Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Yarışması

4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali kapsamında kadın yönetmen ve sinema emekçilerini desteklemek ve onları ve filmlerini ön plana çıkarmak amacıyla Süper Kahraman Temalı Film Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen film yarışması için başvurular devam ediyor.

Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Yarışması

  Düzenleyen: 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali
  Kategori: Film Yarışması,  Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

En az biri kadın olan yönetmenler ve sinema emekçileri 

  Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2020 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 1-7 MART 2021

Her bir kategoride;

Birincilik Ödülü: Akçe ve Atın Makara Ödül Heykelciği

   

Yarışmanın Adı

Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Süper Kahraman Temalı Film Yarışması

Yarışmanın Amacı

Bu kültür-sanat yarışması ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında her yıl martın ilk haftasında kadın yönetmenleri ve kadın sinema emekçilerini bir araya getirerek kadın yönetmenlerin ve filmlerinin görünür kılınmasını hedeflemektedir.

Film Gösterim Koşulları ve Gerekli Materyallerin Gönderimi

 • 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali seçkisinde yer alan filmlerin, aşağıdaki formu eksiksiz doldurmuş olmaları gerekmektedir.
 • Festival gösterim kopyalarının, en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar gönderilmesi zorunludur.
 • Festivale gönderilecek uzun metraj film gösterim kopyalarının H 264, MOV Formatta, Belgesel ve Kısa filmlerin ise H264, MOV formatta, olması gerekmektedir.
 • Filmlerin gösterim programına festival yönetimi karar verir.
 • Seçilen filmin resmi olarak açıklanmasının ardından, tüm filmlerin formları işleme alınacak ve festival kataloğunda yayınlanacaktır.
 • Festival kataloğu ve internet sitesinde hata olmasını engellemek adına, formda seçili alanları mümkün olduğunca doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanız rica olunur.
 • Festivale katılan filmler başvuru tarihleri bittikten sonra programdan çekilemezler.
 • Filmlerin seçkide resmi olarak yer almasının ardından, “4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali” basın ve medya tanıtımlarında filmin en fazla 3 dakikalık kısmını kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Festivalde, belgesel, kısa ve uzun metraj filmler ve uzun ya da kısa animasyon filmler gösterilecektir.
 • Festival tanıtım filminde ve televizyon tanıtımlarında kullanılmak üzere filmin fragmanı logo, altyazı, time code vb. kullanımlar olmamalıdır.
 • Yönetmenin özgeçmişi, filmografisi (Türkçe), ve fotoğrafı (En az 300 dpi) aşağıdaki form ile birlikte mail yoluyla gönderebilirsiniz.

Katılma Koşulları, Seçici Kurul ve Çalışma Koşulları

 • Yönetmenler birden fazla eserle festivale katılabilirler.
 • Yönetmenlerden en az biri kadın olmak zorundadır.
 • Katılacak filmlerde süre sınırı yoktur. Başvuran her film kendi kategorisi içinde gösterim programına alınacaktır. (Uzun metraj, belgesel, kısa film)
 • Festivalde daha önceki yıllarda gösterilmemiş tüm filmler gösterim programı için başvuruda bulunabilir.
 • Gösterim için son başvuru tarihi 31 Aralık Perşembe günüdür. Yönetmenlerin en geç 31 Aralık Perşembe gününe kadar web sitesine online başvuru yapmaları gerekir.
 • Programa dahil olan tüm filmler seçici kurul tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve programda yer alacak filmler 10-15 Ocak 2021 tarihleri arasında web sitesinde duyurulacaktır.
 • Seçici kurul kadın yönetmenler ve sinema emekçilerinden oluşmaktadır.
 • Gösterime alınmayan filmlerin gerekçeleri yönetmen istediği takdirde festivalin düzenleneceği 1-7 Mart 2021 tarihleri arasında yönetmenle düzenlenecek online ya da birebir toplantı ile açıklanacaktır.
 • Başvurusu yapılmış filmler, festivale uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra festivalden kesinlikle çekilemez.
 • Seçici kurul seçkide yer alacak filmlere  ilişkin kararlarını, filmlerin “sanatsal” niteliklerini ve içeriğe uygunluğunu gözeterek alır.
 • Telif ödemeleri için gereken fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
 • Gösterim telif bedelleri en geç 14 Haziran 2021 tarihinde ödenir.
 • Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 • Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır. Başvuru sahibinin filmi seçildiği takdirde gösterim bedeli için gerekli olan muvafakatnameyi  ve filmin yasal sahibi olduğunu belirten beyannameyi noterden ıslak imzalı olarak göndereceğini taahhüt eder. Bu belgeler telif ödemesini yapacak belediyelerin sayıştay raporu için gerekmektedir. Noterden doğacak tüm masraflar festival yönetimine aittir.
 • Filmler izleyiciye, festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve festival programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.
 • Filmlerini online göstermek istemeyen başvuru sahipleri, başvuru formunda bunu mutlaka belirtmelidir.
 • Festival yönetimine  filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması durumunda, festival yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
 • Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.
 • Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.

Katılma Koşulları

 • Teması ‘Süperkahramanlık’ olan yarışmamız, ana karakteri kadın olan, güçlü kadınların anlatıldığı tüm filmleri kapsamaktadır.
 • Yönetmenlerden en az biri kadın olmak zorundadır.
 • Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmaya katılacak filmler için süre sınırı yoktur.
 • Başvuran her film kendi kategorisi içinde değerlendirilecektir. (Uzun metraj, belgesel, kısa film)
 • Yarışmaya, 2019 – 2020 yılı yapımı olan filmler katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak başvuruya engel değildir.
 • Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 31 ARALIK PERŞEMBE günüdür. En geç 31 Aralık Perşembe gününe kadar web sitesine online başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan filmler, ön jüri tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve sonuçlar 10-15 Ocak 2021 tarihleri arasında web sitesinde duyurulacaktır.
 • Yarışmaya alınmayan filmlerin gerekçeleri yönetmen istediği takdirde festivalin düzenleneceği 1-7 Mart 2021 tarihleri arasında yönetmenle düzenlenecek online ya da birebir toplantı ile açıklanacaktır.
 • Ön jüri ve ana jüri, festival yönetimi tarafından seçilen kadın yönetmenler ve sinema emekçilerinden oluşmaktadır.
 • Başvurusu yapılmış filmler, ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra festivalden kesinlikle çekilemez.
 • Ulusal kısa filmler, ön jürinin önerisi, filmin yapımcısının izniyle festival yönetimince özel gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır.

Jüri ve Çalışma Koşulları

 • Ön jüri en az 3, ana jüri en az 5 üyeden oluşur. Festival yönetimi jüri üyelerini, akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, kültür sanat editörleri ve farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçer.
 • Festival yönetimi, jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
 • Ön jüri üyelerinin adları festival düzenleneceği sırada katalogda açıklanacaktır.
 • Festival komitesi ve ön jüri kararıyla film sayısında değişikliğe gidilebilir.
 • Ana jüri üyeleri, yarışmaya seçilen filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
 • Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “sanatsal” niteliklerini ve içeriğe uygunluğunu gözeterek alır.
 • Jüri, festival yönetiminin onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz.
 • Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını festival yönetimine teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
 • Jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini yarışma sonuçları belli olduktan sonra belirtebilir.
 • Yarışmaya gönderilmiş filmlerin yapımcı, yaratıcı ekibi içerisinde yer alanlar ön jüri ve ana jüri üyeleri olamaz.
 • Ön ve ana jürinin yargısı kesindir.

Ödüller

 • Jüri, yarışmaya kabul edilen filmler arasından her kategoride en iyi film ödülünü belirler.
 • Her kategoride Sponsorlardan bulunacak akçe ve Atın Makara Ödül Heykelciği verilir.
 • Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır. Ödül paylaştırma kararı için jürinin oybirliği gereklidir.
 • Kısa film dalında özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar, festivalin başlamasından en az bir ay önce festival yönetimine başvurabilirler. Festival yönetimi uygun görürse bu ödülü kabul eder ve bu “özel ödül” ile ilgili olarak jüriyi bilgilendirir.
 • Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dahildir. Ödül tutarından yapılacak yasal kesintiler varsa bu bedeller kesilerek ilgili kurumlara festival organizasyonu tarafından yatırılır. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda festival süresince festival yönetiminin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.
 • Fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
 • Parasal ödüller en geç 14 Haziran 2021 tarihinde ödenir.

Özel Koşullar

 • Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.
 • Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyaları sahiplerine iade edilmez ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere saklanır.
 • Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 • Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır. Başvuru sahibinin filmi seçildiği takdirde gösterim bedeli için gerekli olan muvafakatnameyi ve filmin yasal sahibi olduğunu belirten beyannameyi noterden ıslak imzalı olarak göndereceğini taahhüt eder. Bu belgeler telif ödemesini yapacak belediyelerin sayıştay raporu için gerekmektedir. Noterden doğacak tüm masraflar festival yönetimine aittir.
 • Filmler, jüriye ve izleyiciye, festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve festival programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.
 • Filmlerini online göstermek istemeyen başvuru sahipleri, başvuru formunda bunu mutlaka belirtmelidir.
 • Festival yönetimine yarışmadaki filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması durumunda, festival yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
 • Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.
 • Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.

İletişim

ADRES: Halim Erker Sok. No:14 D:2 Karşıyaka/İZMİR Tel: 0554869018 WEB: www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr Mail: info@kadinyonetmenlerfestivali.com.tr

Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Akçe ve Atın Makara Ödül Heykelciği

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2020
Sonuçların İlanı: 1-7 MART 2021

Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://kadinyonetmenlerfestivali.com.tr/kyf21/basvuru

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap