Uluslararası Engelsiz Açıköğretim Karikatür Yarışması

47

Anadolu Üniversitesi tarafından Açıköğretim Sistemi Uluslararası Engelsiz Sanat Yarışmaları kapsamında engelli öğrencilere yönelik Uluslararası Engelsiz Açıköğretim Karikatür Yarışması düzenleniyor. Kazananları başarı ödüllerinin beklediği yarışmaya başvurular devam ediyor.

 

Uluslararası Engelsiz Açıköğretim Karikatür Yarışması

  Düzenleyen:

Anadolu Üniversitesi

  Kategori: Karikatür, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurtdışı
  Kimler Başvurabilir: Türk Yükseköğretimine kayıtlı tüm dezavantajlı öğrencilerin katılımına açıktır.
  Son Başvuru Tarihi: 30 HAZİRAN 2020 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 TEMMUZ 2020
  Ödüller:

İlk 3 dereceyi alanlara başarı ödülleri.

Yarışmanın Amacı

“Geleceğini Yarat” temalı Uluslararası Engelsiz Açıköğretim Karikatür Yarışması; geleneksel olarak düzenlenen “Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı” kapsamında, engelli öğrencilerin yükseköğretim süreçlerine dikkat çekmek, toplumumuzun engelli bireyleri ile ilgili toplumsal farkındalık yaratmak ve Açıköğretim Sistemi’nin hiçbir engel tanımaksızın eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedeflemektedir. “Geleceğini Yarat” temalı Karikatür Yarışması ayrıca engelli tüm öğrencilerin “Karikatür” aracılığı ile kendilerini ifade etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışma Teması

Uluslararası Engelsiz Karikatür Yarışması teması: “Geleceğini Yarat”

Yarışma Kapsamı

Uluslararası Engelsiz Karikatür Yarışması, Türk Yükseköğretimine kayıtlı tüm dezavantajlı öğrencilerin katılımına açıktır.

Eserlerin Teslimi

Yarışmaya katılan eserlerin yukarıda belirtilen “son teslim tarihi”ne göre aşağıdaki e-mail adresine gönderilmesi gerekmekte olup, son teslim tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Eserlerin gönderileceği e-mail adresi: engelsizaof@anadolu.edu.tr

Yarışma Teknik Şartları

 • Karikatür yarışmasının teması: “Geleceğini Yarat”
 • Yarışmada teknik bir kısıtlama yoktur.
 • Karikatürler A3 (29,7 x 42,0 cm) boyutlarına göre oluşturulmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak karikatürlerin taranarak bilgisayar ortamına aktarılmış nüshası aşağıda iletişim bilgilerinde verilen e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Elektronik ortamdaki değerlendirmeler sonucunda dereceye giren eserlerin sahiplerinden, söz konusu eserlerin orijinallerini (kağıt üzerindeki orijinal çizim), kargo yoluyla aşağıda iletişim bilgilerinde verilen adrese göndermeleri istenecektir. Orijinal halleri gönderilmeyen dereceye giren karikatürler değerlendirme dışı bırakılacak ve bu eserin yerine yarışmaya gönderilen diğer eserler değerlendirmeye alınacaktır.
 • Teslim tarihinden sonra ulaştırılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik kopyalarını teslim tarihi içerisinde gönderen yarışmacıların eserleri değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yarışmaya kabul edilen eserler içerisinden 3 (üç) eser dereceye girmiş olacak ve ödüle layık görülecektir.
 • Dereceye giren eser sahipleri 11 Mayıs 2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin sosyal medya hesabından ilan edilecek ve eser sahipleri ayrıca bilgilendirilecektir.
 • Dereceye giren eser sahiplerine ödülleri, 14 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan “4. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı” açılış töreninde kendilerine ya da mutlaka tayin edecekleri vekillerine takdim edilecektir.
 • Hak sahibinin başarı ödülünü almaması halinde bedeli, 2020 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmaya katılanlar bu şartnameyi kabul etmiş sayılır. Şartnameye uymayan karikatürler değerlendirmeye alınmaz.
 • Seçici kurul, eserleri, yarışma kurulu tarafından belirlenen amaç, kapsam ve katılım koşullarını göz önünde bulundurarak değerlendirecektir.
 • Katılımcılar, kendilerine ait bilgileri içeren ekteki formu doldurarak eserlerinin ekinde göndermelidirler.
 • Değerlendirme, gizlilik esasına uygun şekilde yapılacaktır.
 • Katılım bilgileri ve şartnameye, Anadolu Üniversitesi ve Açıköğretim Sistemi uzantılı resmi internet sitelerinden ve engelsizaof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir

Genel Şartlar

 • Açıköğretim Sistemindeki yurtdışı ve yurtiçi programlarına kayıtlı aktif engelli öğrencilerimiz ile Türk yükseköğretimine kayıtlı tüm engelli öğrencilerimiz yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimine uygun farklı bakış açıları, yaklaşımı ve yorumu kullanmakta serbesttirler.
 • Daha önce düzenlenmiş olan ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içeren yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişiler, ödül ve/veya sergileme almış olmaları durumunda aldıkları ödül ve/veya sergileme iptal edilir; aday kazandığı başarı ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 • Fotoğraflarda bulunan her türlü nesne veya kişilerle ilgili telif, izin v.b. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Anadolu Üniversitesi yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül, sergileme) almış ve herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle yarışmaya katılamazlar. Her katılımcı, belirlenen konularda daha önceden herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b. platformlarda düzenlenen yarışmalarda dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş en fazla 2 (iki) adet eseriyle yarışmaya katılabilir. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, her türlü kazanımları geri alınacaktır).

Diğer Hükümler

 • Anadolu Üniversitesi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
 • Açıköğretim Fakültesinin çalışanı ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
 • Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
 • Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, kişisel hakları ve toplum değerlerini zedeleyici, genel ahlak kurallarına uymayan, özel hayatın mahremiyetini ihlal eden, siyasi, şiddet ve savaş yanlısı olan, cinselliği ön plana çıkaran, özgün olmayan ve kopyalanmış fotoğraflar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları eserlerin her türlü yayın hakkını süresiz Anadolu Üniversitesine devrettiğini kabul eder.
 • Anadolu Üniversitesi gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Başvurusunu tamamlayan her yarışmacı, şartnamede belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Anadolu Üniversitesi’nin kararları geçerlidir.

Yarışma İletişim Adresleri

 • E-Mail: engelsizaof@anadolu.edu.tr
 • Adres: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kat: Zemin/ 007 Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı – Eskişehir/ Türkiye
 • Tel: +90 222 335 36 11

Uluslararası Engelsiz Açıköğretim Karikatür Yarışması Ödülleri

İlk 3 dereceyi alanlara başarı ödülleri.

Yarışma Takvimi

Eserlerin Son Teslim Tarihi: 30 HAZİRAN 2020 (Güncellendi)

Sonuçların Açıklanması: 15 TEMMUZ 2020

          

Uluslararası Engelsiz Açıköğretim Karikatür Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://engelsizaof.anadolu.edu.tr/

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.461 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap