoğrafınıza sadece isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
  • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANETSEN) birlikte TFSF sorumlu olmayacaktır.

Sonuç Bildirimi ve Dijital Katalog Gönderilmesi

Sonuç kartları tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir.

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve 1-7 Ekim 2021 tarihleri arasında açılacak ödül alan fotoğraflar sergisi sırasında ücretsiz dağıtılacaktır. Ayrıca, yarışmada ödül alanlara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, fotoğraf sanatı dernekleri ile FIAP merkezlerine birer tane gönderilecektir. Bu albüm 1 Ekim 2021’den itibaren www.diyanet-sen.org.tr adresinden pdf olarak indirilebilecektir.

Yarışma Jürisi

Abdülkadir DÜNDAR, Prof. Dr. – Türkiye

Reha BİLİR, AFIAP, ESFIAP –  – Türkiye

Feyzullah TUNÇ, EFIAP – Türkiye

Tekin ERTUĞ – Türkiye

Necip EVLİCE – Türkiye

TFSF Temsilcisi: Halil İbrahim TUTAK

Salon Başkanı: Necip EVLİCE

E-mail : nevlice@hotmail.com

GSM : 0532 291 78 96

Düzenleyici Kurum: Recep EKMEKÇİ

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN)

Rüzgarlı Sokak, No: 15/B Ulus/Ankara TURKEY

Telefon : +90 312 230 46 86

Web     : www.diyanet-sen.org.tr

E-posta: diyanet-sen@diyanet-sen.org.tr

Yarışma Sekreteryası: Erkam EVLİCE

Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti.

Konur Sokak, No: 57/4 Kızılay/Ankara TURKEY

Telefon : +90 506 275 26 95

E-posta: erkamevlice@gmail.com

Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey tarafından ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.

TFSF Onay No: 2021-009

FIAP Onay No: 2021-206

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

Yarışma Organizasyonu

“DİYANET-SEN 2. Uluslararası ‘Din ve Toplum’ Fotoğraf Yarışması”, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) tarafından düzenlenmektedir.

Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının yürütülmesi ve yükümlülüğü Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından üstlenilmiştir.

Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması 2021 Ödülleri

4.000 ₺ + FIAP Altın Madalya
4.000 ₺ + TFSF Altın Madalya
3.000 ₺ + FIAP Gümüş Madalya
3.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalya
2.000 ₺ + FIAP Bronz Madalya
2.000 ₺ + TFSF Bronz Madalya
FIAP Mansiyon: 1.000 (6 Adet)
Sergileme: Sertifika (50 Adet)

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan katılımcıya verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 EYLÜL 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 19 EYLÜL 2021

Ödül ve Sergileme: 1 EKİM 2021

Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://diyanetsen.org.tr/diyanet-sen-2-uluslararasi-din-ve-toplum-fotograf-yarismasi-basvurulari-basladi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap